Roman Futo

Redakcia, Roman Futo 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Podporujem projekty mikro škôlok a jaslí. Na Petržalských terasách je veľa voľných nebytových priestorov, kde by mohli vzniknúť takéto zariadenia. Vedenie Petržalky musí takéto projekty podporiť symbolickým nájomným.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Samozrejme materské centrá nevyhnutne patria k životu MČ. V Petržalke evidujem dve materské centrá. Ich počet na vyše 100 000 sídlisko je nedostačujúci. Preto je nevyhnutné, aby MČ pomohla záujemcom vytvoriť materské centrá v našej Petržalke. Podpora z MČ musí byť smerovaná v ponuke nebytových priestorov za symbolický prenájom.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Potrebujeme zvýšiť úroveň škôl, aby boli schopné obstáť v konkurencií so súkromnými školami. V súčasnej dobe žiaľ peňazí nie je toľko koľko by sme potrebovali a problémov, ktoré treba riešiť je nespočetne veľa. Skôr či neskôr sa budeme musieť pustiť do modernizácie materiálneho vybavenia škôl, skvalitnenia úrovne učiteľského zboru a zmeny školského stravovania. Veľmi pozorne treba zvažovať, do ktorých projektov sa MČ pustí. Projekt modernizácie škôl považujem za dôležitý. Preto hneď ako bude mať MČ v rozpočte na to vyčlenené zdroje sa pustíme do náročného, ale potrebného projektu skvalitnia úrovne škôl.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

V rozpočte na rok 2010 vedenie MČ vyčlenilo sumu 13 606 165,- Eur pričom na zvýšenie kvality vzdelávania išlo iba 9 734,- Eur. Odhad na rok 2011 vyčleňuje na vzdelávanie 14 028 547, – Eur a na rok 2012 je vyčlenených 13 992 468,- Eur. Treba prehodnotiť jednotlivé výdavky MČ a ušetrené peniaze prerozdeliť do dôležitejších výdavkových kapitol ako napríklad vzdelanie.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

V mojom programe uvádzam, že plánujem preveriť technický stav bazénov v školských zariadeniach. Petržalka ako jediná na Slovensku má najviac bazénov v školských zariadeniach. Prečo nevyužiť tento fakt v prospech nás všetkých Petržalčanov. Plánujem vybudovať volejbalové, futbalové, tenisové a basketbalové ihriska podľa vzoru západných moderných metropol. Ideálnym priestranstvom na vybudovanie takýchto ihrísk sú školské dvory. Moderné nové ihriska musia byť prístupné Petržalčanom zadarmo počas celého roka.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Petržalka má 150 detských ihrísk pričom MČ vytipovala 50 detských ihrísk, ktoré zrevitalizovala podľa súčasne platných predpisov. Ja osobne zdieľam názor, že MČ sa má o svoj majetok, zeleň a čistotu starať pravidelne a svedomito. Na základe tohto presvedčenia zaručujem, že ihriská budú pravidelné kosené, upratované a v prípade poškodenia opravované.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Súčasný stav možností voľno časových aktivít pre rodiny v Petržalke považujem na nedostačujúci. V ponuke máme iba možnosť v letných mesiacoch využívať cyklistickú dráhu alebo jazero Draždiak. Petržalke chýbajú také elementárne veci ako krytá plaváreň či krytá viacúčelová športová hala. V tejto oblasti plánujem vykonať kroky potrebné k tomu, aby sme v našej MČ mali konečne krytú plaváreň. Či to už bude nová plaváreň alebo sprístupnené a zrekonštruované bazény v školských zariadeniach. Ako som vyššie uviedol plánujem vybudovať aj nové športové ihriska pre potreby Petržalčanov.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Samozrejme, že mám nápad ako motivovať mladých ľudí, ale aj rodiny spolu k športovej aktivite. Ako som už spomínal je nevyhnutné vybudovať nové ihriská na súčasných školských dvorov verejne a bezplatne prístupné všetkým. Takýto model funguje vo vyspelých metropolách, ktorý sa dokáže uchytiť aj u nás. V súčasnej dobe by Petržalčania športovali, ale nemali na to vytvorené podmienky.

Čo sa týka detí a dorastu, je to osobitná skupina, ktorú treba motivovať k športu. Musíme zvýšiť počet ponúkaných popoludňajších krúžkov v školských zariadeniach. To samozrejme nie je postačujúce a našou hlavnou úlohou je podporiť tieto krúžky aj materiálne. Prvou takou veľkou pomocou by boli práve spomínané ihriská.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Osobne tiež v súčasnosti riešim dilemu bytovej politiky a jej spravodlivosti. Nie každá mladá rodina má možnosť si zobrať hypotéku v banke a splácať tak stovky eur mesačne. Našou úlohou je pomôcť mladým rodinám v štarte aj výstavbou nájomných bytov. Riešenie spomínanej problematiky musí byť koordinované mestskou časťou, magistrátom, krajom a fondom rozvoja bývania. Za veľmi zaujímavý spôsob riešenia bytovej politiky považujem rakúsky model družstevných bytov, z ktorého by sme mohli čerpať skúsenosti.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

V programe uvádzam, že plánujem preveriť interval zelenej na prechodoch pre chodcov v Petržalke. Napríklad na prechode pre chodcov na Nám. hraničiarov trvá zelená iba niekoľko sekúnd a to je zlé a nebezpečné. Ďalej je potrebné pokračovať vo viditeľnejšom označovaní prechodov pre chodcov a ich osvetleniu.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Je potrebné prekontrolovať jednotlivé výdavky MČ a pokúsiť sa niektoré výdavky znížiť. Ďalej očakávam, že MČ bude lepšie vyberať svoje dane (napr. daň za psa). Ak to bude nevyhnutné a pre MČ potrebné tak niektoré projekty si viem predstaviť prefinacovať cez komunálne dlhopisy. MČ by emitovala komunálne dlhopisy a predala ich záujemcom na primárnom trhu čím by sme získali finančné zdroje. Toto je pre mňa prijateľné ako posledné riešenie.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Myslím si, že moje odpovede na predchádzajúcich 11 otázok dajú čitateľom komplexnú predstavu o tom čo plánujem urobiť pre rodiny v Petržalke.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 3,50 z 5)
Loading...

Pridaj komentár