Ministerstvo práce vychádza v ústrety profesionálnym rodičom

TS, MPSVaR SR 2

Ministerstvo práce reaguje na podnety priamo z prostredia detských domovov a profesionálnych rodín a pripravuje ďalšie zmeny na uľahčenie ich práce. Cieľom je hlavne zjednodušiť výkon profesionálneho rodičovstva a utvoriť podmienky na zaradenie detí s rôznymi druhmi postihnutia do bežných skupín detských domovov. Návrh zmeny príslušnej vyhlášky poskytla štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová na pripomienkovanie zamestnancom detských domovov aj počas nedávneho mikulášskeho výjazdu.

Navrhované zmeny by mali

profesionálnych rodičov odbremeniť

od zbytočnej administratívy. „Mali by im rozviazať ruky pri hospodárení s finančnými príspevkami a celkovo uvoľniť súčasné veľmi prísne pravidlá, aby sa im o niečo ľahšie dýchalo pri takom náročnom poslaní, pre ktoré sa rozhodli,“ zdôraznila štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová.

Ministerstvo práce už v oblasti sociálnoprávnej ochrane detí  vykonalo zmeny k lepšiemu a vo svojom zámere plánovalo aj naďalej pokračovať, predovšetkým „veľkou“ novelou zákona. „Keďže však už nemáme mandát na predkladanie zásadných zmien, rozhodli sme sa ísť cestou  zmeny vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, okrem iného aj oblasť výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch,“ dodala.

MPSVR SR navrhuje upraviť súčasný stav, keď sa profesionálnym rodičom poskytuje raz ročne príspevok na bývanie dieťaťa. Túto sumu možno dnes použiť výlučne na bývanie (napr. energie), ale nie aj na náklady spojené s bývaním dieťaťa (napr. práčka). Podobné striktné nastavenie je aj pri ďalších príspevkoch, preto ministerstvo navrhuje širšiu úpravu možností ich využitia. „Sú to profesionálni rodičia a nie štát, ktorí najlepšie vedia, ako na čo použiť príspevky tak, aby naozaj pomohli,“ vysvetlila štátna tajomníčka.

Zmena vyhlášky by zároveň výrazným spôsobom zjednodušila systém evidovania a účtovania výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine, ktorý je veľmi komplikovaný tak pre profesionálnych rodičov, ako aj pre samotné detské domovy. Zvýšila by sa aj integrácia detí s rôznymi zdravotnými postihnutiami do bežných skupín detských domovov, pretože ministerstvo navrhuje utvoriť podmienky na vhodnejšie preskupenie zamestnancov v skupinách detských domovov. Toto preskupenie by bolo v kompetencii riaditeľa detského domova.

Zmena vyhlášky už leží na stoloch riaditeľov všetkých detských domovov, aby materiál spripomienkovali

Od 1. júla 2011 platí „malá“ novela zákona z dielne ministerstva práce o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Tá výrazne uľahčila doterajší systém  sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, zjednodušila administratívu v detských domovoch, utvorili sa podmienky na to, aby deti do 6 rokov veku, ktoré musia žiť v detskom domove vyrastali v profesionálnych rodinách, zaviedla sa povinnosť, aby dieťa aspoň rok pred dosiahnutím plnoletosti  absolvovalo prípravu na osamostatňovanie sa, novela priniesla aj niekoľko významných zmien  v oblasti vykonávania súdnych rozhodnutí v zariadeniach či zmien na dosiahnutie celkovej kvality vykonávania opatrení (napr. supervízia).

Pozn. redakcie: máte osobnú skúsenosť s profesionálnym rodičovstvo? Podeľte sa o ňu s nami – redakcia@rodinka.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Citujem: „Ministerstvo práce vychádza v ústrety profesionálnym rodičom“ a „Zmena vyhlášky už leží na stoloch riaditeľov všetkých detských domovov, aby materiál spripomienkovali“ . Kde tieto materialy najde profesionálny rodič? Na internete? alebo u nejakej organizácie, ktorá združuje profesionálnych rodičov?

   

  Citujem: „MPSVR SR navrhuje upraviť súčasný stav, keď sa profesionálnym rodičom poskytuje raz ročne príspevok na bývanie dieťaťa. Túto sumu možno dnes použiť výlučne na bývanie (napr. energie), ale nie aj na náklady spojené s bývaním dieťaťa (napr. práčka).“

  Ak táto čiastka nepokrýva ani byvanie je nutne rozširovať čo sa z toho ma hradiť? Ked je jasne, že už aj to bývanie dotuje prof. rodič. Niektore detske domovy poskytli prof. rodičom pračku, teraz povedia, že to všetko z tej sumy na byvanie. Ozaj to pomože. Ešte aj tým malo prof. rodičom čo zabezpečil detský domov pračku to život len skomplikuje.

   

  Len 30.novembra bolo zakazane dať do učtovnictva prašky na pranie a tabletky do umyvačky riadu. Touto výhlaškou sa to da len na povodny stav opätovne? V tichosti oklieštime a s velkou slavou o par dni ideme oklieštenia rušiť? Rolleyes

 2. Váš komentár

  Zase niekto šikovný- pri deťoch beží práčka skoro nonstop- práčka prof. rodiča, žehlička,plyn na varenie, teplo,teplá voda, elektrina- chápeme tomu tak, že nakoniec si môžu kúpiť automatickú práčku -ale potom stejne nemajú zaplatenú elektrinu, keďže tie peniaze použijú na kúpu práčky. Ak túto prácu niekto nerobí srdcom tak ju ani robiť nemôže- ešte dotuje zo svojho. A to nehovoríme o práci v sobotu, nedelu, ktorá nie je zaplatená. A to sme počuli, keď bolo dieťa v jednej PR na inetrakcii cez víkend, že riaditeľ chcel dať PR dovolenku.

Pridaj komentár