Učenie sa angličtiny pomocou obrázkových knižiek

British Council, Mária Kopčíková 0

V našej sérii pokračujeme rozprávaním o tom, ako pri výučbe angličtiny môžu pomôcť obrázkové knižky. Pokiaľ ste nečítali predošlé príspevky, nech sa páči – dozviete sa v nich o úlohe rodičov alebo napr. o využívaní riekaniek.

Vo Veľkej Británii vychádza každý rok veľa skvele ilustrovaných obrázkových knižiek a postupne sa dostávajú aj na náš trh a netreba si ich nechať posielať spoza hraníc.

Výhody skorého začiatku

Odkedy deti po prvýkrát počujú angličtinu, môžu nachádzať potešenie v obrázkových knihách. Malí žiaci si skoro zapamätajú krátky text knižky, pokiaľ si ju najprv prezerajú a čítajú spoločne s dospelými, ktorí im obsah stránok oživia – priblížia. Najmä ak daný príbeh deti poznajú aj v rodnej reči.

Spoločné čítanie obrázkových knižiek nie je o učení sa nového jazyka, ale umožňuje deťom rozširovať si obzory pod vedením rodičov. Vzájomná interakcia pri spoločnom prezeraní takýchto knižiek dáva deťom ďalšiu príležitosť k celostnému rozvoju v ich vlastnom tempe. Pre rodičov, ktorí si v angličtine nie sú istí, predstavuje pevne daný text obrázkovej knihy užitočnú pomôcku a pre deti je to ďalší stupienok uvedomenia si, že hovoriť doma po anglicky je zábava.

Výber obrázkových knižiek

Obrázkové knižky môžu byť:

 • Knižky s príbehom – krátky jednoduchý príbeh obsahujúci konverzáciu a rýmy
 • Informačné knižky – so stručným vysvetľujúcim textom
 • Knižky s riekankami – môžu obsahovať jeden rýmovaný príbeh, alebo to môže byť antológia básničiek
 • Netradičné knižky – s krátkym textom a trojrozmernými papierovými skladačkami
 • Seriálové knižky o konkrétnych postavách – býva k nim priložená bábika alebo bábka hlavného hrdinu.

Rodičia by mali vyberať knižky, ktoré sa im páčia a u ktorých majú pocit, že ich dokážu prečítať presvedčivo – nadšenie býva nákazlivé! Predtým, než predstavia novú knižku, musia naplánovať ako budú čítať text a pri každom ďalšom čítaní musia postupovať podľa tej istej schémy. Deti si ťažšie osvojujú jazyk, keď je čítanie vždy iné. V počiatočných fázach je najdôležitejšie vybrať knižku s krátkym textom

Väčšina knižiek by mala byť vyberaná tak, aby obsahovala jazyk, ktorý je mierne nad hranicou znalosti angličtiny dieťaťa, aby sa mohlo postupovať od známych slov a slovných spojení k tým novým.

CD – ROM a DVD

Niektoré rozprávkové knižky sa predávajú s priloženým nosičom CD-ROM alebo DVD, ktoré ponúkajú deťom odlišný, menej intímny a pasívnejší zážitok, než spoločné prezeranie a čítanie obrázkových knižiek. Pre dôkladné čítanie je najlepšie prechádzať si knižkou spoločne tak dlho, pokiaľ deti nepoznajú väčšinu textu naspamäť a potom im je vhodné ukázať CD-ROM alebo DVD.

Okrem toho, že spoločné prezeranie a čítanie knižiek prináša deťom bohatý komplexný zážitok, niektoré z nich nemusia byť pripravené vyrovnať sa s hlasom a prízvukom niekoho iného než rodiča, pokiaľ nie sú dokonale oboznámené s textom.

Chvíle s knižkou

 „Chvíľa s anglickou knižkou“  by sa mala opakovať každý deň, pretože časté krátke lekcie sú účinnejšie ako dlhšie lekcie, ktoré sa neopakujú tak často. Pravidelnosť dáva deťom pocit istoty a niečo, na čo sa môžu tešiť. Je dobré vyberať knižky, ktoré sa chystáte čítať spoločne, pretože za voľbou detí sa môžu skrývať ich emocionálne či jazykové potreby.

Rola rodičov pri predstavovaní nových knižiek

Deti sú pri učení sa nového jazyka závislé od čítania rodičov, no táto úloha sa zmení, keď deti začínajú čítať samé. S rastúcou schopnosťou čítať úloha rodiča ustupuje. Ako náhle deti poznajú text naspamäť a dokážu „prečítať“ knižku nahlas samé sebe alebo ostatným, úloha rodiča je obmedzená na opravovanie chýb a chválenie za úspechy.

Tento cyklus sa opakuje vždy, keď sa predstavuje nová knižka, ale postupne keď dieťa vie po anglicky lepšie a lepšie, dĺžka každého cyklu sa skracuje.

Spoločné čítanie

Množstvo „rodičovštiny“, ktorú musia rodičia používať, závisí od úrovne jazykových znalostí dieťaťa, a to tak v materinskom jazyku ako aj v angličtine.

Pri prvých spoločných stretnutiach s novou knižkou majte na pamäti nasledujúce:

 • Uistite sa, že deti sú dosť blízko aby videli váš pohyb pier pri vyslovovaní a taktiež spôsob akým vaše oči, tvár a celé telo reflektujú emócie pre jednoduchšie pochopenie.
 • Čítajte tempom, ktoré deťom vyhovuje a nechajte ich, aby si prehliadali obrázky tak dlho ako budú potrebovať.
 • Dramatizujte čítanie príbehu a pokiaľ možno, používajte nejaké fyzické gestá, lebo fyzické zapojenie napomáha pri zapamätaní jazyka.
 • Používajte pri čítaní príbehu rôzne zábavné zafarbenie hlasu a zvuky zvierat aj postáv.
 • Ukazujete pri čítaní na jednotlivé slová, aby sa u detí vyvinul pohyb očí zľava doprava a aby si začali uvedomovať tvary slov.
 • Zapojte deti tak, že ich necháte dokončovať vety, alebo vydávať zvuky zvierat či dopravných prostriedkov.
 • Keď čítanie skončí, zavrite knižku a zostaňte niekoľko sekúnd potichu. Deti sú možno vo svojom svete fantázie a potrebujú čas, aby sa mohli vrátiť do reality.

Ako dieťa rozumie

Deti si vyberajú výrazy, ktorým rozumejú a ostatné časti významu dopĺňajú na základe kontextu a reči tela hovoriaceho, výrazu jeho očí a tváre. Pri spoločnom prezeraní a čítaní obrázkových knižiek získava dieťa pomoc prostredníctvom obrázku.

Spočiatku môže byť pre rodičov jednoduchšie určité slovo alebo frázu preložiť, ale iba raz, šepotom.

Učíme sa čítať

Rodičia niekedy majú obavy, keď deti, ktoré už vedia čítať v materinskom jazyku, chcú dekódovať slová v obrázkovej knižke. Myslia si, že akékoľvek čítanie by mohlo narušiť štruktúrovaný školský program výučby čítania v angličtine. Formálnu výučbu čítania však nie je možné zamieňať s čítaním obrázkových knižiek pre potešenie. Pokiaľ deti prejavujú záujem a chcú sa samé učiť čítať, mali by ich rodičia v ich nadšení podporiť a neformálne im pomôcť.

Môžu začať tým, že ich zoznámia s malými písmenami abecedy tak, že budú dieťaťu hovoriť ako znejú, nie ako sa volajú. Najjednoduchšie je to u spoluhlások (napr. b, d, m, t). Keď dieťa pozná výslovnosť niektorých písmen, ukazujte mu tieto písmena na začiatku slov a zdôrazňujte zvuk začiatočného písmena (dog).

Deti začnú skoro rozlišovať tvary jednoduchých slov, pretože text už poznajú naspamäť a vedia, kde sa tieto slová majú hľadať. Požiadajte ich, aby našli to isté slovo v iných častiach textu a rozšírte túto hru.

Niektoré deti sa samé naučia čítať text, ktorý už poznajú z ústneho podania, obzvlášť pokiaľ sa text rýmuje. Pochváľte ich za ich snahu čítať, ale uvedomte si, že sa jedná o obmedzené čítanie vychádzajúce z toho, že daný text už poznajú z ústneho podania.

Schopnosť prečítať  text je však motivujúca a je dôležitým krokom k plynulému čítaniu. V tomto útlom veku, môže každé čítanie v príjemnej a uvoľnenej atmosfére prispieť k vytvoreniu vzťahu k jazyku a ku knihám v budúcnosti.

Viac informácií nájdete na: www.britishcouncil.org/parents .

Ak hľadáte námety ako sa hrať s deťmi a pomáhať im rozvíjať angličtinu, zaujímavé úlohy a hry nájdete na: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár