Odkedy je škôlka povinná pre predškolákov?

Kristína Kováčiková 1

Novela školského zákona z roku 2019 prináša mnoho zmien – zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre 5-ročné deti, naopak ruší možnosť odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky, či nulté ročníky.

Rodičia, ktorí budú prihlasovať svoje deti do materskej školy v roku 2020, idú ešte podľa „starých“ pravidiel, pre nich sa nič nemení. Takisto pre rodičov budúcich prváčikov. Tí majú možnosť poslednýkrát využiť inštitút odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky a dať dieťa do školy o rok neskôr.

shutterstock

Ministerstvo školstva upozorňuje, že zmeny, ktoré zavádza novela školského zákona z roku 2019, budú účinné od januára 2021.

Nová právna úprava sa bude dotýkať detí, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta 2021 a povinnú školskú dochádzku v základnej škole začnú plniť od školského roku 2022/2023.

To znamená, že na povinné predprimárne vzdelávanie nastúpia najneskôr 2. septembra 2021.

Povinne do škôlky?

Kým doteraz nebola predškolská príprava pre deti povinná, po novom už to nebude len na jednoduchom zvážení rodiča, či dať alebo nedať dieťa do škôlky. Komplikuje to situáciu najmä domácim školákom.

Ministerstvo hovorí o dvoch možnostiach.

Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzdelávanie absolvovať v materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, teda inštitucionalizovanou formou.

Ako ekvivalent inštitucionalizovanej formy plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je schválené, rovnako od roku 2021, aj individuálne (predprimárne) vzdelávanie.

Zákonný zástupca dieťaťa sa bude môcť rozhodnúť, či jeho dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole alebo formou individuálneho (predprimárneho) vzdelávania za podmienok ustanovených zákonom.

Podmienky na vzdelávanie doma

Ministerstvo školstva zdôrazňuje, že individuálne (predprimárne) vzdelávanie sa chápe ako ekvivalent plnenia povinného predprimárneho vzdelávania realizovaného v MŠ, a preto sú ustanovené aj kvalifikačné požiadavky na osobu, ktorá má vzdelanie zabezpečovať – najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Touto osobou buď bude rodič, alebo iná, ním vybraná osoba.

Okrem toho, individuálne (predprimárne) vzdelávanie dieťaťa bude môcť zákonný zástupca zabezpečiť aj prostredníctvom:

  • prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, alebo
  • zariadení, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, rovnako ako aj zanedbávanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa bude podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považovať zanedbanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona o rodinných prídavkoch na dieťa.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Dobry den,

    od 1.1.2021 nadobuda ucinnost povinna predskolska vychova…chcela by som sa opytat, to znamena, ze materske skoly su povinne prijat tieto deti k 1.1.2021 alebo k 1.9.2021? dakujem Vam za odpoved a ostavam s pozdravom…pekny den Katarina

Pridaj komentár