Martin Magura

Redakcia, Martin Magura 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Keďže v meste je klesajúca tendencia narodení detí, v prvom rade treba zabezpečiť, aby sa viac a viac párov rozhodlo pre rodičovské povinnosti. Na území mesta Michalovce sa nachádza 8 mestských a 2 cirkevné predškolské zariadenia. V prípade, že by sa naplnili ich kapacity, tak by som pristúpil k vytvoreniu ďalšieho predškolského zariadenia.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Materské centrá sú potrebné, dokonca v pláne bolo aj vytvorenie ďalšieho na území mesta, ale nateraz z tejto predstavy zišlo. Určite sa ale budem snažiť podporovať existujúce zariadenia a pomáhať im s materiálnym a finančným zabezpečením v takom rozsahu, ako to bude dovoľovať rozpočet.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Úroveň škôl sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi, jednak je to pomocou samosprávy, pomocou subjektov v meste a tiež zvýšiť záujem študentov o štúdium. Samospráva nech sa stará o základné potreby, potom podnikateľské subjekty nech pomôžu svojimi príspevkami na vykrytie materiálnych potrieb škôl a to tak, aby sa štúdium stalo pre žiakov zábavou. Osobne som zažil prípad, keď som navštevoval školu, ktorá mala 3. najlepšie zariadené laboratórium fyziky v štáte Utah a tieto hodiny boli jedny z najlepších aké som zažil. Každú problematiku sme mali šancu vidieť, cítiť a skúšať a dalo nám to viac ako „suché“ učenie sa faktov. A celé toto laboratórium bolo zriadené zo sponzorských darov škole.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Ako som spomenul vyššie, v prvom rade treba docieliť spoluprácu s firmami na podpore školstva, lebo inak to bude stále iba o „hasení“ najnevyhnutejších problémov jednotlivých škôl. Ďalej sú tu operačné programy EU.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Jedným z mojich bodov je vytvoriť prehľadný zoznam, kedy ktorá telocvičňa, (multifunkčné ihrisko), je voľná, stanoviť jednotnú cenu za prenájom, aby sa záujemci o prenájom vedeli ľahko orientovať, kde je čo voľné.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

V prvom rade, sa musia o to starať občania, aby nenechávali neporiadok, potom tam musí byť dostupný počet smetných nádob a časté kontroly zo strany MsP a technických služieb.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Veľa programov je zameraných iba na dieťa, a teraz mi napadá, prečo nevytvoriť aj spoločné programy pre utuženie vzťahu rodič-dieťa? Modelárske, turistické, športové, ….

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Mojou srdcovou záležitosťou je výstavba Multifunkčného športového komplexu s vonkajším bazénom, v ktorom by sa dalo prevádzkovať niekoľko druhov športu. (basketbal, hádzana, fitness, spinning, cyclo, Squash, tenis, petanque, sauny, výrivky, plávanie, judo, karate, zumba). Všetko by bolo k dispozícii za jeden poplatok, bez ohľadu na čas strávený v zariadení a taktiež na športovisko ktoré sa rozhodnete využívať. A pri takomto výbere, myslím, že veľa mladých by sa pridalo a začalo športovať.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Mesto musí poskytnúť aj takýto druh podpory bývania, podieľať sa na výstavbe nových bytov. Mladých musíme motivovať, aby neodchádzali preč, aby vytvárali hodnoty doma a potom sa aj mesto a okolie ich bydliska bude zveľaďovať rýchlejšie a lepšie.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Pri školách hliadky MsP v čase, keď začína vyučovanie, zníženie rýchlosti v okruhu škôl na 20 km/h a časté meranie a sankcionovanie nezodpovedných vodičov, viac reflexných prechodov pre chodcov, zvýšenie počtu hodín dopravnej výchovy a najmä praktických na dopravnom ihrisku.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Z mestského rozpočtu, fondov EU, sponzorských príspevkov, zbierok občanov, ….

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár