Vedia otcovia, čo majú svojim deťom odovzdať?

Janette Šimková 0

Mnohé ženy sa skutočne snažia porozumieť tomu, prečo muži nepoužívajú prirodzené bezpečnostné ventily ako smútok, objatie, plač alebo vyrozprávanie sa.

Jeden z dôvodov, prečo tomu tak je, objasňuje

Steve Biddulph, autor Knihy o mužství: Většina mužů nežije svůj život.

Väčšina mužov nežije svoj ​​život. Místo toho žijeme ve velké přetvářce, kterou zachováváme kvůli své ochraně. Namiesto toho žijeme vo veľkej pretvárke, ktorú zachovávame kvôli svojej ochrane. Záhy po dosažení dospělosti si zvolíme jednu z několika standardních masek: dříč, sebevědomý borec, dobrák, drsňák, citlivý muž ‚nového věku‘. Čoskoro po dosiahnutí dospelosti si zvolíme jednu z niekoľkých štandardných masiek: ťahúň, sebavedomý borec, dobrák, drsniak, citlivý muž ‚nového veku‘. A pak po mnoho následujících let předstíráme, že to jsme my a že všechno je v pořádku. A potom po mnoho nasledujúcich rokov predstierame, že to sme my a že všetko je v poriadku. Pod maskou se však často skrývá nesmírná osamělost. Pod maskou sa však často skrýva nesmierna osamelosť. Předstírat nějaký život a žít ho není totéž. “ (str. 9) Predstierať nejaký život a žiť ho nie je to isté.

Austrálsky rodinný terapeut  Steve Biddhulph, (autor kníh Tajemství výchovy šťastných detí, Proč jsou šťastné děti šťastné, Mužství a výchova klukú)  ponúka vo svojej najnovšej Knihe o mužství pohľad na premenu mužskej mentality, ktorá sa udiala za posledné desaťročia. Píše o tom aj takto: „Ženy museli v dvadsiatom storočí rozbiť pancier obmedzujúcich predstáv o žene. Sila ich hnevu, ktorý ‚pretiekol‘, bola teda na mieste a pomohla im dosiahnuť potrebné zmeny. Problém mužov je však ich izolovanosť. Nepriateľmi mužov a väzením, z ktorého musia uniknúť, sú: osamelosť, chorobná súťaživosť a celoživotná citová uzavretosť“.

V knižke napísanej dynamicky, vtipne a pútavo sa zoznámite s Biddhulphovým jednoduchým posolstvom: život muža by mal byť omnoho viac než to, na čo sme si zvykli. Viac než obstarávanie a poskytovaní peňazí. Viac než neustále naháňanie, odsudzené deti a manželstvo v kríze.

Kniha poskytuje mužom základné zorientovanie sa v tom, ako začať so zmenami u seba. Autor sa mužom prihovára:

„Ak chcete riadiť ‚plavbu‘ svojho vlastného života, musíte sa vyznať v prúdoch, cez ktoré plávate“.

Keby som to nadnesene vystihla, terapeut Biddhulph chce pomôcť mužom s emancipáciou.  Argumentuje, že zmena je možná, čo dokazuje skutočnosť, že ženám sa zmena podarila: „Počas posledných desaťročí ženy dokázali napriek silnému odporu dospieť k celkom novému sebavymedzeniu. Ženské hnutie zrušilo tisícročný útlak a obmedzovanie, čo je historicky významný posun vpred.“

Aby však bola zachovaná určitá rovnováha, je podľa autora treba založiť hnutie mužské, ktoré sa bude zaoberať témami otcovstva, rolami muža v rodine, na pracovisku aj v živote. Treba položiť základy pre nové prijatie mužskej role v postmodernom svete. Pre mužov by mala byť ich „revolúcia“ v zmysle, aby sa oslobodili od predsudkov, aj od dávnych averzií neraz namierených voči vlastným otcom, lebo „Muži dvadsiateho storočia sa nakoniec stali – v dôsledku toho, že nikdy zblízka nevideli zrelých mužov prejavujúcich svoje emócie – emocionálne uzavretými a ich emočný jazyk je zakrpatený.“

Dnešný mladí otcovia sa spravidla svojim deťom venujú omnoho viac,

než otcovia predchádzajúcej generácie – niektoré štúdie uvádzajú, že otcovia dnes trávia s deťmi trikrát viacej času, než tomu bolo predtým.  Vedia však, čo majú mladí otcovia svojim deťom odovzdať?

Steve Biddulph sa spriama pozerá na postavenie mužov v dnešnej spoločnosti a v úvode predkladá zdrvujúce fakty – muži v súčasnej dobe neplnia svoju úlohu, majú kratšie život ako ženy, stroskotávajú v oblasti intímnych vzťahov, páchajú násilné skutky, chlapci majú výchovné problémy, väčšina bezdomovcov a ľudí páchajúcich samovraždy sú muži. Zamýšľa sa nad tým,  kadiaľ sa muži majú vydať, aby pochopili samých seba.

Kniha je plná praktických rád, ktoré idú ďalej, než by sme čakali. Nechýbajú príklady zo života, humorné kazuistiky, ani sentencie slávnych osobností. Jej záber je široký a podnety v nej nájdu tak muži hľadajúci cestu, ako aj otcovia a synovia, ktorí sa snažia medzi sebou vytvoriť nový, lepší vzťah, pričom má čo povedať aj mužom prežívajúcich krízu stredného veku.

Isto ste niekedy držali v rukách návodovú príručku o získaní sebavedomia určenú ženám – táto kniha je bohatšia, hlbšia, kultivovanejšia a inšpiratívnejšia verzia pre mužov, aby im pomohla postaviť na nohy. Aby mohli byť sebavedomými a sebauvedomelými  v rozhodovaní, pravdivými k sebe samým a tým aj k svojim blízkym. Ukazuje, ako žiť naplno, hľadať a nachádzať mužskú vnútornú pohodu a zmysel života, aby bol omnoho šťastnejší.

Hoci názov knihy o mužství evokuje, že je určená mužom, myslím si, že by ju mali čítať aj ženy – už len preto, aby si uvedomili, čo ono mužstvo vlastne obnáša, aké vlastnosti by u svojho partnera mali brať do úvahy, čo od neho  očakávať, s čím sa zmieriť a veľa ďalšieho, čo ženy o mužskom svete nevedia. Rozhodne dobre poslúži na rozšírenie obzoru pre všetky ženy, ktoré chcú mužom lepšie porozumieť – či už svojim partnerom, otcom, synom…

www.lifekoucing.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár