Príspevok na prváka 2023

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Od januára 2023 je prídavok na dieťa vo výške 60 eur.

Táto suma sa môže jednorazovo zvýšiť – v tomto roku je výška jednorazového zvýšeného prídavku v sume 110 eur. 

Kto má nárok na zvýšený prídavok na dieťa?

Rodič prváka – zvýšený prídavok na dieťa dostáva na nákup školských pomôcok ako finančnú podporu od štátu pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

Zvyseny pridavok na deti, september
Shutterstock

 

110 eur na prváka v septembri

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 110 eur sa vypláca za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

 

Suma zvýšeného prídavku na dieťa

Základná suma 100 eur „na septembrového prváka“ sa každoročne valorizuje

  • v roku 2020 na sumu 102,50 eur,
  • v roku 2021 na 104,76 eur,
  • v roku 2022 na 106,33 eur,
  • v roku 2023 na 110 eur.

Jednorazový zvýšený prídavok na dieťa

Nárok na takto zvýšený prídavok má oprávnená osoba na jedno dieťa iba raz.

Výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa je priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy.

Kedy sa vypláca zvýšený prídavok na dieťa?

Zvýšený prídavok na dieťa bude rodičom prvákov vyplatený v októbri. To znamená, že k sume 60 eur (mesačný prídavok na dieťa) sa priráta ešte 110 eur (jednorazový zvýšený prídavok na dieťa).

Dokopy teda rodičia prvákov dostanú za mesiac september sumu 170 eur.

Ako požiadať o zvýšený prídavok na dieťa?

O zvýšený prídavok na dieťa si rodičia nemusia žiadať, ani preukazovať nárok na príslušnom úrade práce, sociálnych veci a rodiny. Rodičia dostanú zvýšený prídavok automaticky.

Úrad si splnenie podmienok nároku na prídavok overí z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (údaje do registra zapisuje škola do konca septembra) a následne vyplatí prídavok vo zvýšenej sume v mesiaci október príslušného kalendárneho roka.

Zvýšený prídavok pre prváka v zahraničí

V prípadoch, keď dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné predloženie potvrdenia o nástupe dieťaťa do školy zo strany oprávnenej osoby, aby bol vyplatený zvýšený prídavok na dieťa.

»»»»»»»»» Prečítajte si aj: Ako deťom nepokaziť začiatok školy – príprava v 5. bodoch.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár