Predškoláčikovia, ktorým treba viac pomáhať

Mgr. Barbora Vodičková, PhD. 0

Zdá sa, že v poslednej dobe špecifických vývinových porúch učenia (ŠVPU) pribúda. Prečo to tak je? Túto otázku si kladú aj vedci. V minulosti boli tiež prítomné, ale často zostali u detí neodhalené. Veda svoj záujem skôr orientovala na mladší školský vek, kedy sa ŠVPU zákonite objavujú. Menej priestoru venovala staršiemu školskému veku, stredoškolákom a o vysokoškolákoch ani nehovoriac. Aj keď je z praxe známe, že vysokoškolákov s ŠVPU je dosť.

A čo predškolský vek?

Má vôbec význam venovať sa predškolskému veku vo vzťahu k ŠVPU?

Predsa v tomto období nemôžeme hovoriť o ŠVPU. To je pravda, ale čo môžeme, môžeme ŠVPU s určitou pravdepodobnosťou na základe určitých ukazovateľov predpovedať. Hovoríme o predikcii a prediktoroch ŠVPU.

Prečo je dôležité venovať pozornosť prediktorom ŠVPU?

Pretože včasným zásahom, rehabilitáciou, jednoduchými cvičeniami, môžeme dieťaťu výrazne pomôcť a zmierniť jeho prípadné ťažkosti s učením, ale aj zamedziť ďalším sekundárnym následkom, ktoré sa často u detí s ŠVPU objavujú. Tie sú napr.:

 • odmietanie školy,
 • strach zo školy,
 • neurotizácia dieťaťa,
 • agresívne prejavy spôsobené frustráciou v školskom prostredí atď..

Čo by si mal teda rodič všímať u svojho predškoláka, aby niečo zbytočne nezanedbal? Skôr ako prejdeme k prediktorom, zastavíme sa pri príčinách a krátkej charakteristike ŠVPU.

Špecifické vývinové poruchy učenia

sa objavujú u detí s normo intelektom, ktoré majú prirodzené sociokultúrne zázemie a podmienky na učenie. Nie sú primárne zapríčinené poruchami zraku alebo sluchu.

Špecifické znamená, že postihujú špecifické psychické funkcie a schopnosti, ktoré sú potrebné pre učenie (čítanie, písanie, počítanie).

Vývinové, znamená, že sa porucha objaví na určitom stupni vývinu dieťaťa, keď sú na dané funkcie a schopnosti kladené zvýšené nároky.

Príčiny ŠVPU sú multifaktoriálne. Odborná literatúra píše o neurobiologických príčinách, ktoré môžu spôsobiť minimálne poškodenie v mozgu, ktoré väčšinou nie je ani pomocou najnovších medicínskych zobrazovacích techník možné zachytiť.

K týmto minimálnym poškodeniam môže dôjsť v období:

 1. prenatálnom
  • nepriaznivé okolnosti v období tehotenstva – riziková gravidita, komplikácie,
 2. perinatálnom
  • nepriaznivé okolnosti v období pôrodu -komplikácie pri pôrode- asfyxia novorodenca, nepostupujúci pôrod, mechanické poškodenie hlavičky, veľké dieťa,
 3. a postnatálnom
 • nepriaznivé okolnosti v období po pôrode – encefalitída, meningitída, úrazy hlavy.

Medzi ďalšie príčiny literatúra zaraďuje genetický faktor, hovorí sa aj o rôznych chemických činiteľoch ako sú toxíny v ovzduší, umelé potravinárske farbivá, ktoré môžu toxicky vplývať na CNS. Takisto sú často príčiny neznáme.

Toto všetko môže mať za následok oneskorené zrenie psychických funkcií, alebo sa dané funkcie vyvíjajú inak.

Viac o problematike detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a ako im pomáhať v predškolskom veku sa môžete dozvedieť na seminári:

Budeme mať prváka!https://www.ozkvapka.sk/predskolacikovia-ktorym-treba-viac-pomahat.php

Literatúra:

COHEN, B. B. BMC workshop orientovaný na vývin. Bratislava : Babyfit Centrum, 2008.

DAVIS, R. D. Legasthenie als Talent-signal. Kreuzlingen : Ariston Verlag, 1998. 271 s. ISBN 3-426-77506-9.

MIKULAJOVÁ, M.. Možnosti ranej predikcie vývinových porúch písanej reči. In Československá psychologie, 2008, roč.LII, číslo 1, s. 59-69.

SNOWLING, M. J.: Dyslexia.2nd ed., Blackwell Publishers, 2000. Podľa: MIKULAJOVÁ, M.. Možnosti ranej predikcie vývinových porúch písanej reči. In Československá psychologie, 2008, roč.LII, číslo 1, s. 59-69.

KÁBRT, J., KÁBRT, J. Lexicon medicum. Praha : Avicenum, 1988. 733s.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár