Deti v akcii

Mária Kohutiarová 0

Videli ste už deti, ktoré samé od seba urobia veľkú vec – takú, na akú my dospelí nemáme často čas, chuť, síl, odvahu a možno aj kus dobrého srdca? Takéto deti existujú a práve v októbri štartujú už ďalší ročník projektu Detský čin pomoci.

O jeho vzniku, poslaní a priebehu nám viac prezradila Zuzka Hudecová z eRka.

Deti v súčasnosti sú veľmi naviazané na seba, na svoje potreby… Ako a kedy vlastne vznikol nápad vytvoriť takýto projekt?  

Prvý pokus o Detský čin pomoci bol v októbri 2000 – na základe motivačnej hry sa do projektu zapojilo 4622 detí zo 166 miest a obcí Slovenska. Detské činy pomoci boli vo veľkej miere zamerané na skrášlenie prostredia, v ktorom žili, ale aj na pomoc pri domácich prácach, návštevu chorých či detí v detských domovoch, ale boli aj iné pekné činy.

Zuzka, názov vášho projektu dáva najavo, že učíte deti pomáhať. Komu?

Áno, snažíme sa, aby sa pomoc stala súčasťou nášho štýlu, ktorý sa žije dennodene. Detský čin pomoci je takou hlasnou výzvou k pomoci a pripomenutím si jej významu. Ak sa pýtame, že komu, tak zapojení pomáhajú rôzne. Pomoc jednotlivcom, skupinám, rodičom, kamarátom, známym, neznámym, verejnosti a pod. taktiež sú rôzne druhy pomoci.No dôležitý je úmysel nezištnej pomoci. Nechceme, aby bol iba október mesiacom pomoci. 

Keďže je kampaň hlasnou výzvou, ako som spomenula na začiatku, tak sa snažíme motivovať k činom, ktoré majú „väčšiu“ silu, hlavne pomoc skupiny viditeľným činom, ktorý je prejavom prijatia poslania myšlienky kampane a jej šírenia. Je to potvrdenie toho, že chcem pomáhať nezištne, ide to a je to super!

Pre aké deti je projekt určený, kto deti koordinuje? Majú nejaké pracovné materiály?

Kampaň je otvorená, možnosť zapojiť sa majú rôzne skupiny, okrem našich eRko stretiek sa registrujú školy, farnosti, rodiny. Pri eRko stretkách je koordinátorom vedúci stretka, pri školách to býva učiteľ alebo vychovávateľ a v rodine je to rodič. Zapojeným pomocníkom sa cez koordinátorov snažíme ponúkať materiál, ktorý motivuje k pomoci, zdôrazní význam a dá priestor na zamyslenie.

Ak majú deti v takomto projekte vydržať a byť nadšené, asi k tomu potrebujú aj nejaké „navnadenie“. Čo výnimočné ponúka deťom tento projekt?

Pre mnohé skupinky je to tradícia Detského činu pomoci. Dá sa povedať, že niektorým k motivácii stačí iba názov kampane a vedia čo majú robiť.

No pre deti môže byť v posledných rokoch zaujímavá interakcia a viditeľnosť priebehu kampane, či už v pridávaní dobrých správ, kvapiek na webovej stránke. Vedomie, že pomáha veľa iných, pocit sily a spolupatričnosti.   

Deti už veľmi ani nevedia, ako môžu druhým pomôcť, aj doma pomáhajú málo, len to, čo dostanú príkazom. Majú nejaké „nápovedy“, čo vlastne ten čin pomoci je a čo nie?

Niekedy sa stane, že si deti mýlia svoje povinnosti alebo činnosti, ktoré by mali byť pre ne prirodzené s činmi pomoci. Snažíme sa ich motivovať, no je dôležité ako to citlivo ustráži vedúci skupinky, ktorý už presne vie aj deťom povedať, čo áno a čo nie.

Projekt je výnimočný – vlani deti pridávali kvapky pomoci, mohli on-line opisovať svoje dobré skutky na stránke erka a vytvárali tak more, v ktorom je každá kvapka dôležitá. Koľko sa ich nazbieralo?

Motivácia s kvapkou pomoci Henrym motivovala deti k vyše 900 pridaným kvapkám pomoci na web kampani, všetky sa zliali do jedného mora pomoci.

Predchádzajúce ročníky mali svoju nosnú myšlienku, ako to bude tento rok?

Aj tento rok sme pripravili pre zapojených motiváciu. Spolu s tromi postavičkami Heplim, Xavim a Vinčim budeme pridávať tľapky ako symbol našej ochoty a pomoci. Skúšali ste už byť nositeľom dobrej správy, hľadať riešenia pre postihnutých, tam kde deti žijú. Na aké aktivity detí sa môžeme tešiť teraz?

Tentoraz sme činy pomoci veľmi nešpecifikovali, veríme, že si zapojení vyhľadajú správny cieľ pomoci, v zhľadom na svoju silu a možnosti. No určite myslíme pri pomáhaní okrem ľudí aj na prírodu a tiež na naše talenty a nadanie, ktorým môžeme tešiť iných. V tomto znení majú pomoc rozdelenú aj naše postavičky. Helpi je patrónom pomoci ľuďom, Xavi pomoci prírody a Vinči pomáha cez svoj talent.

Čo môže urobiť dieťa, ktoré nemá stretko a chce sa zapojiť?

Rozmyslieť v čom a komu môže pomôcť, realizovať to, zapojiť do toho svojich kamarátov alebo rodičov a potom nám o tom môže napísať a tiež poslať fotky.  

Ďakujem a tešíme sa na všetky deti, ktoré vedia pomáhať!

Všetci zvedavci nájdu viac informácií na www.erko.sk .

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.

články autora...

Pridaj komentár