MUDr. Iveta Plšeková

Redakcia, Iveta Plšeková 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Na budúci rok by sme chceli otvoriť škôlku na Fedinovej, kde by sme vytvorili 3 nové triedy. Zároveň na 3 ďalších škôlkach by sme otvorili po jedenej novej triede. Máme záujem vytvárať dobré podmienky pre rodičov a deti a pouvažujeme aj nad jasľami.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Prácu materských centier veľmi oceňujem, sama som jedno také navštevovala. Chcem im pomáhať s priestormi, ale aj v aktivitách, ktoré robia. Aj formou grantíkov.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Som za pluralitu školských zariadení, len vtedy sa dá selektovať kvalita a ľudia majú možnosť výberu. Aj preto som presadzovala model prenájmu školských objektov školám a škôlkam iných zriaďovateľov za euro, aby ich mali na dlhé obdobie s povinnosťou starať sa o objekty, zveľaďovať ich a investovať do nich. Mojou túžbou je venovať sa aj učiteľom, zlepšovať pre nich podmienky v školách, lebo len vtedy odovzdajú zo seba to najlepšie pre naše deti. Zvýšenú pozornosť chceme venovať matematike, slovenčine a anglickému jazyku na našich školách. Chceme, aby telesná výchova nebola len formálnou hodinou, ale aby naše deti rozvíjali nielen ducha ale aj telo.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Je to otázka možností rozpočtu. V každom prípade chcem, aby školy boli prioritou rozpočtu. Chce to investície do zveľadenia školských areálov, do športu, ale na posilnenie kvality našich vyučujúcich. Zakúpili sme školám interaktívne tabule, teraz je nutné s nimi aktívne pracovať. Problém sú nedostatočné financie na platy učteľov, čo je kompetencia štátu, ale ja by som chcela rokovať s ministerstvom školstva o tomto probléme.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Už teraz sme prenajali občianskym združeniam a klubom niekoľko dvorov na tenis, futbal. Ale chceme rozšíriť paletu športov aj na badminton, golf, atletiku a iné. Na jednej škole chcem vybudovať atletický štadion, inde opraviť existujúce plochy na basketbal, volejbal a pod. Len vtedy prilákame deti k športu, ak budú športoviská lákať svojim vzhľadom.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Výber ihrísk sa robil v spolupráci s mnohími aktívnymi rodičmi. Údržbu by mohla zabezpečovať firma, ktorá vzíde z výberového konania, kde v komisii budú mať zastúpenie aj rodičia.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Jednoznačne ich musíme rozširovať. V kultúrnej oblasti to chce detské podujatia divadelné, tanečné – napr. aj diskotéku pre deti, športové. Súťaže medzi školami, aktivity s občianskymi združeniami, materskými centrami.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Už dávnejšie uvažujem nad tým, ako by mesto malo prispieť k rozvoju vrcholového športu, napríklad pomocou výstavby reprezentačného futbalového štadióna. Ale tou najdôležitejšou úlohou mesta je prispieť k možnosti Bratislavčanov rekreačne športovať s celou rodinou. Už zmienený Centrálny park, „Fit and Fun“ centrá sú dôkazom, že od rozmýšľania som prešla reálnym projektom. Dôležité je, že na tieto projekty by sme mohli získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov ako rozpočet mesta. Musia vniknúť menšie ihriská tak aby z množstva hrajúcich sa či športujúcich detí mohli neskôr vyrásť nové jednotlivé talenty.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Aj z mojej osobnej iniciatívy bol schválený materiál o možnosti výstavby nájomných bytov v Petržalke v novej lokalite so Spoločnosťou pre rozvoj bývania. Mám predstavu, že by išlo o mladé rodiny s deťmi. V tomto zmysle by sme mali upraviť aj naše zásady hospodárenia s bytmi.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Presadzujem koncept metropolitnej polície. Ide o posilnenie právomocí mestskej polície tak, aby mohla dostáť povinnostiam a problémom metropole. Odstráni sa tým aj nejednoznačnosť výkladu – kto – kde môže zasahovať a to sa týka tak spolupráce so štátnou políciou ako aj správou mesta nad cestami I., II. triedy a správou starostov nad cestami III. a IV. triedy.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Miestne v spolupráci s mestom, župou a obyvateľmi Petržalky, teda aj podnikateľmi, občianskymi združeniami. Mám skúsenosti s grantmi, lebo aj malé projektíky vedia priniesť veľa osohu v jednotlivých častiach Petržalky.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Chcem sa venovať téme násilia v rodinách, téme opustených detí a detí, ktoré hľadajú nový domov. Mám s tým skúsenosti z minulosti a rada by som ich využila aj v práci starostky.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 3,60 z 5)
Loading...

Pridaj komentár