Henrieta Peškovičová

Redakcia, Henrieta Peškovičová 2

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Momentálne zastupiteľstvo schválilo zriadenie ďalšej škôlky, takže ak vyhrám zriadime Cirkevnú škôlku pre deti vo Vrakuni.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Máme v programe dokonca trojgeneračné centrum, v ňom už je zahrnuté rozšírenie priestoru pre už existujúce MC.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Budem sa snažiť podporiť školské programy, ktoré kooperujú so zahraničnými školami, motivovať deti a školy súťažami a hlavne nezvýhodňovať žiakov žiadnej školy pred inými.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Závisí od rozpočtu, ktorý dostanem k dispozícii. Budem sa snažiť o príjem z externých a súkromných zdrojov.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Aj pre vzdelávacie aktivity. Sprístupniť športoviská a hlavne im zabezpečiť ochranu pred drogami a poškodením vandalov cez Občianske hliadky.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Komunitnými projektami a Občianskymi hliadkami.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Nie som spokojná ani ja, ani občania Vrakune.

Vyhodnotíme možnosti aj v spolupráci so školami a materským centrom. Rovnako ako aj s mládežou na báze dobrovoľných projektov podporujúcich šport a talent.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Zapájať ich do komunitného spoločenstva, rozvíjať spoločné aktivity úpravy ihrísk a okolia, odmeňovať aktívnych a talentovaných.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Nájomné byty sú jedným z dobrých nástrojov, ako pomôcť mladým.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Doprava vo Vrakuni je problémom, ktorého riešenie si vyžaduje dobrú spoluprácu s mestom (keďže sme mestská časť Hlavného mesta). Nejde tak ani o riešenie bezpečnosti, ako o plynulosť premávky a zabezpečenie parkovania.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Vzhľadom na slabý rozpočet, budeme využívať čo najviac možnosti projektov a plne financovať z dostupných fondov, teda v maximálnej možnej miere využívať externé zdroje. Samozrejme, niektoré projekty by sme radi uskutočnili v spolupráci s podnikateľským zázemím vo Vrakuni a vytvorením akciovej spoločnosti. Verím, že ak sa správne nastaví komunikácia, peniaze sa nájdu.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Nakoľko je vo Vrakuni problém s priestorom, kde by sa ľudia mohli stretávať, tak som v rámci programu dala záväzok spraviť maximum v oblasti kultúry, športu a rozvíjania talentu. Z časti by malo byť riešením komunitné centrum s ponukou nielen zábavných, ale i vzdelávacích a tvorivých programov. Rozšírenie Materského centra je samozrejmosťou, je to dobre rozbehnutý projekt a treba ho podporiť tam, kde uspokojí potreby matiek na materskej a ich ratolestí.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár