Alternatívne školy na Slovensku a vo svete

MikSa/redakcia 18

Definícia na úvod: Čo je alternatívna škola?

Odborníčka PhDr. Eva Kobelová nám pojem alternatívne školstvo či škola objasňuje takto:

 „Alternatívne školstvo je alternatívou k tradičnej škole. Líši sa od nej viac než len detailami alebo jedným systémovým znakom. Za skutočnú alternatívu k tradičnému školstvu sa považujú obsahovo-systémové zmeny, vrátane zmien v oblasti metód a technológií vzdelávania. Ide o novšiu, efektívnejšiu školu a efektívnejší rozvoj osobnosti žiaka či študenta.  

Každá alternatívna škola kladie podstatne vyššie nároky na učiteľa v porovnaní s tradičnou školou a tradičným vyučovaním. Rešpektuje osobnosť žiaka, vysoký dôraz kladie na vnútornú motiváciu detí a budovanie pozitívnych vzťahov učiteľ – žiak. Má snahu priblížiť školu životu, modelovať reálny život už v škole. Charakterizuje ju aj nerigorózna organizácia vyučovacej jednotky, nerigorózne vymedzenie učebných osnov či uznávanie takých systémov hodnotenia, ktoré väčšinou nie sú postavené na klasifikačných stupňoch a zvyčajne zahrňujú viac než len vedomosti a poznatky žiakov.“

Jednoducho zhrnuté

Alternatívna škola je úplne iná v porovnaní so štátnou školou. Je to úplne odlišná filozofia – pedagogická koncepcia vzdelávania detí, ktorá nebazíruje tak na vedomostiach žiakov, ale väčší dôraz kladie na všestranný rozvoj dieťaťa na jeho rozumové, citové a vôľové vlastnosti. Preto v nej napríklad ani nenájdete o.i. tradičné známkovanie či testovanie žiakov, či striktné delenie na jednotlivé predmety, skôr ich fúziu a nestretnete sa ani s vyučovacou hodinou  obmedzenou na 45 minút. Alternatívna škola totiž nevníma žiaka „ako nádobu, ktorú treba naplniť vedomosťami, ale skôr ako lampu, ktorú treba zapáliť.“

„Alternatívy“ doma a vo svete

Alternatívne školy vo svete sú obľúbené najmä v krajinách ako Nemecko, Holandsko, Anglicko, Fínsko, Švédsko, kde fungujú už 90 rokov. Na Slovensku začali samozrejme súkromné a cirkevné školy vznikať až po roku 1990 a alternatívne školy ešte o trochu neskôr až po roku 1994, teda v porovnaní so svetom je u nás alternatívne školstvo ešte len v začiatkoch. Aj príprava našich učiteľov pre takýto typ škôl je takpovediac ešte v procese, väčšina pedagógov absolvuje stáže na zahraničných alternatívnych školách, najmä v Nemecku a v Holandsku.

Diverzita škôl aj na Slovensku

Treba však dobre rozlišovať medzi alternatívnymi školami, ktoré sú „certifikované MŠ SR“ a experimentálnymi školami, (ktoré si napr. overujú inú formu výučby jazykov alebo sa zameriavajú na IT kominukácie), alebo školami pre nadané deti, bilinguálnymi školami, zahraničnými školami (Forel, Deutsche Schule) a rôznymi inovatívnymi školami (s prebratými prvkami z viacerých alternatívnych škôl).

Alternatívne školy sa od tradičnej školy líšia svojím obsahom, metódami, formami, postavením žiaka a učiteľa, oragnizáciou vyučovania, riadením školy, zriaďovateľom školy, postavením rodičov vo vzťahu ku škole. Samozrejme, vo vzdelávaní detí im štát nemôže ponechať absolútnu slobodu, preto aj tieto školy musia na Slovensku dodržiavať štátny vzdelávací program.

Hlas rodičov je dôležitý

Všetky alternatívne školy na Slovensku sú súkromné. Rovnako aj vo svete vznikajú tieto školy výlučne z iniciatívy a z podnetu rodičov, teda nie sú zriaďované štátom. Jednou z výnimiek je momentálne prvá alternatívna waldorfská škola v Anglicku plne dotovaná štátom – Hereford Steiner Academy. Stalo sa tak až po 9-ročnom vyjednávaní s vládou. A to si pripomeňme, že tieto školy fungujú v Anglicku už okolo 90 rokov, teda ich pedagogická koncepcia je už rokmi a rôznym testovaním overená. Vznik tejto školy v Anglicku je tak výzvou pre danú školu ako aj pre štát a vládu, že takéto školy majú svoje opodstatnenie.

Skúsenosti zo zahraničia dokazujú, aký dôležitý je hlas rodičov pri zakladaní takýchto škôl.

Waldorfské školy

Najväčší vzdelávací systém mimo štátneho a cirkevného školstva predstavujú waldorfské školy, ktorých dnes existuje po celom svete okolo 1000, z toho v samotnom Nemecku 200. V Holandsku a Švédsku sú dokonca tiež z veľkej miery dotované štátom. Pričom zaujímavosťou je, že Rakúsko je jediná krajina, kde boli testované (PISA Test) všetky waldorfské školy.

Waldorfská škola a škôlka v Bratislave bola zaradená do siete škôl rozhodnutím Ministerstva školstva z dňa 4.7.2001 a súčane vstúpila do 9-ročného overovacieho projektu, ktorého cieľom je overiť na Slovensku platnosť základných hypotéz pedagogiky waldorfského typu.

Vedieť alebo mať vzťah?

Dať väčšiu váhu vedmostiam alebo pozitívnemu vzťahu ku škole a učeniu? Výsledky porovnaní žiakov alternatívnych škôl versus tradičných nám zatiaľ jasne poukazujú na fakt, že deti z alternatívnych škôl majú pozitívny vzťah ku škole, najmä k prírodovedným predmetom, vyššiu mieru motivácie k učeniu sa, lepšie sociálne zručnosti. Dôraz v týchto školách nie je na samotné učenie a na sumu vedomostí, ale na spôsob učenia sa. Deti sa učia, ako sa učiť. Cieľom alternatívnych škôl je samostatné usudzovanie a reálnejšie učenie sa pre život, aj keď objem vedomostí a faktov nie je až tak veľký ako v tradičnej škole.

Aká je budúcnosť týchto škôl u nás?

Zásadným kľúčom k tomu, či u nás tieto školy prežijú, je vedecká, odborná oprávnenosť existencie a validity týchto škôl, ktorá sa dá preukázať len  dlhodobejším experimentálnym, vedecko-výskumným sledovaním nielen výsledkov, ale aj procesu a podmienok edukácie – ide o aplikáciu vedeckých metód skúmania prínosov týchto škôl, ktorá v súčasnosti na Slovensku prebieha.

Najznámejšie alternatívne školy prvej polovice 20. Storočia


1. Waldorfská škola (Steinerova pedagogika)
2. M. Montessoriová (Pedagogika M. Montessoriová)
3. Alternatívna škola C. Freineta
4. Jenská škola
5. Daltonská škola

Škola doma

Na Slovensku je podľa nového Školského zákona otvorená aj možnosť individuálneho vzdelávania detí doma, a to do piateho ročníka ZŠ, ak o to rodič požiada, a ak zabezpečí osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy.

foto: sxc.hu 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (14 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Skor ako sa rozhodnete svoje dieta dat na alternativnu skolu, prelistujte si internet na tuto temu.

  Ja by som svoje deti nedal v ziadnom pripade do alternativnej skoly.

  Nepotrebujem aby mi dieta chodilo domov s vymytym mozgom.

  To uz by som ho radsej ucil sam.

   

  Niekolko zaujmavych clankov.

   

  Antropozofia a škola, bludov stodola

  Iracionalita číha na každú ľudskú nespokojnosť, na každé trápenie, na každé nepohodlie, aby ponúkla svoje bludy ako príjemné a pohodlné „alternatívne“ riešenia. Niektoré iracionálne bludy, napríklad tie z oblasti liečiteľstva či homeopatia, sú natoľko extravagantné, že ich možno ľahko odhaliť. Iné sú subtílnejšie, tvária sa milo a ľudia sa stanú ich obeťou jednoducho preto, lebo v takom príjemnom a zdanlivo racionálnom obale zradu nečakajú. To je prípad takzvanej waldorfskej pedagogiky.

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/antropozofia-a-skola-bludov-stodola-2.html

   

  Waldorf po nemecky

  Ani v Nemecku nemajú waldorfské školy najlepšiu povesť. Vyčíta sa im najmä rasizmus a antisemitizmus.

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/waldorf-po-nemecky-2.html

   

  Waldorfské školy – za a proti (reakcie čitateľov)

  K téme o alternatívnych školách prišlo do redakcie niekoľko desiatok reakcií – pozitívnych i negatívnych. V skrátenej podobe ponúkame výber z nich. Diskusiu na túto tému považujeme za dôležitú. Ďakujeme za všetky príspevky.

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/waldorfske-skoly–za-a-proti-reakcie-citatelov.html

   

  Školy bez záruky

  Na zásadné zmeny v školskom systéme – najmä v obsahu a spôsobe, akým sa naše deti musia učiť – čakáme dlhé roky. Aj preto sú v povedomí verejnosti veľmi populárne takzvané „alternatívne školy“. Je to však naozaj alternatíva?

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/skoly-bez-zaruky-2.html

   

   

  .nespokojné matky

  V kaviarni v centre Bratislavy sedia tri ženy a pred sebou majú stohy papierov. Kedysi pred piatimi rokmi boli presvedčené, že pre ich deti bude Waldorfská škola tou najlepšou voľbou. Hoci školné 3000 korún mesačne nebolo pre ne bezvýznamné, chceli poskytnúť svojim deťom to najlepšie, čo našli.

  Dnes sú už ich deti v iných školách a niekoľko žien sa dodnes stretáva a rozmýšľa, ako upozorniť čo najviac inštitúcií na to, ako táto škola funguje. Tvrdia, že rodičov, ktorí vzali svoje deti z tejto školy, je viac, ale mnohí o tom nechcú rozprávať. Trápi ich, že nikde nemôžu verejne hovoriť o svojich zlých skúsenostiach. Motívy, prečo odtiaľ svoje deti vzali, sa líšia. Soňa Nováková zistila, že jej dcéra má slabé vedomosti a že škola neplní to, čo sľubovala. Pani Fabiánová tvrdí, že jej dcéra, ktorá vyžaduje špeciálnu starostlivosť, bola v škole šikanovaná. Zároveň zistila, že úroveň vedomostí dcéry je katastrofálna. „Dcéra mi rozprávala, čo sa učia napríklad na prírodopise o ľudskej hlave. Že v porovnaní so zvieracou ríšou je ľudská hlava ako chobotnica a deti potom kreslili chobotnice. Ja som z toho bola šokovaná. A na rodičovskom združení nám riaditeľka s nadšením ukazovala výkresy detí, na ktorých bola chobotnica.“

  Dcéra Zuzany Piussi sa zase sťažovala, že sa v škole nudí, že ju už nebaví šiť. „Ona sama mi povedala: mama, chcem ísť odtiaľ preč,“ hovorí Zuzana Piussi. „Mala pocit, že nič nevie. Chýbali jej vedomosti, tak som sa začala pýtať. A keď som začala tú školu kritizovať, zistila som, že moja dcéra tam začína mať problémy. Riešila som to rýchlo. Dala som ju do inej školy, ale musela ísť o ročník nižšie.“

  Na otázku, či sa boli pozrieť na vyučovaní, krútia hlavou. Ako prebieha vyučovanie, teda vôbec nevideli. Pritom otvorené hodiny sú dnes bežné aj v klasických školách.

  Tieto ženy sa obrátili na rôzne inštitúcie – Slovenské stredisko pre ľudské práva, ombudsmana či ministerstvo školstva – aby upozornili na riziká tejto školy. Štyri mamy poslali aj list na ministerstvo, v ktorom žiadajú pozastaviť tento experiment. Škola na Vihorlatskej ulici je totiž ako súkromná škola riadne zaradená do siete verejných škôl, ale jej spôsob výučby – teda waldorfská pedagogika – je stále len v štádiu experimentu.

   

  .reč anjelov

  „Múdrosť a dobro je v základoch waldorfských škôl,“ napísal v predslove k osnovám bratislavskej školy jej garant Miron Zelina. Predovšetkým, v základoch týchto škôl je ich rakúsky zakladateľ Rudolf Steiner (1861 – 1925), a tieto školy sa mali podľa neho stať „pilierom celého antropozofického hnutia“ (o Steinerovi a antropozofii prinášame rozsiahly text v Kritickej prílohe). Ľudské hlavy ako chobotnice, nad ktorými krútili hlavou nespokojné matky, či cvičenia nazvané ako eurytmia, to všetko súvisí práve so Steinerom. Jeho náuka vznikla ako výsledok jeho jasnovideckých schopností preto, aby mohli jeho „duchovný svet“ objaviť aj iní. Empirická veda mohla podľa Steinera už iba odhaliť to, čo predtým objavila jeho antropozofia.

  Vo vyučovaní na Vihorlatskej dôležité eurytmické gestá, ktoré znázorňujú samohlásky či spoluhlásky, boli pre Steinera dorozumievacou rečou anjelov. To, ako sa na škole maľuje a ako sa kreslia geometrické obrazce, zasa súvisí s jeho teóriami o „čistej farbe“ a „čistých číslach“. Steiner veril v reinkarnáciu, Krista pokladal za vládcu kráľovstva slnka, v človeku objavil okrem fyzického aj éterické a astrálne telo. Žiaci vo waldorfskej škole tak uctievajú prírodu preto, že vo všetkých predmetoch v prírode sídlia duchovia.

  V štvrtáckom zošite dcéry pani Novákovej sa napríklad píše: „Z každého kamienka, rastliny a zvieraťa žije aj vo mne kúsok.“ Alebo: „Kvet dvíha kalich k oblakom, napĺňajúc sa tak čistým svetlom.“ Pozoruhodné sú aj vysvedčenia, ktoré zaskočili pani Fabiánovú, keď si o svojej dcére prečítala: „Ešte stále ukrýva bohatstvá svojho vnútra pred svetom. Je veľmi málo chvíľ, keď sa mi podarí nazrieť do jej sveta, ale sú to veľké okamihy stretnutia s ňou.“ Dcéra pani Novákovej sa z vysvedčenia zrejme tiež nepotešila, pretože podľa učiteľky „nenašla harmóniu v sebe ani vo vzťahoch so spolužiakmi“. Ale aspoň v eurytmii nezlyhala: „Na hodinách eurytmie sa naučila formové gestá hlások od A po Z.“

  Čo o tejto škole bez učebníc vieme? Čo sa tam deti nič netušiacich a naivných rodičov vlastne učia? „Antropozofiou a waldorfskými školami sme sa v našom združení vedcov Sisyfos podrobne zaoberali,“ hovorí pre .týždeň známy český vedec Jiří Grygar. „Sú to hrôzy a nezmysly. Zástancovia waldorfskej školy sa nesnažia ani modernizovať Steinera, stále sa ho držia. Tie deti, čo tú školu absolvujú, sú potom chudáci, lebo nie sú pripravení do života a v hlave majú zmätok.“

  1. Váš komentár
   link na článok
   možno ste si nevšimli, ale všetky tieto články sú staršieho dáta a navyše, takmer všetky sú inšpirované rozprávaním štyroch nespokojných mamičiek, ktoré z waldrofskej školy svoje deti vzali cca pred štyrmi rokmi. odvtedy bolo v škole niekoľko inšpekcií (aj z podnetu týchto mamičiek) a väčšinu sťažností inšpektori označili za neadekvátne. chyby, na ktoré inšpekcie poukázali, škola napravila.
   a k článkom – aj keď je týždeň pomerne kvalitný časopis, k týmto článkom majú kritickí ľudia výhrady. napríklad k tomu „reportážnemu“ je niekoľko výhrad zhrnutých tu:
   spw.blog.sme.sk/c/67441/SPW-tyzden-spochybnil-alternativne-skoly-pochybnym-clankom.html
   a ešte jedna poznámka – do školy chodí cca 200 detí – to sú všetci rodičia týchto podľa vás nekompetentní hlupáci, ktorí hazardujú s duševným zdravím svojich detí?

   1. Moja reakcia bola omylom zaslana vyssie.
    viac vid. moj prispevok k tomuto clanku z 25.01.2010 16:58
     
    S vyhladavanim som nesiel este nijako do hlbky, zobral som len prvych par odkazov z google.
     
    Ale prihodim este zopar:
    UVADZAM AJ MESIAC A ROK VYDANIA aby si nemohla hovorit ze tie clanky su stare a ze sa nieco zmenilo.
    Kazdopadne experimentu waldorfskej skoly konci definovany cas – ako vidno aj z reportazi a rozhodnutia politikov s tymto experimentom chvala bohu nadobro skoncovat!
     
     
    9. novembra 2009
    Waldorfská škola – vyučovanie sa začína modlitbou
    spravy.pravda.sk/waldorfska-skola-vyucovanie-sa-zacina-modlitbou-f6p-/sk_domace.asp
     
    „Vyučovanie sa každý deň sa začína modlitbou celej triedy. Sú to texty R. Steinera, niekedy je slovo Boh nahradené slovom Slnko, ktoré býva aj často zobrazené na tabuli
    . Rodičia, ktorí nevedia, že antropozofia uctieva kult Boha Slnka, v „básni“ nemusia vidieť nič náboženské, ale deťom je tento svetonázor vštepovaný denne, hoci skrytou formou,“ upozorňuje Michaela Vaníčková. Návod, ako pred verejnosťou kamuflovať náboženskú podstatu školy, vypracoval už jej zakladateľ Steiner. Okrem iného waldorfským pedagógom radí, aby pred rodičmi nepoužívali výraz „modlitba“ ale „báseň na úvod dňa“. Niektorých rodičov varuje až zistenie, že ich deti veria v reinkarnáciu a v reálnu existenciu rôznych duchovných bytostí. Mladšie deti škola učí na základe mýtov a legiend – oficiálne preto, že takto podávané učivo je pre ne lepšie pochopiteľné, ale v skutočnosti im do hláv nasadzujú mýtický svet, ktorý chápu ako realitu. „Nemá to nič spoločné s vedeckými poznatkami, učia deti podľa ezoterického učenia svojho zakladateľa spred sto rokov,“ dodáva.
     
     
    mame aj nejake video:
    STV | Ranný magazín | 6.10.2009
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/52
    mamicka hovori:
    Ja som prisla nato ze dcera nevie nasobilku a dcera mi povedala ze ju nemusi vediet pretoze ked ju v minulom zivote vedela staci si len spomenut.
    Trpaslici co vytlacaju rastlinky – v prvom rocniku.
    Rodic nema ziadnu kontrolu nad tym co sa deti ucia.
     
    Zapisky dietata v zosite:
    Hlava – zmysly
    Zvierata – ktore su ako zmysly
    suvisia s hlavou cloveka
    Sepia, Chobotnica, meduza
     
    Odpocivajuci kamen v zemi spi formovany do krystalov s farebnym bytim.
    Svet dviha kalich k oblakom naplnajuc sa tak cistym svetlom.
    Zviera uvolnene zo zeme k cielom je hnane co boli mu bozskymi duchmi predpisane.
    Slobodne sa na zemi stavia clovek s tvoriacimi rukami v duchu hlada svoj ciel.
     
     
    Markíza | Televízne noviny | 23.10.2009
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/54
    Odbornicka na sekty:
    My tvrdime ze je pravdou ze waldorfska skola ma v sebe skrytu ezotericku a okultnu agendu.
     
    Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/53
     
    Poslancom sa nepaci system na waldorfwkej skole, hovori o tom sprava z prieskumu.
    Chcu aby inspekcia znovu vyskusala 8. a 9.-takov…
    Ziakov tiez vysetria aj psychologovia.
     
    Poslanci sa rozhodli ze bude najlepsie ak sa experiment skonci.
     
     
    Toto je asi najzaujmavejsia reportaz:
    ODPORUCAM SI JU POZRIET
     
    TA3 | Čierny Peter | 2007
    Aké ideológie stoja za alternatívnymi školami?
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/40
    Na mieste vzdelavania tam nastupuje mystika.
    Budu mat v hlave hromadu bludov a budu mat mnozstvo predstav o svete ktore nemaju s vedeckym poznanim sveta nic spolocne.
    V pozadi waldorfskej skoly je tzv. antropozofia, ktorej kritici
    Vedenie waldorfskej skoly
    Marian Czere – ucitel a hovorca waldorfskej skoly
    Obaval by som sa systemu pedagogickeho ktory by nemal v pozadi nejaku myslienku.
    Lebo to by urcite tiez vplyvalo na deti a potom by zrejme aj vyrastali ludia bez myslenia a bez myslienok.
    V tomto pripade su vsak problemom myslienky a filozofie Rudolfa Steinera, ktory stoji za antropozofiou.
    O co v nej ide ?
    Detailny rozbor tejto filozofie urobil nedavno v mediach psycholog a publicista Frantisek Sebej.
    Rudolfa Steiner bol najprv teozofom. Bol clenom teozofickej spolocnosti. Teozofia je cosi co je akoze bozska mudrost.
    To je ucenie zalozene koncom 19. storocia madam Blavackou a plukovnikom Olkotom v podstate vychadzaju so spiritizmu – vyvolavali duchov – jednoducho povedane.
    Teozofia je v podstate iracionalne ucenie pokusajuce sa sklbit vychodnu filozofiu budhizmus, hinduizmus s nejakymi krestanskymi prvkami a v podstate je to uplna reinterpretacia ducharska a vesmiru.
    Rudolfa Steiner sa neskor dostal do konfliktu s teozofmi a zalozil svoje ucenie – antropozofiu.
    Z nej vychadza aj waldorfska pedagogika, ktoru Steiner nazval podla nemeckej tovarne kde zriadil prvu skolu.
     
    Miroslav Lojda – ustav pre vztahy statu a cirkvii
    Steiner vyslovene vychadza aj pouziva okultne pojmy ako astral, duchovna sfera a podobne a podla toho aj zaclenuje to vzdelavanie deti do troch etap.
    Napriklad je to etapa prva do 7. roku zivota kedy hovori ze ide tu vlastne o ducha, ktory sa ocitol v materialnom svete a on sa musi s tymto svetom vyrovnavat.
    A preto je potrebne, podnetne prostredie pre to dieta ak uci sa najma napodobnovanim.
     
    Steinerova filozofia ale meni pohlad na podstatu ludskeho zivota.
    Akceptuje aj reinkarnaciu. Dokonca ma aj svoju cirkev, ktora u nas nie je registrovana.
    Vystupuje u nas v podobe obcianskeho zdruzenia „Priatelia spolocenstva krestanov“, ktore je s waldorfskou skolou prepojene.
     
    Mamicka hovori:
    Vo stvrtom rocniku na hodine prirodopisu mi povedala ze ako sa ucili o ludskej hlave. Ze ucitelka zobrala kovovu gulu do ruk a detom povedala ze to je ich hlava a v tej hlave maju vesmir.
     
    Ucitelia maju kazdy tyzden stretnutia na ktorych preberaju Steinerove diela.
    Tvrdia vsak ze jeho filozofiu do vychovy a vzdelavania deti neprenasaju.
    Naozaj vsak dokazu mat taku disciplinu ze pri pravidelnom studiu Steinerovych diel neprenasaju ziadne jeho myslienky na deti ?
    To riziko tu existuje, ale to existuje v kazdej skole. (Zelina) :-))
     
    Deti ukazuju:
    Tuto sme si kreslili ze ako hlava je ako slnko a mesiac je trup a koncatiny to su tie luce slnka a ze sa to tam nejak do takej tej sustavy sa to tak nejak spojilo.
     
    Kde je pravda a preco ju treba hladat ?
    Asi preto ze o filozofickych pozadiach alternativnych skol nemame dostatocne vedomosti.
    Zda sa ze prvorade pre nas je to ze dieta je v skole stastne a bez stresu.
     
    Stat si waldorfsky system na zaciatku preveroval:
    Pracovnik ministerstva skolstva, ktory sa bol pozriet na holandsky model waldorfskej skoly ju na slovensko NEODPORUCAL.
    V zaverecnej sprave sa hovori o tom ze sa neodporuca zriadenie tohto typu v statnych skolach.
    V sprave sa ale pise ze by nebola prinosom pre garantovane vzdelavania statom, iba ak v sukromnom sektore a to najma pre deti s poruchou ucenia.
    To znamena ze stat negarantuje vzdelavanie na sukromnych skolach ?
    Kolki z rodicov waldorfskej skoly to vedia ?
    V sprave sa spomina aj to ze je tu zamlcovany filozoficky zaklad waldorfskej pedagogiky.
     
    Je to experiment s deckou psychikou.
     
    Do akej miery sa rodicia zaoberaju pozadim waldorfskej skoly ?
    Nezaslepuje ich spokojnost dietata ?
    Prijemne prostredie skoly a idealizmus ucitelov ?
    Kolko rodicov vie o nabozenskom hnuti „Priatelia spolocenstva krestanov“, ktore s waldorfskou skolou spolupracuje ?
    Nikto sa skutocne neobava dusevneho ovplyvnovania deti ?
    Problem je totiz v tom ze na slovensku mozu skoly zakladat iba registrovane cirkvi.
    Tie neregistrovane, ktore mozu byt aj nebezpecne si zakladaju obcianske zdruzenia a tak mozu prenikat aj do spriatelenych skol.
     
    Nasa legislativa umoznuje zakladat si vlastne skoly iba tym nabozenskym spolocnostiam a cirkvam, ktore splnaju legislativu nato aby boli zaregistrovane a tych je v sucastnej dobe 18.
     
    Pod peknym zovnajskom sa totiz mozu skryvat rozne neregistrovane nabozenstva a nevedomky tak ovplyvnovat nase deti.

 2. Skor ako sa rozhodnete svoje dieta dat na alternativnu skolu, prelistujte si internet na tuto temu.

  Ja by som svoje deti nedal v ziadnom pripade do alternativnej skoly.

  Nepotrebujem aby mi dieta chodilo domov s vymytym mozgom.

  To uz by som ho radsej ucil sam.

   

  Niekolko zaujmavych clankov.

   

  Antropozofia a škola, bludov stodola

  Iracionalita číha na každú ľudskú nespokojnosť, na každé trápenie, na každé nepohodlie, aby ponúkla svoje bludy ako príjemné a pohodlné „alternatívne“ riešenia. Niektoré iracionálne bludy, napríklad tie z oblasti liečiteľstva či homeopatia, sú natoľko extravagantné, že ich možno ľahko odhaliť. Iné sú subtílnejšie, tvária sa milo a ľudia sa stanú ich obeťou jednoducho preto, lebo v takom príjemnom a zdanlivo racionálnom obale zradu nečakajú. To je prípad takzvanej waldorfskej pedagogiky.

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/antropozofia-a-skola-bludov-stodola-2.html

   

  Waldorf po nemecky

  Ani v Nemecku nemajú waldorfské školy najlepšiu povesť. Vyčíta sa im najmä rasizmus a antisemitizmus.

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/waldorf-po-nemecky-2.html

   

  Waldorfské školy – za a proti (reakcie čitateľov)

  K téme o alternatívnych školách prišlo do redakcie niekoľko desiatok reakcií – pozitívnych i negatívnych. V skrátenej podobe ponúkame výber z nich. Diskusiu na túto tému považujeme za dôležitú. Ďakujeme za všetky príspevky.

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/waldorfske-skoly–za-a-proti-reakcie-citatelov.html

   

  Školy bez záruky

  Na zásadné zmeny v školskom systéme – najmä v obsahu a spôsobe, akým sa naše deti musia učiť – čakáme dlhé roky. Aj preto sú v povedomí verejnosti veľmi populárne takzvané „alternatívne školy“. Je to však naozaj alternatíva?

  http://www.tyzden.sk/tyzden-kauzy/alternativne-skoly/clanky/skoly-bez-zaruky-2.html

   

   

  .nespokojné matky

  V kaviarni v centre Bratislavy sedia tri ženy a pred sebou majú stohy papierov. Kedysi pred piatimi rokmi boli presvedčené, že pre ich deti bude Waldorfská škola tou najlepšou voľbou. Hoci školné 3000 korún mesačne nebolo pre ne bezvýznamné, chceli poskytnúť svojim deťom to najlepšie, čo našli.

  Dnes sú už ich deti v iných školách a niekoľko žien sa dodnes stretáva a rozmýšľa, ako upozorniť čo najviac inštitúcií na to, ako táto škola funguje. Tvrdia, že rodičov, ktorí vzali svoje deti z tejto školy, je viac, ale mnohí o tom nechcú rozprávať. Trápi ich, že nikde nemôžu verejne hovoriť o svojich zlých skúsenostiach. Motívy, prečo odtiaľ svoje deti vzali, sa líšia. Soňa Nováková zistila, že jej dcéra má slabé vedomosti a že škola neplní to, čo sľubovala. Pani Fabiánová tvrdí, že jej dcéra, ktorá vyžaduje špeciálnu starostlivosť, bola v škole šikanovaná. Zároveň zistila, že úroveň vedomostí dcéry je katastrofálna. „Dcéra mi rozprávala, čo sa učia napríklad na prírodopise o ľudskej hlave. Že v porovnaní so zvieracou ríšou je ľudská hlava ako chobotnica a deti potom kreslili chobotnice. Ja som z toho bola šokovaná. A na rodičovskom združení nám riaditeľka s nadšením ukazovala výkresy detí, na ktorých bola chobotnica.“

  Dcéra Zuzany Piussi sa zase sťažovala, že sa v škole nudí, že ju už nebaví šiť. „Ona sama mi povedala: mama, chcem ísť odtiaľ preč,“ hovorí Zuzana Piussi. „Mala pocit, že nič nevie. Chýbali jej vedomosti, tak som sa začala pýtať. A keď som začala tú školu kritizovať, zistila som, že moja dcéra tam začína mať problémy. Riešila som to rýchlo. Dala som ju do inej školy, ale musela ísť o ročník nižšie.“

  Na otázku, či sa boli pozrieť na vyučovaní, krútia hlavou. Ako prebieha vyučovanie, teda vôbec nevideli. Pritom otvorené hodiny sú dnes bežné aj v klasických školách.

  Tieto ženy sa obrátili na rôzne inštitúcie – Slovenské stredisko pre ľudské práva, ombudsmana či ministerstvo školstva – aby upozornili na riziká tejto školy. Štyri mamy poslali aj list na ministerstvo, v ktorom žiadajú pozastaviť tento experiment. Škola na Vihorlatskej ulici je totiž ako súkromná škola riadne zaradená do siete verejných škôl, ale jej spôsob výučby – teda waldorfská pedagogika – je stále len v štádiu experimentu.

   

  .reč anjelov

  „Múdrosť a dobro je v základoch waldorfských škôl,“ napísal v predslove k osnovám bratislavskej školy jej garant Miron Zelina. Predovšetkým, v základoch týchto škôl je ich rakúsky zakladateľ Rudolf Steiner (1861 – 1925), a tieto školy sa mali podľa neho stať „pilierom celého antropozofického hnutia“ (o Steinerovi a antropozofii prinášame rozsiahly text v Kritickej prílohe). Ľudské hlavy ako chobotnice, nad ktorými krútili hlavou nespokojné matky, či cvičenia nazvané ako eurytmia, to všetko súvisí práve so Steinerom. Jeho náuka vznikla ako výsledok jeho jasnovideckých schopností preto, aby mohli jeho „duchovný svet“ objaviť aj iní. Empirická veda mohla podľa Steinera už iba odhaliť to, čo predtým objavila jeho antropozofia.

  Vo vyučovaní na Vihorlatskej dôležité eurytmické gestá, ktoré znázorňujú samohlásky či spoluhlásky, boli pre Steinera dorozumievacou rečou anjelov. To, ako sa na škole maľuje a ako sa kreslia geometrické obrazce, zasa súvisí s jeho teóriami o „čistej farbe“ a „čistých číslach“. Steiner veril v reinkarnáciu, Krista pokladal za vládcu kráľovstva slnka, v človeku objavil okrem fyzického aj éterické a astrálne telo. Žiaci vo waldorfskej škole tak uctievajú prírodu preto, že vo všetkých predmetoch v prírode sídlia duchovia.

  V štvrtáckom zošite dcéry pani Novákovej sa napríklad píše: „Z každého kamienka, rastliny a zvieraťa žije aj vo mne kúsok.“ Alebo: „Kvet dvíha kalich k oblakom, napĺňajúc sa tak čistým svetlom.“ Pozoruhodné sú aj vysvedčenia, ktoré zaskočili pani Fabiánovú, keď si o svojej dcére prečítala: „Ešte stále ukrýva bohatstvá svojho vnútra pred svetom. Je veľmi málo chvíľ, keď sa mi podarí nazrieť do jej sveta, ale sú to veľké okamihy stretnutia s ňou.“ Dcéra pani Novákovej sa z vysvedčenia zrejme tiež nepotešila, pretože podľa učiteľky „nenašla harmóniu v sebe ani vo vzťahoch so spolužiakmi“. Ale aspoň v eurytmii nezlyhala: „Na hodinách eurytmie sa naučila formové gestá hlások od A po Z.“

  Čo o tejto škole bez učebníc vieme? Čo sa tam deti nič netušiacich a naivných rodičov vlastne učia? „Antropozofiou a waldorfskými školami sme sa v našom združení vedcov Sisyfos podrobne zaoberali,“ hovorí pre .týždeň známy český vedec Jiří Grygar. „Sú to hrôzy a nezmysly. Zástancovia waldorfskej školy sa nesnažia ani modernizovať Steinera, stále sa ho držia. Tie deti, čo tú školu absolvujú, sú potom chudáci, lebo nie sú pripravení do života a v hlave majú zmätok.“

  1. Váš komentár
   link na článok
   možno ste si nevšimli, ale všetky tieto články sú staršieho dáta a navyše, takmer všetky sú inšpirované rozprávaním štyroch nespokojných mamičiek, ktoré z waldrofskej školy svoje deti vzali cca pred štyrmi rokmi. odvtedy bolo v škole niekoľko inšpekcií (aj z podnetu týchto mamičiek) a väčšinu sťažností inšpektori označili za neadekvátne. chyby, na ktoré inšpekcie poukázali, škola napravila.
   a k článkom – aj keď je týždeň pomerne kvalitný časopis, k týmto článkom majú kritickí ľudia výhrady. napríklad k tomu „reportážnemu“ je niekoľko výhrad zhrnutých tu:
   spw.blog.sme.sk/c/67441/SPW-tyzden-spochybnil-alternativne-skoly-pochybnym-clankom.html
   a ešte jedna poznámka – do školy chodí cca 200 detí – to sú všetci rodičia týchto podľa vás nekompetentní hlupáci, ktorí hazardujú s duševným zdravím svojich detí?

   1. Moja reakcia bola omylom zaslana vyssie.
    viac vid. moj prispevok k tomuto clanku z 25.01.2010 16:58
     
    S vyhladavanim som nesiel este nijako do hlbky, zobral som len prvych par odkazov z google.
     
    Ale prihodim este zopar:
    UVADZAM AJ MESIAC A ROK VYDANIA aby si nemohla hovorit ze tie clanky su stare a ze sa nieco zmenilo.
    Kazdopadne experimentu waldorfskej skoly konci definovany cas – ako vidno aj z reportazi a rozhodnutia politikov s tymto experimentom chvala bohu nadobro skoncovat!
     
     
    9. novembra 2009
    Waldorfská škola – vyučovanie sa začína modlitbou
    spravy.pravda.sk/waldorfska-skola-vyucovanie-sa-zacina-modlitbou-f6p-/sk_domace.asp
     
    „Vyučovanie sa každý deň sa začína modlitbou celej triedy. Sú to texty R. Steinera, niekedy je slovo Boh nahradené slovom Slnko, ktoré býva aj často zobrazené na tabuli
    . Rodičia, ktorí nevedia, že antropozofia uctieva kult Boha Slnka, v „básni“ nemusia vidieť nič náboženské, ale deťom je tento svetonázor vštepovaný denne, hoci skrytou formou,“ upozorňuje Michaela Vaníčková. Návod, ako pred verejnosťou kamuflovať náboženskú podstatu školy, vypracoval už jej zakladateľ Steiner. Okrem iného waldorfským pedagógom radí, aby pred rodičmi nepoužívali výraz „modlitba“ ale „báseň na úvod dňa“. Niektorých rodičov varuje až zistenie, že ich deti veria v reinkarnáciu a v reálnu existenciu rôznych duchovných bytostí. Mladšie deti škola učí na základe mýtov a legiend – oficiálne preto, že takto podávané učivo je pre ne lepšie pochopiteľné, ale v skutočnosti im do hláv nasadzujú mýtický svet, ktorý chápu ako realitu. „Nemá to nič spoločné s vedeckými poznatkami, učia deti podľa ezoterického učenia svojho zakladateľa spred sto rokov,“ dodáva.
     
     
    mame aj nejake video:
    STV | Ranný magazín | 6.10.2009
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/52
    mamicka hovori:
    Ja som prisla nato ze dcera nevie nasobilku a dcera mi povedala ze ju nemusi vediet pretoze ked ju v minulom zivote vedela staci si len spomenut.
    Trpaslici co vytlacaju rastlinky – v prvom rocniku.
    Rodic nema ziadnu kontrolu nad tym co sa deti ucia.
     
    Zapisky dietata v zosite:
    Hlava – zmysly
    Zvierata – ktore su ako zmysly
    suvisia s hlavou cloveka
    Sepia, Chobotnica, meduza
     
    Odpocivajuci kamen v zemi spi formovany do krystalov s farebnym bytim.
    Svet dviha kalich k oblakom naplnajuc sa tak cistym svetlom.
    Zviera uvolnene zo zeme k cielom je hnane co boli mu bozskymi duchmi predpisane.
    Slobodne sa na zemi stavia clovek s tvoriacimi rukami v duchu hlada svoj ciel.
     
     
    Markíza | Televízne noviny | 23.10.2009
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/54
    Odbornicka na sekty:
    My tvrdime ze je pravdou ze waldorfska skola ma v sebe skrytu ezotericku a okultnu agendu.
     
    Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/53
     
    Poslancom sa nepaci system na waldorfwkej skole, hovori o tom sprava z prieskumu.
    Chcu aby inspekcia znovu vyskusala 8. a 9.-takov…
    Ziakov tiez vysetria aj psychologovia.
     
    Poslanci sa rozhodli ze bude najlepsie ak sa experiment skonci.
     
     
    Toto je asi najzaujmavejsia reportaz:
    ODPORUCAM SI JU POZRIET
     
    TA3 | Čierny Peter | 2007
    Aké ideológie stoja za alternatívnymi školami?
    http://www.rozmer.sk/sk/video/view/40
    Na mieste vzdelavania tam nastupuje mystika.
    Budu mat v hlave hromadu bludov a budu mat mnozstvo predstav o svete ktore nemaju s vedeckym poznanim sveta nic spolocne.
    V pozadi waldorfskej skoly je tzv. antropozofia, ktorej kritici
    Vedenie waldorfskej skoly
    Marian Czere – ucitel a hovorca waldorfskej skoly
    Obaval by som sa systemu pedagogickeho ktory by nemal v pozadi nejaku myslienku.
    Lebo to by urcite tiez vplyvalo na deti a potom by zrejme aj vyrastali ludia bez myslenia a bez myslienok.
    V tomto pripade su vsak problemom myslienky a filozofie Rudolfa Steinera, ktory stoji za antropozofiou.
    O co v nej ide ?
    Detailny rozbor tejto filozofie urobil nedavno v mediach psycholog a publicista Frantisek Sebej.
    Rudolfa Steiner bol najprv teozofom. Bol clenom teozofickej spolocnosti. Teozofia je cosi co je akoze bozska mudrost.
    To je ucenie zalozene koncom 19. storocia madam Blavackou a plukovnikom Olkotom v podstate vychadzaju so spiritizmu – vyvolavali duchov – jednoducho povedane.
    Teozofia je v podstate iracionalne ucenie pokusajuce sa sklbit vychodnu filozofiu budhizmus, hinduizmus s nejakymi krestanskymi prvkami a v podstate je to uplna reinterpretacia ducharska a vesmiru.
    Rudolfa Steiner sa neskor dostal do konfliktu s teozofmi a zalozil svoje ucenie – antropozofiu.
    Z nej vychadza aj waldorfska pedagogika, ktoru Steiner nazval podla nemeckej tovarne kde zriadil prvu skolu.
     
    Miroslav Lojda – ustav pre vztahy statu a cirkvii
    Steiner vyslovene vychadza aj pouziva okultne pojmy ako astral, duchovna sfera a podobne a podla toho aj zaclenuje to vzdelavanie deti do troch etap.
    Napriklad je to etapa prva do 7. roku zivota kedy hovori ze ide tu vlastne o ducha, ktory sa ocitol v materialnom svete a on sa musi s tymto svetom vyrovnavat.
    A preto je potrebne, podnetne prostredie pre to dieta ak uci sa najma napodobnovanim.
     
    Steinerova filozofia ale meni pohlad na podstatu ludskeho zivota.
    Akceptuje aj reinkarnaciu. Dokonca ma aj svoju cirkev, ktora u nas nie je registrovana.
    Vystupuje u nas v podobe obcianskeho zdruzenia „Priatelia spolocenstva krestanov“, ktore je s waldorfskou skolou prepojene.
     
    Mamicka hovori:
    Vo stvrtom rocniku na hodine prirodopisu mi povedala ze ako sa ucili o ludskej hlave. Ze ucitelka zobrala kovovu gulu do ruk a detom povedala ze to je ich hlava a v tej hlave maju vesmir.
     
    Ucitelia maju kazdy tyzden stretnutia na ktorych preberaju Steinerove diela.
    Tvrdia vsak ze jeho filozofiu do vychovy a vzdelavania deti neprenasaju.
    Naozaj vsak dokazu mat taku disciplinu ze pri pravidelnom studiu Steinerovych diel neprenasaju ziadne jeho myslienky na deti ?
    To riziko tu existuje, ale to existuje v kazdej skole. (Zelina) :-))
     
    Deti ukazuju:
    Tuto sme si kreslili ze ako hlava je ako slnko a mesiac je trup a koncatiny to su tie luce slnka a ze sa to tam nejak do takej tej sustavy sa to tak nejak spojilo.
     
    Kde je pravda a preco ju treba hladat ?
    Asi preto ze o filozofickych pozadiach alternativnych skol nemame dostatocne vedomosti.
    Zda sa ze prvorade pre nas je to ze dieta je v skole stastne a bez stresu.
     
    Stat si waldorfsky system na zaciatku preveroval:
    Pracovnik ministerstva skolstva, ktory sa bol pozriet na holandsky model waldorfskej skoly ju na slovensko NEODPORUCAL.
    V zaverecnej sprave sa hovori o tom ze sa neodporuca zriadenie tohto typu v statnych skolach.
    V sprave sa ale pise ze by nebola prinosom pre garantovane vzdelavania statom, iba ak v sukromnom sektore a to najma pre deti s poruchou ucenia.
    To znamena ze stat negarantuje vzdelavanie na sukromnych skolach ?
    Kolki z rodicov waldorfskej skoly to vedia ?
    V sprave sa spomina aj to ze je tu zamlcovany filozoficky zaklad waldorfskej pedagogiky.
     
    Je to experiment s deckou psychikou.
     
    Do akej miery sa rodicia zaoberaju pozadim waldorfskej skoly ?
    Nezaslepuje ich spokojnost dietata ?
    Prijemne prostredie skoly a idealizmus ucitelov ?
    Kolko rodicov vie o nabozenskom hnuti „Priatelia spolocenstva krestanov“, ktore s waldorfskou skolou spolupracuje ?
    Nikto sa skutocne neobava dusevneho ovplyvnovania deti ?
    Problem je totiz v tom ze na slovensku mozu skoly zakladat iba registrovane cirkvi.
    Tie neregistrovane, ktore mozu byt aj nebezpecne si zakladaju obcianske zdruzenia a tak mozu prenikat aj do spriatelenych skol.
     
    Nasa legislativa umoznuje zakladat si vlastne skoly iba tym nabozenskym spolocnostiam a cirkvam, ktore splnaju legislativu nato aby boli zaregistrovane a tych je v sucastnej dobe 18.
     
    Pod peknym zovnajskom sa totiz mozu skryvat rozne neregistrovane nabozenstva a nevedomky tak ovplyvnovat nase deti.

 3. Tieto odkazy som dal preto ze najlepsie vystihuju to co sa deje na waldorfských školách

   

  Myslim ze staci zadat do googla zopar spravnych klucovych slov a kazdy si najde aj novsie clanky.

  Nechcem tym teraz stracat cas, kto ma naozaj zaujem o tom nieco zistit (ak mu nestaci to co som poslal vyssie)

  Tak ten si iste najde aj novsi zdroj aj novsie svedectva.

   

  Ale podme napr. na http://www.rozmer.sk

  1/2008

  Steinerov duch vo waldorfských školách

  http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/195

   

  Poslaním WŠ má byť taká výchova detí, aby sa z nich stali „slobodné bytosti“ podľa toho, ako ich definuje antropozofia. Podľa Ministerstva školstva, telovýchovy a mládeže nesmie zasahovať antropozofia do vyučovania. Vo vzdelávacom programe ZŠ a SŠ waldorfskej v Semilách, ktorý platí od septembra 2007, sa konštatuje: „Steinerove (antropozofické) názory a myšlienky teda vo vlastnom obsahu vzdelania a vo vyučovaní nemajú žiadnu úlohu.“ To je však zrejmá lož a slúži iba na oklamanie úradov a rodičov. Vo WŠ nie sú učebnice, deti si píšu do zošitov a rodičia môžu „nahliadnuť“ do učiva iba prostredníctvom zápisov v zošitoch. To, čo deti každý deň počujú, sa však nikdy nedozvieme…

   

  Je nejaká spojitosť WŠ s Antropozofickou spoločnosťou? Ako sa prejavuje?

   

  Prepojenie s Antropozofickou spoločnosťou je zrejmé. Antropozofická spoločnosť v ČR sídli v Prahe a má pobočky napríklad v Brne, Olomouci, Písku, Pardubiciach, Semilách a inde. Podľa PhDr. Zdeňka Vojtíška, popredného českého odborníka v oblasti štúdia siekt a nových náboženských smerov, patrí Antropozofická spoločnosť medzi sekty.

   

  Semilská pobočka Antropozofickej spoločnosti sa schádza každý týždeň v budove WŠ a predsedá jej učiteľ WŠ. Podobne je to i inde na WŠ, napríklad v Příbrame. Antropozofická spoločnosť organizuje rôzne semináre a prednášky, ktoré sa, samozrejme, konajú taktiež vo WŠ a väčšinou ich určuje učiteľ pre ďalšie vzdelávanie.

   

   

   

   

   

  Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne?

  http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/196

   

  Čo je teda vložené do základov waldorfskej pedagogiky? Pozrime sa konkrétne na niektoré vyjadrenia samého Steinera: „…waldorfská pedagogika sa obracia k svojmu duchovno-vedeckému základu: k antropozofickému poznaniu človeka“2; „Pokiaľ sa chcete oboznámiť s hlavným orientačným bodom v tejto oblasti (vzdelania, pozn. autora), musíte vziať do rúk neveľkú knižku Výchova dieťaťa z pohľadu duchovnej vedy (antropozofie, pozn. autora)“3; „…predovšetkým je nutné, aby základ pedagogiky budúcnosti vytvorila antropológia vypracovaná z antropozofie“4; „…v súčasnej pedagogike sa veľa hovorí o tom, že treba vychovávať individualitu, načúvať prirodzenosti, aké spôsobilosti sa patrí rozvíjať. Samé frázy! – lebo tieto veci dostávajú pre človeka zmysel len vtedy, ak o nich hovorí, vychádzajúc z duchovnej vedy“ (antropozofie – pozn. autora)5; „…v podstate jedine duchovná veda iniciácie môže priviesť k postihnutiu sociálnych problémov súčasnosti, (…) bez duchovnej vedy nebude formovania budúcnosti; to je pravda“.6

   

  Aj z uvedených citátov je zrejmé, že v samom jadre waldorfskej pedagogiky spočíva antropozofia; jej koreňom sú zasa okultné zjavenia Rudolfa Steinera, ktoré získal z tzv. kroniky Akáša7, t. j. z akéhosi energetického poľa, a to, ako nás presviedča množstvo okultistov – napríklad Levy Ch. Dulung8 -, preniká zem a uchováva v pamäti všetko, čo sa na nej udialo. Pretože Rudolf Steiner, vyjadrujúc sa jazykom okultizmu, bol prostredníkom (challengerom – kontaktérom), vyplýva z toho, že aj antropozofia a waldorfská pedagogika sú založené na „zjaveniach“, ktoré prijal z „duchovných svetov“.

   

  ….

   

   

   

  3. 9. 2009

  Rodičom prekážal najmä ezoterický charakter školy

  http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/152

   

  Krátko po príchode do bratislavskej waldorfskej školy sa matka so synom navzájom odcudzili. Chlapček postupne prestal byť veselý, uzavrel sa do seba a pri konfliktoch reagoval agresívne. Spočiatku bolo podľa slov mamičky všetko fajn. Chlapec bol síce živé a neposedné dieťa, ale aj učiteľka tvrdila, že je to v poriadku, že to s ním riešia. „Lenže riešili to s ním tak, že mu rozprávali: Na jednom pleci ti sedí anjel a na druhom čert. Ty nesmieš počúvať toho čerta, ale anjela,“ spomína B. L. Ako vraví, keď v deťoch pestujete čierno-biele videnie sveta, majú len dve možnosti – buď sa stotožnia s dobrom, alebo so zlom. „Ak zastupujem v konflikte dobro, automaticky nesmiem ustúpiť a tak sa vylučuje diplomatické vyriešenie situácie. Každé dieťa chce byť dobré a potom automaticky všetko iné musí byť zlé a proti zlu treba bojovať. Čierno-biele videnie sveta pestuje netoleranciu a agresivitu, čo bol i prípad môjho syna. To som však pochopila až neskôr,“ spomína matka.

   

  Jej dcéru presvedčili, že má stále pri sebe anjelika, ktorý ju ochraňuje – a ona jej musela vysvetľovať, že keď ide cez cestu, nemôže sa spoliehať na anjelika, ale musí dávať pozor, či nejde auto. Škriatkovia a víly nie sú jej svet, jej mama pracovala vo vede a ezoterický charakter školy jej prekážal. „Bola to uzavretá skupina, ktorá sama seba presviedčala o svojej pravde. Prekážalo mi, ako sa moja dcéra pozerá na svet a keď sme to začali kritizovať, dcéra začala mať v škole problémy. Keď sama povedala, že chce ísť odtiaľ preč, zakročila som,“ spomína Zuzana Piussi.

   

  Otec zistil, že dieťa zaostáva

  Vedomosti jeho dcéry boli podľa jeho slov skôr popisné, nevedela presne, o čom sa učia. Rozprávali im príbehy, ale dieťaťu akoby unikal zmyslel, na čo to má slúžiť. „Ani na gramatike nepoužívali označenia ako podstatné či prídavné mená, ale všetko bolo zamotané do príbehov, ktoré už pre deti vo vyššej triede neboli zaujímavé. V čase počítačov a internetu to dcéru neoslovovalo a unikal jej zmysel. Vývoj človeka má určité zákonitosti a aj keď pre plynulý prechod zo škôlky do školy je to dobré, trúfam si povedať, že v druhom a treťom ročníku už treba prejsť od príbehov inam a ďalej,“ hodnotí otec. Súhlasí s tým, že nie všetko bolo v klasickej škole v poriadku, ale vo waldorfskej škole jeho dcéra zaostávala. Napríklad z angličtiny vedela v treťom ročníku školy menej ako v škôlke. Ako však dodáva, veľa záleží od konkrétneho učiteľa, medzi triedami boli veľké rozdiely. „Tento spôsob výučby môže niektorým deťom vyhovovať, ak nemajú v sebe súťaživosť a dravosť, ak potrebujú na niektoré veci viac času,“ myslí si otec.

   

 4. Tieto odkazy som dal preto ze najlepsie vystihuju to co sa deje na waldorfských školách

   

  Myslim ze staci zadat do googla zopar spravnych klucovych slov a kazdy si najde aj novsie clanky.

  Nechcem tym teraz stracat cas, kto ma naozaj zaujem o tom nieco zistit (ak mu nestaci to co som poslal vyssie)

  Tak ten si iste najde aj novsi zdroj aj novsie svedectva.

   

  Ale podme napr. na http://www.rozmer.sk

  1/2008

  Steinerov duch vo waldorfských školách

  http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/195

   

  Poslaním WŠ má byť taká výchova detí, aby sa z nich stali „slobodné bytosti“ podľa toho, ako ich definuje antropozofia. Podľa Ministerstva školstva, telovýchovy a mládeže nesmie zasahovať antropozofia do vyučovania. Vo vzdelávacom programe ZŠ a SŠ waldorfskej v Semilách, ktorý platí od septembra 2007, sa konštatuje: „Steinerove (antropozofické) názory a myšlienky teda vo vlastnom obsahu vzdelania a vo vyučovaní nemajú žiadnu úlohu.“ To je však zrejmá lož a slúži iba na oklamanie úradov a rodičov. Vo WŠ nie sú učebnice, deti si píšu do zošitov a rodičia môžu „nahliadnuť“ do učiva iba prostredníctvom zápisov v zošitoch. To, čo deti každý deň počujú, sa však nikdy nedozvieme…

   

  Je nejaká spojitosť WŠ s Antropozofickou spoločnosťou? Ako sa prejavuje?

   

  Prepojenie s Antropozofickou spoločnosťou je zrejmé. Antropozofická spoločnosť v ČR sídli v Prahe a má pobočky napríklad v Brne, Olomouci, Písku, Pardubiciach, Semilách a inde. Podľa PhDr. Zdeňka Vojtíška, popredného českého odborníka v oblasti štúdia siekt a nových náboženských smerov, patrí Antropozofická spoločnosť medzi sekty.

   

  Semilská pobočka Antropozofickej spoločnosti sa schádza každý týždeň v budove WŠ a predsedá jej učiteľ WŠ. Podobne je to i inde na WŠ, napríklad v Příbrame. Antropozofická spoločnosť organizuje rôzne semináre a prednášky, ktoré sa, samozrejme, konajú taktiež vo WŠ a väčšinou ich určuje učiteľ pre ďalšie vzdelávanie.

   

   

   

   

   

  Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne?

  http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/196

   

  Čo je teda vložené do základov waldorfskej pedagogiky? Pozrime sa konkrétne na niektoré vyjadrenia samého Steinera: „…waldorfská pedagogika sa obracia k svojmu duchovno-vedeckému základu: k antropozofickému poznaniu človeka“2; „Pokiaľ sa chcete oboznámiť s hlavným orientačným bodom v tejto oblasti (vzdelania, pozn. autora), musíte vziať do rúk neveľkú knižku Výchova dieťaťa z pohľadu duchovnej vedy (antropozofie, pozn. autora)“3; „…predovšetkým je nutné, aby základ pedagogiky budúcnosti vytvorila antropológia vypracovaná z antropozofie“4; „…v súčasnej pedagogike sa veľa hovorí o tom, že treba vychovávať individualitu, načúvať prirodzenosti, aké spôsobilosti sa patrí rozvíjať. Samé frázy! – lebo tieto veci dostávajú pre človeka zmysel len vtedy, ak o nich hovorí, vychádzajúc z duchovnej vedy“ (antropozofie – pozn. autora)5; „…v podstate jedine duchovná veda iniciácie môže priviesť k postihnutiu sociálnych problémov súčasnosti, (…) bez duchovnej vedy nebude formovania budúcnosti; to je pravda“.6

   

  Aj z uvedených citátov je zrejmé, že v samom jadre waldorfskej pedagogiky spočíva antropozofia; jej koreňom sú zasa okultné zjavenia Rudolfa Steinera, ktoré získal z tzv. kroniky Akáša7, t. j. z akéhosi energetického poľa, a to, ako nás presviedča množstvo okultistov – napríklad Levy Ch. Dulung8 -, preniká zem a uchováva v pamäti všetko, čo sa na nej udialo. Pretože Rudolf Steiner, vyjadrujúc sa jazykom okultizmu, bol prostredníkom (challengerom – kontaktérom), vyplýva z toho, že aj antropozofia a waldorfská pedagogika sú založené na „zjaveniach“, ktoré prijal z „duchovných svetov“.

   

  ….

   

   

   

  3. 9. 2009

  Rodičom prekážal najmä ezoterický charakter školy

  http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/152

   

  Krátko po príchode do bratislavskej waldorfskej školy sa matka so synom navzájom odcudzili. Chlapček postupne prestal byť veselý, uzavrel sa do seba a pri konfliktoch reagoval agresívne. Spočiatku bolo podľa slov mamičky všetko fajn. Chlapec bol síce živé a neposedné dieťa, ale aj učiteľka tvrdila, že je to v poriadku, že to s ním riešia. „Lenže riešili to s ním tak, že mu rozprávali: Na jednom pleci ti sedí anjel a na druhom čert. Ty nesmieš počúvať toho čerta, ale anjela,“ spomína B. L. Ako vraví, keď v deťoch pestujete čierno-biele videnie sveta, majú len dve možnosti – buď sa stotožnia s dobrom, alebo so zlom. „Ak zastupujem v konflikte dobro, automaticky nesmiem ustúpiť a tak sa vylučuje diplomatické vyriešenie situácie. Každé dieťa chce byť dobré a potom automaticky všetko iné musí byť zlé a proti zlu treba bojovať. Čierno-biele videnie sveta pestuje netoleranciu a agresivitu, čo bol i prípad môjho syna. To som však pochopila až neskôr,“ spomína matka.

   

  Jej dcéru presvedčili, že má stále pri sebe anjelika, ktorý ju ochraňuje – a ona jej musela vysvetľovať, že keď ide cez cestu, nemôže sa spoliehať na anjelika, ale musí dávať pozor, či nejde auto. Škriatkovia a víly nie sú jej svet, jej mama pracovala vo vede a ezoterický charakter školy jej prekážal. „Bola to uzavretá skupina, ktorá sama seba presviedčala o svojej pravde. Prekážalo mi, ako sa moja dcéra pozerá na svet a keď sme to začali kritizovať, dcéra začala mať v škole problémy. Keď sama povedala, že chce ísť odtiaľ preč, zakročila som,“ spomína Zuzana Piussi.

   

  Otec zistil, že dieťa zaostáva

  Vedomosti jeho dcéry boli podľa jeho slov skôr popisné, nevedela presne, o čom sa učia. Rozprávali im príbehy, ale dieťaťu akoby unikal zmyslel, na čo to má slúžiť. „Ani na gramatike nepoužívali označenia ako podstatné či prídavné mená, ale všetko bolo zamotané do príbehov, ktoré už pre deti vo vyššej triede neboli zaujímavé. V čase počítačov a internetu to dcéru neoslovovalo a unikal jej zmysel. Vývoj človeka má určité zákonitosti a aj keď pre plynulý prechod zo škôlky do školy je to dobré, trúfam si povedať, že v druhom a treťom ročníku už treba prejsť od príbehov inam a ďalej,“ hodnotí otec. Súhlasí s tým, že nie všetko bolo v klasickej škole v poriadku, ale vo waldorfskej škole jeho dcéra zaostávala. Napríklad z angličtiny vedela v treťom ročníku školy menej ako v škôlke. Ako však dodáva, veľa záleží od konkrétneho učiteľa, medzi triedami boli veľké rozdiely. „Tento spôsob výučby môže niektorým deťom vyhovovať, ak nemajú v sebe súťaživosť a dravosť, ak potrebujú na niektoré veci viac času,“ myslí si otec.

   

 5. Roman, ak si už prelinkoval clanky, mohol si si aspon odpustit militantnych katolikov z cas. Respekt (prepojeni so sekty.sk a Ekumen. radou cirkvi); letmy pohlad na ich stranu dokazuje, ze je to typicka bojova letka, ktora seka a za sektu oznacuje vsetko, co co len trochu nejde dohromady s ich jedinym nazorom; tyzden detto. Je usmevne oznacovat Evu Orbánovu za religionistku, ked chodi brigadnicky vesat do kostolov anticlanky. Ti ludia majú daleko od „miluj svojho blizneho“. a pre ich chapanie „stredovek neskoncil, stredovek trva“..:-)

 6. Roman, ak si už prelinkoval clanky, mohol si si aspon odpustit militantnych katolikov z cas. Respekt (prepojeni so sekty.sk a Ekumen. radou cirkvi); letmy pohlad na ich stranu dokazuje, ze je to typicka bojova letka, ktora seka a za sektu oznacuje vsetko, co co len trochu nejde dohromady s ich jedinym nazorom; tyzden detto. Je usmevne oznacovat Evu Orbánovu za religionistku, ked chodi brigadnicky vesat do kostolov anticlanky. Ti ludia majú daleko od „miluj svojho blizneho“. a pre ich chapanie „stredovek neskoncil, stredovek trva“..:-)

 7. Nehovoriac o Orbanovej kolegovi z Rozmeru (opravujem nespravne pouzity Respekt v predoslom prispevku) Borisovi Rakovskom, nedavno este clenom Hare Krsna (inak nic proti nim); veru podarena dvojica je to. Som kreťan, ale s tymto nechcem mat nic spolocne.

 8. Nehovoriac o Orbanovej kolegovi z Rozmeru (opravujem nespravne pouzity Respekt v predoslom prispevku) Borisovi Rakovskom, nedavno este clenom Hare Krsna (inak nic proti nim); veru podarena dvojica je to. Som kreťan, ale s tymto nechcem mat nic spolocne.

 9. Váš komentár

  Nedávno jeden múdri alternatívny pedagóg povedal návšteve, ktorá prišla do jeho školy pre inšpiráciu: „choďte a pozerajte, uvidíte to, čo ste schopný vidieť…“

 10. Váš komentár

  Nedávno jeden múdri alternatívny pedagóg povedal návšteve, ktorá prišla do jeho školy pre inšpiráciu: „choďte a pozerajte, uvidíte to, čo ste schopný vidieť…“

Pridaj komentár