Mgr. Rastislav Tešovič

Redakcia, Rastislav Tešovič 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Jasle v Devínskej Novej Vsi akútne chýbajú. Žije tu množstvo mamičiek, ktoré potrebujú pomôcť so starostlivosťou aj o svoje malé deti. Mojím programom je zriadenie obecných jaslí, čo zase aspoň trochu odľahčí škôlkam. Do tých sa dnes hlási množstvo dvojročných detí, čo škôlky kapacitne vôbec nezvládajú. A už vôbec nie po rušení ich prevádzok, ktorého sme sa dočkali za súčasného starostu.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

V Devínskej funguje materské centrum Bublinka, ktorému sme sa venovali na našej stránke www.devinskainak.sk. Toto materské centrum môže byť vzorom, ako sa mamičky môžu aktívne postaviť k vzájomnej pomoci, spoznávaniu sa detí, navykaniu ich na kolektív a podobne. Bublinka dostala pred piatimi rokmi k dispozícii zanedbané priestory, ktoré si mamičky na vlastné náklady vynovili. Po piatich rokoch však musia uvoľniť tieto priestory škôlke, pričom im mestská časť nijako nepodáva pomocnú ruku. Po mojom zvolení za starostu dostanú práve takéto projekty pomoc v podobe prenájmu priestorov za symbolické nájomné.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Motiváciou učiteľov a väčším zapojením rodičov.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Jednoznačne eurofondy. Treba pripraviť kvalitné projekty a čerpať na to určené peniaze.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Školské dvory by mali byť sprístupnené verejnosti, aby mohla mládež využívať športoviská.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Verejné detské ihriská musia slúžiť len svojmu účelu, a nie na venčenie psov či posedávanie popíjajúcich výrastkov. Mojím plánom je výstavba štyroch úplne nových ihrísk, oplotených a chránených kamerovým systémom.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Podporím každú aktivitu, vychádzajúcu od rodičov.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Napríklad výstavbou hokejbalových ihrísk na školských dvoroch, ktoré budú v zime slúžiť ako priestor pre umelé ľadové plochy.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Nájomné byty sú dobrá vec, ak slúžia výhradne na ten účel, ako majú – teda prechodne pomôcť mladým rodinám v ťažkej situácii. Ak majú slúžiť na pokútne prideľovanie a odkupovanie miestnymi prominentmi, sú nanič.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Doprava je pálčivým problémom v Devínskej, najmä samotná dostupnosť a parkovanie. Pre bezpečnosť na cestách sa však dajú okamžite prijať opatrenia, ktoré nie sú finančne náročné – zvýraznenie a lepšie osvetlenie priechodov pre chodcov na frekventovanej Eisnerovej ulici.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Zo zdrojov obce, zastavením plytvania na zbytočnosti, z kvalitných eurofondových projektov.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Zriadenie gymnázia, ktoré mestská časť potrebuje, ak majú jej talenty ostávať doma a necestovať po celej Bratislave. A takisto štartovací balíček pomôcok pre prvákov, ktorí si nájdu na lavici všetko, čo budú prvý rok potrebovať.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár