Dušan Pekár

Redakcia, Dušan Pekár 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Naša mestská časť je zriaďovateľom 9 materských škôl s elokovanými triedami. Rozšírenie kapacity MŠ je možné:

 • Prístavbou (k terasám 2 nové triedy na MŠ Šťastná)
 • Žiadosťou o zverenie budov od hlavného mesta (Exnárova)
 • Prebudovaním školníckych bytov na triedy, ak nájomníci súhlasia s pridelením nájomného bytu.

Podporujem aj vznik súkromných MŠ aj cirkevnej MŠ na Chlumeckého ul. Prioritne budeme vybavovať žiadosti Ružinovských detí a ich súrodencov, ktorí už navštevujú našu MŠ.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

V Ružinove máme materské centrum Hojdana. Mamičky majú môj prísľub, že po zvolení predložím do zastupiteľstva materiál – dlhodobý prenájom priestorov pre naše materské centrum tak, aby mohli investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie pivničných priestorov, záhrady. V minulosti som Hojdanu podporoval hlasovaním za symbolickú výšku nájmu. V tomto chcem pokračovať.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Materiálna – na budovách sme vymenili okná. Ďalšia rekonštrukcia by mala pokračovať vo vnútornom vybavení budov:

 • vyregulovanie kúrenia
 • podlahové krytiny
 • osvetlenie
 • toalety
 • sprchy
 • kanalizácia

Výučbou – podporovať vzdelávanie zamestnancov, finančné ohodnotenie – na túto tému sme rokovali so aj županom. Keďže školstvo je financované zo štátneho rozpočtu, je potrebné zákonom zmeniť financovanie školstva, podporujem návrh prispôsobiť platy výške životných nákladov v regiónoch. Tiež si myslím, že je potrebné aj verejne oceňovať učiteľov s cieľom podporiť ich status v očiach verejnosti.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

V súčasnosti dostáva Ružinov do rozpočtu na školstvo približne 4,5 milióna €. To nestačí. Ružinov má schválený úver vo výške 6 miliónov € na rekonštrukciu škôl. Na začiatok by to malo stačiť. Je nevyhnutné podporovať školy aj z rozpočtu MČ, nielen z decentralizačnej dotácie.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Zatiaľ nemáme sprístupnené všetky areály škôl v popoludňajších hodinách. Na ZŠ Nevädzová máme tenisovú akadémiu, ktorá využíva ihriská, na ZŠ Mierová je využívané verejnosťou zasa futbalové miniihrisko a ihrisko plážového volejbalu.

Postupne je potrebné revitalizovať všetky školské areály a sprístupniť ich verejnosti. Telocvične máme pre verejnosť (skupiny amatérskych športovcov) otvorené celoročne. Myslím, že toto je dobrý spôsob, ale treba, aby sa rozšíril na všetky školy a ihriská a aby obyvatelia o týchto možnostiach vedeli.

Župan Frešo mi prisľúbil spoluprácu na tomto projekte aj zo strany župy, keďže stredné školy a gymnázia (plaváreň na Tomášikovej) aj na území Ružinova sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Viem, že ihriská sú problémom. Postupne ich v Ružinove obnovujeme, ale mrzí ma, že sa často zničia vandalmi, bezdomovcami,… Preto si myslím, že už pri revitalizácii je potrebné premýšľať aj ako ich zabezpečiť. Jednou z možností je oplotenie (a na noc zatvorenie) alebo pieskoviská s možnosťou zakrytia. Taktiež plánujem zvýšiť počet pochôdzkárov mestskej polície a dbať, aby kontrolovali aj verejný poriadok na detských ihriskách.

Veľký problémom sú bezdomovci, ktorý sa usádzajú v našich parkoch, často aj pri detských ihriskách. Aj tu je potrebné pripraviť plán ako sa s nimi vysporiadať, humánne, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ale rázne.

A „malá poznámka pod čiarou“, chcem budovať aj menšia ihriská vo vnútroblokoch. Teším sa, že máme v Ružinove niekoľko veľmi pekných veľkých a dobre vybavených detských ihrísk, ale je potrebné poopravovať aj menšie ihriská vo vnútroblokoch, aby rodiny s deťmi mali ihriská bližšie a dostupnejšie.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Plánujem moderované akcie na detských ihriskách pre celé rodiny. Pre staršie deti s rodičmi na ihriskách ZŠ a využívať aj areál netradičných športov na rodinné akcie. Tiež vidím možnosti v spolupráci s Ružinovským Domom kultúry organizovať detské divadielka, koncerty a iné podujatia.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

V materských školách škôlkou plávania, lyžovania. Na ZŠ motivovanie k športu cez detské kluby so športovými súťažami. Spojených s účasťou významných športovcov, s ktorými mám dobré vzťahy a viackrát sme už túto tému preberali. (nap. Jurkemik, Filc, Halák, Pokovič, Dolinský, Rusnák, Šatan)

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Som zato, aby mestská časť využívala Fond rozvoja bývania a budovala nájomné byty, ktoré by transparentným spôsobom prideľovala žiadateľom.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Spolupráca s dopravnou políciou. Vznikajúca Materská škola na Chlumeckého má na svojom pozemku zdevastované dopravné ihrisko. Podporím znovuvybudovanie tohto dopravného ihriska, ktoré bude slúžiť na dopravnú výchovu ružinovských detí. Bude to druhé, na území Bratislavy.

Tiež sa budem angažovať, aby policajti ráno hliadkovali pri všetkých základných školách.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Financovanie:

 • Z vlastného rozpočtu,
 • Decentralizovaných dotácií,
 • Z fondov EÚ,
 • Z fondov štátov pridružených k EÚ
 • Vynútené investície,
 • Združené prostriedku Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto, Mestská časť

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

 • Podpora činnosti ďalších Materských centier,
 • Finančné príspevky pri narodení dieťaťa
 • Finančné príspevky pre deti nastupujúce do 1. ročníka ZŠ
 • Prázdninové pobyty detí v družobných mestách
 • Príspevok rodinám v hmotnej núdzi

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár