Rozvíjanie grafomotorického prejavu dieťaťa III.

Mária Kopčíková 0

Pri podpore grafomotorického prejavu dieťaťa je dobré vedieť, že existujú skupiny prvkov, ktoré sa objavujú v istom veku dieťaťa a ktoré sa „trénujú“ v istej postupnosti a nadväznosti. Po prvejdruhej skupine sa v tomto článočku budeme venovať tretej skupine grafomotorických prvkov.

III.skupina prvkov

Táto skupina je charakteristická pre vek 5 – 6,5 roka a prvky, ktoré sa tu objavujú vyžadujú podobnú koordináciu ruky a rozsah pohybov vo vertikálnom i v horizontálnom smere, ako potrebujeme pri písaní. Patria sem najmä slučky a oblúky.

Pri kreslení horných slučiek musí dieťa zvládať kríženie šikmých čiara dobre si uvedomovať smer vedenia čiary. Je vhodné, aby dieťa najskôr obťahovalo celý rad slučiek a až potom dokresľovalo len posledné slučky v rade.

Ak má problém uvedomiť si smer zatočenia slučky, je vhodné ho vyznačiť a napomôcť slovnou inštrukciou. Dajte si pozor na to, že dieťa môže mať problém s inštrukciou „doľava“, skúste radšej povedať (podľa aktuálnej konštelácie v miestnosti, kde dieťa píše) „k oknu“, „k stene“.

Spodné slučky bývajú pre deti ešte ťažšie než horné. Pri navodzovaní tohto prvku postupujeme podobne, ako pri horných slučkách, pomáhame slovnou inštrukciou či vyznačením smeru.

Postupne sa snažíme o plynulý pohyb, aby dieťa nakreslilo celý rad jedným ťahom, aby pohyb vychádzal z ramenného kĺbu.

Vôbec to nie je jednoduché, takže s dieťatkom treba byť trpezlivý a neustále ho povzbudzovať.

Horné oblúky s vratným ťahom (arkády)

Môžu byť pre dieťa tiež náročné, aj keď sa to nám dospelým nezdá. Dôležité je dieťaťu vysvetliť, čo má robiť, že čiara je v začiatku oblúku vedená v tej istej dráhe, ako ukončenie prechádzajúceho oblúka.

Jednou z možných inštrukcií je, keď dieťaťu povieme „po čiarke hore a hop!“ – a hop, preskočíme na druhý oblúčik.

Ak má dieťa problém s kreslením rady oblúkov, je dobré mu ich predkresliť na väčší papier a obťahovanie sprevádzať inštrukciou.

Spodné oblúky s vratným ťahom (girlandy)

Tu platia tie isté pravidlá ako pri horných oblúkoch. Inštrukcia pre dieťa môže byť: „po čiare dole a hojda naspäť nahor!“. Motivácie pre deti môžu byť napr.: skoky, oblúky mosta, škridle na streche.

Do tejto skupiny prvkov môžeme priradiť aj inú polohu slučiek – vo vertikálnom smere, ležaté osmičky, alebo ozdobné vzory pozostávajúce vlastne zo slučiek.

Pripravené podľa: Bednářová, Šmardová: Rozvoj grafomotoriky (Computer Press)

Foto: www.pixmac.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár