Matka je pre sebadôveru dcéry zásadná

Kristína Gabíková 0

V dnešnej dobe sa bežne stretávame s pojmami ako sebavedomie, sebadôvera, sebaúcta či sebaprijatie. Všetky však odkazujú na tú istú vec – a to, aký vzťah máme k sebe samému.

Vedomie vlastnej hodnoty a schopnosť správať sa k sebe s láskou a dôstojnosťou sa formujú už počas tehotenstva a následne predovšetkým v prvých rokoch života, keď si svoj sebaobraz tvoríme na základe reakcií najbližšieho okolia.

Rodičia sú hlavné osoby, ktoré ovplyvnia, ako o sebe budeme premýšľať.

Z posledného globálne realizovaného prieskumu vyšlo najavo, že 75 % mladých dievčat medzi 10. – 13. rokom nie je spokojných so svojím telom. Väčšinou sú nespokojné s rovnakou oblasťou tela, s akou je nespokojná aj ich matka.

Sebadôvera sa vytvára zrkadlením rodičov

Dieťa, ktoré prichádza na svet, nemá žiadnu stupnicu, podľa ktorej by meralo svoju vlastnú cenu. Všetko sa odvíja od jeho zážitkov s najbližšími. Či už ide o obyčajné gesto, výraz tváre, alebo slovo, malé dieťa toto všetko vníma ako hodnotenie seba samého. Matka či otec mu týmto spôsobom dávajú najavo, akú hodnotu má ako človek, ako muž či žena.

Miera dôvery rodičov v schopnosti dieťaťa sa stáva základom dôvery, ktorú bude prežívať samo k sebe, k svojim kompetenciám. Rovnako tak miera lásky, ktorú bude dieťa od prvých okamihov života pociťovať, sa stane základňou, na ktorej bude následne stavať pocit svojej hodnoty,“ komentuje psychologička a garantka Projektu sebadôvery Dove Mgr. Šárka Kučerová.

Prvých päť alebo šesť rokov sú sebaúcta a sebadôvera dieťaťa formované predovšetkým rodinou. Postupne sa zapájajú aj ďalšie vplyvy ako školské zariadenie, kolektív, záujmové krúžky a pod. Tieto vonkajšie vplyvy však často iba umocnia pocit hodnoty, ktorý dieťa získalo doma.

Bez sebadôvery sme závislí od potvrdzovania zvonka

Človek, ktorý skutočne pozná svoju vnútornú hodnotu, dokáže vnímať a rešpektovať cenu druhých. Je schopný prijímať, namiesto toho, aby odsudzoval, nepotrebuje si svoju hodnotu vo vzťahu k druhým nijako dokazovať.

Avšak ten, kto vníma svoju hodnotu ako veľmi nízku, bude sám seba podceňovať, cítiť sa neschopným a nekompetentným pre akékoľvek rozhodnutie, potrebuje potvrdenie zvonka. Často potom nevedomky využíva rôzne manipulatívne kroky, aby toto potvrdenie získal.

Navonok sa môže takýto človek prejavovať nadmieru ponížene a nemohúcne, či naopak falošne sebavedome, keď sa povyšuje nad ostatných. Neverí sebe ani druhým, čím okolo seba stavia pomyselné múry a dostáva sa do ešte väčšieho pocitu izolácie, strachu a opustenia.

Matka dáva pocit bezpodmienečnej lásky a tiež vzorový rámec osobnej identity

Matka je pre dieťa prvou blízkou osobou, poskytuje mu základný pocit bezpečia a dôvery. Skrze svoju bezpodmienečnú lásku mu dáva zažiť pocit, že je vítané, prijímané, milované, že smie byť také, aké je.

Ak dieťa tento pocit vnútorného bezpečia a dôvery nezažije, je pravdepodobné, že sa dostane do vnútorného stavu plného úzkosti a paniky, kŕčovito sa potom bude snažiť zavďačiť ľuďom okolo seba, aby nestratilo ich priazeň,“ komentuje ďalej Mgr. Kučerová, garantka Projektu sebadôvery Dove.

Matka je pre svoje dieťa, a to predovšetkým pre dcéru, dôležitým vzorom. Jej vzťah k sebe a k svojmu ženstvu vytvára rámec, pomocou ktorého sa na seba bude pravdepodobne pozerať aj jej dcéra.

Matka jej totiž ukazuje, čo to znamená byť ženou. Svojím postojom k sebe jej pomáha vytvoriť pevnú vnútornú identitu, prijať samu seba aj zodpovednosť za svoj život.

Ak matka ako žena vníma svoju hodnotu, prijíma sa aj so svojimi chybami a nedokonalosťami, pozná svoju jedinečnosť a je za to všetko vďačná, pravdepodobne sa jej dcéra bude čoskoro prejavovať rovnako.

Toto pravidlo však platí aj naopak. Prieskum Dove napríklad ukázal, že ak mala dcéra problém prijať určitú časť svojho tela či nejakú charakteristiku, bolo zistené, že jej matka celoživotne bojovala s úplne totožným problémom.

A ako je to so synom?

Rovnako ako dcéra, aj on potrebuje zažiť od matky pocit, že je milovaný a prijímaný taký, aký je. Zároveň však matka nevedomky utvára základ jeho sebadôvery aj tým, aký má ona sama vzťah k mužom.

Syn potrebuje okrem prijatia a pocitu bezpečia cítiť aj rešpekt a dôveru v jeho vlastné schopnosti a rozhodovanie. Je teda potrebné dať mu istotu materskej náruče, ale aj priestor a slobodu, len čo zatúži po dobrodružstve mužského sveta.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár