Milan Jambor

Redakcia, Milan Jambor 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

V prípade potreby som pripravený zrealizovať rozšírenie existujúcich jaslí a škôlok tak, aby rodičia nemali v tejto oblasti problém. Sám mám dve deti v predškolskom veku a som aj členom rady škôlky, takže problémy v tejto oblasti vnímam veľmi citlivo.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Na svojej internetovej stránke www.milanjambor.sk mám zverejnený projekt rekonštrukcie bývalej školy na materské centrum. Takéto aktivity budem podporovať do tej miery, ako to bude možné.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

V prvom rade treba v našej mestskej časti zlepšiť stav budov, to znamená investovať do zariadenia tak, aby sa naše deti učili vo vyhovujúcich priestoroch. Budem podporovať všetky projekty zamerané na skvalitnenie výučby.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Budem presadzovať maximálnu možnú finančnú pomoc pre školy tak, aby sa naše deti učili v dôstojných podmienkach.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Školské ihriská sú určené na hranie pre deti a preto je úplne samozrejmé, že deti do nich musia mať umožnený prístup tak, aby sa mohli tvorivo rozvíjať. Takisto budem presadzovať maximálne bezplatné sprístupnenie telocviční pre detské aktivity a krúžky.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Plánujem zrekonštruovať nefunkčné verejné detské ihriská u nás v Devínskej Novej Vsi. Sám som ako rodič pred dvoma rokmi bojoval za vytvorenie detského ihriska na Kolónii. Trvalo nám takmer 2 roky, kým sa nám podarilo dotlačiť kompetentných k realizácii. Takže veľmi dobre poznám tento problém a budem maximálne ústretový v tejto oblasti.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Ponuka voľnočasových aktivít by mohla byť samozrejme lepšia, hlavne čo sa týka väčšieho množstva krúžkov pre naše deti v našej mestskej časti, aby sme naše deti nemuseli voziť do okolitých mestských častí Bratislavy za voľnočasovými aktivitami a krúžkami. Aj v tejto oblasti ako otec 2 malých detí vyviniem maximálne úsilie na zlepšenie situácie v našej mestskej časti.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Je veľmi dôležité, aby deti a mladí ľudia získali odmalička k športu vzťah. Poznám to na vlastnej skúsenosti, keď som odmalička u nás v Devínskej Novej Vsi hrával súťažne stolný tenis. Deťom sa budem snažiť vytvoriť maximálny možný priestor na realizáciu v oblasti športu – či už sprístupnením telocviční, rozšírením množstva krúžkov pre deti a pod.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Poznám tento problém, len prednedávnom som ho osobne riešil. Plánujem preskúmať záujem o nájomné byty a v prípade záujmu o takúto formu bývania sa budem snažiť realizovať projekt výstavby nájomných bytov.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Podporím všetky projekty v oblasti bezpečnosti dopravy tak, aby sa naše deti mohli bezpečne pohybovať po našej mestskej časti.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Naša mestská časť má pomerne slušné príjmy, problém je skôr v neefektívnom nakladaní s nimi súčasným vedením. Takže tieto financie treba presmerovať do oblastí a aktivít o ktorých som písal vyššie.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Som prístupný všetkým nápadom, podnetom, ktoré pomôžu zlepšiť a skvalitniť život našich detí a budem presadzovať riešenia na skvalitnenie života mladých rodín v našej mestskej časti.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 3,70 z 5)
Loading...

Pridaj komentár