Rodičovský príspevok a škôlka

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Moje dieťa nemá ešte 3 roky. Prídem o rodičovský príspevok, ak ho mám do škôlky? Môže byť dieťa v škôlke celý deň alebo iba najviac štyri hodiny?

Moje dieťa malo 3 roky. Poberám „predĺžený“ rodičovský príspevok. Koľko hodín môže byť dieťa v škôlke, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav?

Moje dieťa nezobrali do škôlky. Môžem si požiadať o predĺžený rodičovský príspevok? Prídem o tento príspevok, ak dám dieťa do súkromnej škôlky?

Rodicovsky prispevok a skolka
Shutterstock

Rodičovský príspevok a škôlka

Ak umiestnite dieťa do škôlky, resp. do jasličiek, táto skutočnosť neovplyvní váš nárok na rodičovský príspevok. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám rodičovský príspevok pri nástupe dieťaťa do zariadenia neodníme.

Na poberanie príspevku nemá vplyv, či sa rodič stará o dieťa osobne alebo zabezpečí starostlivosť o dieťa inou osobou. Napríklad ho umiestni do škôlky alebo do jaslí alebo ak sa o dieťa stará opatrovateľka alebo starý rodič.

Nárok na rodičovský príspevok, bez ohľadu na to, či je matka s dieťaťom doma alebo dieťa chodí do škôlky, skončí

Koľko hodín môže byť dieťa v škôlke

Rodičia malých detí sa tiež veľmi často pýtajú, či ich dieťa môže byť v škôlke celý deň. Alebo či môže byť v škôlke viac ako štyri hodiny denne. Môžu prísť vtedy o rodičovský príspevok?

Zákon rodiča nijako neobmedzuje, pokiaľ ide o počet hodín, ktoré dieťa strávi v škôlke alebo v starostlivosti inej osoby. Takže odpoveď je áno, dieťa môže byť v škôlke aj celý deň a o rodičovský príspevok neprídete.

Predĺžený rodičovský príspevok a škôlka

Aj rodičia, ktorí poberajú predĺžený rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa (v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa), môžu dať dieťa do škôlky. Nárok na rodičovský príspevok ostáva zachovaný. 

Aj tu platí, že sa rodič môže rozhodnúť, či sa bude o svoje dieťa starať osobne alebo nie. A teda, dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom môže byť takisto umiestnené v škôlke. Resp. zverené do starostlivosti inej osoby, rovnako ako zdravé dieťa.

Počet hodín pritom nie je nijako limitovaný. To znamená, aj takéto dieťa môže byť v škôlke viac ako 4 hodiny denne, resp. celý deň.

Kedy môže byť dieťa v škôlke iba 4 hodiny

Obmedzenie dochádzky dieťaťa v škôlke na maximálne 4 hodiny sa týka rodiča:

  • ktorému skončil nárok na rodičovský príspevok (dieťa dosiahlo vek 3 rokov)
  • rodič je zároveň evidovaný ako osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do veku 6 rokov
  • z tohto titulu sa prihlásil ako poistenec štátu, za ktorého štát platí poistné na zdravotné poistenie.

Na účely zdravotného poistenia je podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa splnená vtedy, ak dieťa navštevuje materskú školu v rozsahu najviac 4 hodiny denne.

Rodičovský príspevok a zdravotné poistenie

Za rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok (toto platí aj pre rodiča, ktorý poberá tzv. „predĺžený“ rodičovský príspevok), platí poistné na zdravotné poistenie štát, bez ohľadu na to, koľko hodín je dieťa v zariadení.

Ak však rodič

  • nie je poberateľom rodičovského príspevku (dieťa je staršie ako 3 roky),
  • nie je zamestnaný,
  • nevykonáva činnosť SZČO,
  • nie je evidovaný ako nezamestnaný,

ale ako „osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov veku,“ štát za neho platí zdravotné poistenie iba pod podmienkou, že dieťa chodí do škôlky najviac štyri hodiny denne.

Možno vás bude zaujímať

dokedy trvá nárok na prídavok na dieťa a daňový bonus.

Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky

Rodičovský príspevok môžu poberať aj niektorí rodičia, ktorých dieťa dovŕšilo vek 3 roky a nebolo prijaté do škôlky. Aby si oň mohol rodič požiadať, musia byť splnené tieto podmienky:

  • dosiahnutie veku 3 roky do 31. augusta + neprijatie dieťaťa do spádovej škôlky.

Rodič musí najskôr dieťa riadne zapísať do spádovej škôlky. Urobí tak v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky veku. 

Pokiaľ dieťa nebolo prijaté do MŠ podľa svojho trvalého pobytu, rodič predloží rozhodnutie o neprijatí na príslušnom ÚPSVaR. Následne si požiada o rodičovský príspevok.

Nárok na RP zaniká:

  • prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou,
  • nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

Prečítajte si viac:

Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky – príklady.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (10 hlasov, priemerne: 3,80 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár