Magdaléna Vášáryová

Redakcia, Magdaléna Vášáryová 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Každý rozumný človek vie, že na jednej strane je výchova malinkého dieťatka v rodine kľúčovým štartom pre jeho budúci vývoj, na druhej strane rodina potrebuje druhý príjem, okrem možnosti matky pokračovať vo svojej kariére. Nájsť rovnováhu medzi týmito dvomi cieľmi je ťažké, ale nie nemožné. Som podporovateľkou možností rodičov vybrať si medzi mestskými a súkromnými školami, kde mestské okrem iného zohrávajú úlohu znižovania finančných nárokov na rodičov zo strany súkromných. Priama úmera je aj v tom, čím viac je mestských, tým lacnejšie súkromné.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Výška podpory materských centier je priamo úmerná veľkosti mestských financií a tým priamo konsolidovaným verejným financiám. Dnešná vládna koalícia robí všetko preto, aby nielen dala verejné financie do poriadku, ale aj znovu naštartovala hospodársky rast, ktorý prinesie väčší vynos z podielových dani a tým sa aj zvýši razantne rozpočet mesta, ktorý je na nich závislý. Ako matka mám eminentný záujem nielen na kvalitných škôlkach a iných zariadeniach, ale aj na materských centrách.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Primátorka nemá priamy dosah na riadenie základných či stredných škôl, okrem súkromných základných umeleckých škôl, centier voľného času a pod. Ako župná poslankyňa práve v týchto dňoch spolu so županom Pavlom Frešom a poslankyňou Táňou Rosovou intenzívne komunikujeme s riaditeľmi gymnázií, pretože bývala vláda svojím zákonom zásadne znevýhodňuje Bratislavu. Hľadáme krátkodobé, ale aj systémové riešenia, tak aby Bratislava a jej obyvatelia, a teda všetci Bratislavčania neboli znevýhodňovaní. Základné školy sú pod priamym riadením starostov príslušných mestských častí.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Financovanie školstva je nastavené Ministerstvom školstva príspevkom na jedného žiaka, toto mesto ani nikto z nás nemôže priamo ovplyvniť. Príspevok na žiaka pre každú školu bude tým vyšší, čím skôr sa podarí zabrániť rozkrádaniu štátnych financií a naštartovať ekonomický rast Slovenska.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Priestory základných škôl sú v priamej pôsobnosti starostov mestských častí a stredných škôl v priamej pôsobnosti bratislavského samosprávneho kraja. Vo vedomí tohto sa usilujem, aby sa starostami a starostkami stali kandidáti s hodnotovým systémom podobným s vládnou garnitúrou, aby sme spoločne vláda – župa –mesto mohli prispieť k akcelerácií potrebných zmien, transparentného zaobchádzania s verejnými financiami a v konečnom dôsledku spokojnosti rodičov a detí.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

V susednej Viedni som si zaznamenala zaujímavé ihriská pre dievčatá. Nie, nie nebojte sa feminizmu či nejakej selekcie :-). Proste si tam všimli, a zareagovali na to, že tlak súťaživejších či agresívnejších chlapčenských športov vytláča dievčatá s ich typickými hrami až na okraj športovísk či plôch na hranie. Tak vytvorili pre dievčatá vlastné plochy. Rovnako začali vznikať „športoviská“ pre seniorov s hracími a zábavnými prvkami pre túto vekovú skupinu, napr. na precvičovanie si koordinácie. Vzhľadom na predlžujúci sa vek, treba ponúknuť aj seniorom možnosť primeranej športovej zábavy, nemyslím si, že musia len niekde pasívne sedieť na lavičke. (Osemdesiat roční páni vo Francúzsku hrajúci petangue sú mojou inšpiráciou :-). Takéto plochy sú však stavané tak, že všetky vekové skupiny na seba vidia, sú v očnom aj sluchovom kontakte, ale si navzájom neprekážajú. Dokonca sú tu vytvorené aj plochy pre venčenie psíkov, čiže aj psíčkari majú možnosť vstupu do parku či športoviska, ale len na im určené miesta. Neriešia to teda zákazmi, ale naopak vytvorením možností.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

V mojom programe ako kandidátky na primátorku nájdete veľa zaujímavých vecí od spájania a udržiavania rekreačných cyklotrás cez výstavbu Mediatéky- najmodernejšieho kultúrneho zariadenia európskeho typu, ktoré umožňuje pre celu rodinu kultúrnym spôsobom tráviť voľný čas, cez plán výstavby Centrálneho parku s dvomi Draždiakmi k Petržalke a „Zelenej stuhy“ cez celé mesto, ktorá zahrňuje pešie a cyklistické trasy od Železnej studienky až po Centrálny park. Až po projekt „FIT and FUN“ – športovo relaxačných centier, ku ktorému sú hotové architektonické nákresy a ktoré sú natoľko diverzifikovane, že si každá mestská štvrť môže vyberať. To najväčšie by malo vzniknúť na Tehelnom poli. Podľa odkazu inžiniera a vynálezcu Lanfranconiho, by som bola rada, aby aj v priestore medzi PKO a Karlovským ramenom pre Bratislavčanov zostal dominujúci faktor šport.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Už dávnejšie uvažujem nad tým, ako by mesto malo prispieť k rozvoju vrcholového športu, napríklad pomocou výstavby reprezentačného futbalového štadióna. Ale tou najdôležitejšou úlohou mesta je prispieť k možnosti Bratislavčanov rekreačne športovať s celou rodnou. Už zmienený Centrálny park, „Fit and Fun“ centrá sú dôkazom, že od rozmýšľania som prešla reálnym projektom. Dôležité je že na tieto projekty by sme mohli získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov ako rozpočet mesta. Musia vniknúť menšie ihriská tak aby z množstva hrajúcich sa či športujúcich detí mohli neskôr vyrásť nové jednotlivé talenty.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Do môjho programu som umiestnila projekt štartovných bytov podľa vzoru z iných susedných metropol. Doterajší zákon o nájomných bytoch brzdí rozvoj trhu v oblasti nájomných bytov, čo spôsobuje neúmerne vysoké ceny za nájom. Ako primátorka budem mať legislatívnu iniciatívu a mienim ju využiť aj na presadenie zákona o štartovných bytoch, ktorý túto neblahú situáciu ovplyvní. A vnesie do nej normálne podmienky, ktorých sme svedkami v iných hlavných mestách.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Presadzujem koncept metropolitnej polície. Ide o posilnenie právomocí mestskej polície tak, aby mohla dostáť povinnostiam a problémom metropole. Odstráni sa tým aj nejednoznačnosť výkladu – kto – kde môže zasahovať a to sa týka tak spolupráce so štátnou políciou ako aj správou mesta nad cestami I. II. triedy a správou starostov nad cestami III. a IV. triedy.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Som presvedčená, že časť finančných prostriedkov získame zastavením nezmyslených projektov vid. požiadavka spoločnosti METRO, či navýšenie prostriedkov na zimný štadión, kde pán Široký s firmou ING STEEL žiada ďalších cca 10 miliónov EUR . Druhým zdrojom bude konečne využitie európskych fondov, ktoré už sú v rozpočtovom období 2007-20013 EU a tretí zdroj – v šetrení a nastavení lepšieho hospodárenia mestských akciových podnikov, viď Dopravný podnik či OLO. A štvrtým zdrojom bude samotný rast ekonomiky SR. Ministerstvo financií SR dohaduje nárast financií pre obce a mesta v roku 2011 o 28%.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Bezpečnosť na uliciach v parkoch a námestiach, ako prvá moja priorita. Aby sa mamičky s kočíkmi a malými deťmi cítili bezpečné a nebáli sa o svoje deti na ceste do školy. Aj tu je zaujímavá inšpirácie z Viedne, kde mestské parky sú udržiavané tak, aby tam nevnikali neprehľadné húštiny, rovnako stromy musia mať kmeň a až od minimálnej výšky cca 1,5 m korunu tak, aby sa za ne nemohol schovať násilník. Druhou prioritou je čistota, s ktorou v Bratislave nikto z nás nemôže byt spokojný. Priala by som si byť pre vás zárukou čistého, slušného mesta, ktoré nás nebude poburovať poletujúcou špinou, burinou a neudržiavanou zelenou. Veľmi dobre poznám princíp, že malá, hoci aj zabudnutá, kopa odpadu či neporiadku okamžite priťahuje ďalšie smeti! A po tretie , zlepšenie celkovej atmosféry v meste, aby sme sa čo najmenej stretávali s agresivitou, ktorá podľa môjho názoru vyplýva aj z toho, že mesto nemá zatiaľ zásadnú víziu svojho rozvoja a tým aj vhodný sociálny priestor pre ľudí.. Priala by som si aby sa nám v meste dobre žilo a aby sme naň boli hrdí a mali ho radi.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...