Ing. Peter Rajkovič

Redakcia, Peter Rajkovič 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Zvýšenie kapacít predškolských zariadení vidím v dvoch možných smeroch. Súčasné budovy materských škôl – niektoré priestory sú z architektonického hľadiska možno pekné, ale z hladiska bezpečnosti detí neprijateľné – ako otvorené terasy na poschodiach. Tieto prebudovať na priestory tried a zázemia. Možná prístavba objektov využívajúc spoločné zázemie – kuchyne, jedálne. Pri jasliach využívať priestory bývalej základnej školy s jej prebudovaním.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Materské centrá využívajú len určitú časť dňa. Tu vidím priestor pre efektívne využitie jestvujúcich priestorov s tým, že v doobedňajších hodninách a skorších poobedňajších tieto priestory môžu využívať materské centra a neskorších poobedňajších a večerných hodinách iné kluby a združenia. Tým sa dosiahne využitie priestorov a taktiež nákladovosť v pomere k využitým priestorom a hodinám. Spôsob menežovania využívania priestorov v samosprávach je zatial dosť podceňovaný.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

1/ Zníženie nákladovosti prevádzky škôl – zateplenie, plastové okná, alternatívne zdroje energii – tým vieme prevádzkové peniaze použiť aj na kvalitu interiérov.

2/ Areály škôl dať k dispozícii aj pre verejnosť – časť platená, časť pre mládež zdarma – tým vieme kvalitu prostredia ľahšie udržiavať ako raz za dlhšie obdobie ich rekonštruovať.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Využívanie fondov a grantov, kde základný vstup nebude hradiť škola ale tento záväzok zoberie na seba obec. Správu a údržbu areálov zabezpečovať prostredníctvom obecných firiem.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Areály sprístupniť aj pre organizované kluby – hlavne zamerané na mladežnické kategorie – tým je zabezpečený dozor tak nad deťmi ako aj nad správou areálov. Aktivity ponúknuť aj občianskym združeniam a čas vyhradiť pre verejnosť prostredníctvom správy obecnej organizácie.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Verejné ihriská musia mať svoju správu – otváracie hodiny /po nich uzamykanie/ – podmienka je oplotenie týchto areálov a vybavenie bezpečnými prvkami. Sekundárne zabezpečenie vidím v pasívnych prvkov ako je ich osvetelnie, spôsob prevádzkovania a zabezpečenia.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Podporu voľnočasových aktivít je možné podporiť v dvoch rovinách. Poskytnutie priestorov pre stretávanie – detské ihriská, parkové priestory bez vstupu psov – podporenie aktivít občianskych združení pôsobiacich v tejto sfére. Druhou je organizovanie detských podujatí cez kultúrne organizácie – spolu napr. pre materské škôlky a mamičky na materských.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Organizovanie jednorazových aktivít na otvorených a verejných priestranstvách – napr. streetball, cyklistické preteky zručnosti, minifutbal – cez volnočasové aktivity kryté rozpočtom obce. V zime možnosť budovania otvorených klzísk so zabezpečením technických podmienok.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Priklaňam sa k overenému projektu, kde obec byty ktoré ma vo vlastníctve vie ponúknuť mladým rodinám do vlastníctva určitými splátkami – základný vklad a následne splácanie. Takýto projekt sme už realizovali a chceme ho opäťponúknuť.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Hlavný problém – rýchlosť – chcem eliminovať umiestnením zariadení, ktoré snímajú rýchlosť, ale ju neukazujú na displeji ale sú prepojené na semafory, ktoré majú režim blikajúca oranžová a pri prekročení rýchlosti preblikne červená.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

1/ z vlastných zdrojov obce – pri zvýšení efektivity využívania majetku

2/ Granty – štát, EU

3/ sponzorské

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Možnosť krátdodobej starostlivosti o dieťa.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 2,50 z 5)
Loading...

Pridaj komentár