Bolesť hlavy, jej najčastejšie príčiny a čo by sme mali o nej vedieť

redakcia 1

Bolesť hlavy je nepríjemný a subjektívne vnímaný pocit. Napríklad migrénu zaraďujeme medzi primárne bolesti hlavy. Sekundárna bolesť hlavy sa objavuje vtedy, ak je príčina bolesti v inom ochorení. Napríklad pri vysokom krvnom tlaku, alebo keď hlava bolí spolu s krčnou chrbticou. Vážnejšie príčiny bolesti sú cievna mozgová príhoda a nádor.

Viac informácií o najčastejších príčinách, a o tom čo je dobré vedieť, uvádzame v článku.

shutterstock

Bolesť hlavy. Kedy si dávať pozor?

Bolesť hlavy, inak aj cefalea alebo cefalalgia, je príznak, ktorý často donúti človeka vyhľadať odbornú pomoc. Je to nepríjemný zážitok a môže sa za ním skrývať množstvo príčin.

Nie vždy je bolesť hlavy príznakom závažného ochorenia. Ale ak vznikla náhle a jej intenzita je privysoká, treba spozornieť. Práve vtedy môže byť prejavom iného ochorenia. To môže človeka ohroziť na zdraví a aj živote.

Primárna a sekundárna bolesť hlavy

Tak ako uvádzame v úvode, bolesť hlavy sa rozdeľuje na primárnu sekundárnu. Primárny typ je ten, ktorý má chronický a záchvatový charakter. Táto bolesť je síce nepríjemná, ale neohrozuje zdravie a ani život. Patrí sem napríklad migréna.

Sekundárny typ bolesti vzniká na základe iného ochorenia. Príčiny sú rôznorodé, od menej závažných, ako je napríklad bolesť hlavy popri ťažkostiach s krčnou chrbticou. Medzi tie závažné stavy patrí napríklad subarachnoidálne krvácanie. To ohrozuje zdravie a aj život.

Diagnostika bolesti hlavy

Rozlíšenie, či ide o primárnu alebo sekundárnu bolesť hlavy, je kľúčové. Pacient dostáva dôležité otázky, ktoré napomáhajú diagnostike.

Dôležité otázky sa kladú ohľadom:

 • charakter bolesti, tá môže byť tupá, ostrá, pulzujúca
 • lokalizácie bolesti, napríklad polovice hlavy, celej hlavy, len za okom, od krčnej chrbtice
 • nástup bolesti, varovný je prudký, akútny vznik
 • intenzity, nebezpečná je vysoká intenzita
 • dĺžky trvania a či trvá sekundy, minúty, dni alebo je prítomná denne
 • je bolesť opakujúca sa, alebo vznikla prvýkrát, riziková je prvá skúsenosť s bolesťou po 40. roku života
 • početnosť opakovaní, viackrát za deň, mesiac
 • atypický priebeh bolesti, iný ako v minulosti, teda nejaká zmena
 • liečby, či je človek dlhodobo liečený, zaberajú konkrétne lieky, alebo bolesť nereaguje na bežnú liečbu
 • čo bolesť vyvolalo, napríklad fyzická aktivita, pohlavný styk, stres, únava, menštruácia, jedlo, lieky
 • pridružujú sa iné príznaky, napríklad neurologické poruchy, citlivosť na svetlo, zvuk, porucha hybnosti, ale aj porucha vedomia

Nápomocná je aj osobná anamnéza, teda informácie o iných dlhodobých ochoreniach alebo úraze. V nej zisťujeme, napríklad prítomnosť vysokého krvného tlaku, iné ochorenie srdcovo – cievneho systému, ochorenie obličiek, nádor, infekcie (dýchacích ciest).

Rizikové faktory, ktoré majú súvislosť so vznikom bolesti hlavy

Každý človek je iný a rozdielne reaguje na svoje okolie. To sa týka aj počasia, ale aj fyzickej či psychickej kondície. Ako pri námahe, strese. Existujú spoločné faktory, ktoré  sa mnohokrát podieľajú na vzniku bolesti hlavy.

Medzi tieto rizikové faktory patrí:

 • zmena počasia
 • stres
 • únava
 • nedostatok spánku, ale aj nadbytok spánku
 • znížený príjem tekutín (ale môže sa vyskytnúť aj pri otrave tekutinami)
 • nízka hladina cukru, ale aj výstup glykémie nahor
 • hormonálne zmeny (bolesť hlavy u žien počas ovulácie, menštruácie aj v tehotenstve)
 • niektoré potraviny a tekutiny (kofeín, alkohol)
 • niektoré lieky

Červené vlajky, teda varovné príznaky pri bolestiach hlavy

Príznaky a priebeh, ktoré nás upozorňujú na nutnosť vyšetrenia, a to bezodkladne sú varovné príznaky, v odborných kruhoch označované aj ako červené vlajky. Medzi tieto varovania patrí:

 • intenzívna bolesť u človeka nad 40 rokov (po prvýkrát)
 • náhle vzniknutá silná, intenzívna bolesť, často prvýkrát vzniknutá, opisovaná aj ako bolesť ktorú dotyčný ešte nezažil
 • narastajúca intenzita bolesti s vracaním
 • náhly vznik po fyzickej námahe
 • pridružené príznaky ako spavosť, horúčka, meningeálne príznaky
 • prítomnosť ložiskovej neurologickej symptomatológie
 • nádorové ochorenie, HIV
 • zrakové príznaky
 • antikoagulačná liečba, napríklad warfarin

Neurologická ambulancia 

 Riešime ťažkosti ako bolesť hlavy (napr. migréna), bolesť chrbtice – vrátane vyžarovania do končatín, poruchy pohyblivosti (napr. cievna mozgová príhoda), stability, tras, kŕčové stavy (napr. epilepsia), závraty, poruchy vedomia. 

Dospelých aj deti.

Čo sa pri bolestiach hlavy vyšetruje?

Bolesť hlavy je častým dôvodom návštevy lekára. A to pre jej nepríjemné prežívanie. Aj keď máme rôzne úrovne vnímania bolesti. Samozrejme, bolesť hlavy je subjektívny pocit. K vyhľadaniu odbornej pomoci by mali viesť uvedené informácie.

A pri vyšetrení sa používa osobná, ale aj rodinná anamnézaodber krvi a moču na laboratórne vyšetrenie a aj vyšetrenie mozgovomiechového moku, teda likvoru. Tieto vyšetrenia vie vykonať praktický lekár pre deti alebo dospelých, v prípade špeciálneho vyšetrenia aj lekár infekčného lekárstva.

Medzi zobrazovanie metódy sa zaraďuje CT MRI, EEG vyšetrenie. Na hľadaní príčiny ďalej spolupracuje neurológ, spomínaný lekár infekčného lekárstvaortopéd, psychológ, psychiater. Doplniť sa môže ORL a stomatologické vyšetrenie.

shutterstock

Aké sú najčastejšie príčiny bolesti hlavy?

A pýtate sa, ktoré sú tie najčastejšie príčiny? Čo sa môže skrývať za touto bolesťou? V nasledujúcej časti uvádzame práve tieto informácie.

Primárne bolesti hlavy

Do tejto skupiny sa zaraďujú chronické bolesti a s nimi pridružené ťažkosti, ktoré neznamenajú ohrozenie na zdraví a na živote. Aj keď obmedzujú kvalitu života počas hodín, dní či mesiacov. Hlavným zástupcom je napríklad migréna a tenzná bolesť hlavy.

Migréna

Migréna je vlastne záchvat bolesti hlavy. Zvyčajne trvá niekoľko hodín, ale v niektorých prípadoch aj dni. Bolesti najčastejšie nastupujú ráno

Migrenózny záchvat môže mať viac fáz. A to začiatočnú fázu, v ktorej sa pridruží zmena náladypodráždenosť, ale aj strata chuti do jedla. Narušená býva koncentrácia.

Pri migréne sa najčastejšie vyskytuje bolesť hlavy jednostrannev oblasti spánku ( bolesť hlavy v ľavom či pravom spánku na jednej strane), vo frontálnej oblasti, teda na čele a aj bolesť hlavy okolo oka, očí. Niekedy je bolesť obojstranná, inokedy sa strany striedajú.

Následnou fázou môže byť aura, ktorá sa vyskytuje približne v 20 %. Aura môže mať viacero foriem ako sa prejavuje. Medzi hlavné typy patrí:

 • zraková aura, keď sú prítomné skotómy, poruchy zorného poľa a jeho výpadky, ale v niektorých prípadoch naopak fosfény, čo je vnímanie rôznych obrazov pred očami (čiary, iskrenie)
 • senzorická aura je v prípade, ak sa vyskytujú príznaky ako mravčenie (parestézie), znížená citlivosť alebo naopak, precitlivenosť na pachy a dotyk
 • motorická forma zahŕňa ochrnutie, ochabnutie svalov na jednej polovici tela
 • rečový typ, keď je prítomná porucha reči, výslovnosti, tvorby reči
 • kmeňové príznaky, teda dvojité videnie, hučanie v ušiach, závraty, tento typ sa označuje aj ako bazilárna migréna
 • oftalmoplegická forma zahŕňa poruchy okohybných svalov

Vrcholom záchvatu je nástup vracania, bolesť brucha a aj hnačka. 

Ak trvanie ťažkostí presahuje tri dni, je táto migréna označovaná ako status migrenosus. Tento stav zaťažuje organizmus natoľko, že deň po ústupe môže byť prítomná slabosťúnava, ale aj bolesť celého tela a svalov.

Migrénový ekvivalent je inou formou migrény. Definuje sa ako prítomnosť migrénovej aury, po ktorej nenastúpi bolesť hlavy. Najčastejšie je prejavom migrény u ľudí nad 50 rokov, ktorí v mladosti trpeli na migrénu.

Ťažkým typom je komplikovaná migréna. Vyznačuje sa prítomnosťou neurologických porúch aj po ústupe bolesti hlavy. Môže mať rôzne prejavy od svalovej slabosti, ale aj čiastočného ochrnutia polovice tela, cez zrakové poruchy, bolestí okolo oka, aj  závraty.

V niektorých prípadoch sa vyskytuje abdominálna migréna. Pre tú je typické zvracanie a bolesť brucha.

shutterstock

Tenzná bolesť hlavy

Je inou formou bolesti hlavy a aj najčastejší typ. Je to bolesť, ktorá má tlakovýrozpínavý charakter. Zvyčajne trvá niekoľko hodín až 7 dní. Hlavne v noci a popoludní. Môže sa opakovať alebo pretrváva chronicky, aj viac ako 15 dní. 

Bolesť hlavy provokuje najčastejšie strespsychické napätie či depresia. Typická je únava a bolesť hlavy.

Medzi prejavy tejto bolesti hlavy patrí aj pocit tlaku v oblasti vlasatej časti hlavycitlivosť na dotykpri česanístuhnuté šijové svaly. Postihnutí ju často opisujú aj ako pocit opuchu v hlavestláčania hlavy. Vyskytuje obojstranne, teda bolesť hlavy na ľavej a aj na pravej strane súčasne.

Tento druh bolesti nezhoršuje fyzická námaha, nepridružujú sa ani tráviace ťažkosti. V niektorých prípadoch sa  vyskytuje citlivosť na zvuk alebo svetlo. Ale samostatne, nie spolu. Nezhorší ju ani alkohol.

Cluster headache

Tento typ je veľmi vzácny, vyskytuje sa približne iba v 0,5%, častejšie u mužov. Bolesť hlavy je jednostrannálokalizovaná na jednom mieste, teda bode v okolo očnej oblasti so šírením do okolia, čela. Táto bolesť je silná a intenzívnaNajčastejšie v noci, dotyčného budí a núti chodiť.

Záchvat charakterizuje trvanie maximálne tri hodiny a maximálne 8 opakovaní záchvatu počas jedného dňa. Môže pretrvávať týždeň až mesiace. Následne sa vyskytuje pauza medzi záchvatmi, ktorá môže trvať opäť mesiace až roky.

Pridružuje sa:

 • slzenie na jednej strane
 • začervenanie očných spojiviek
 • začervenanie kože
 • opuch viečka
 • opuch nosa
 • zahlienenie nosa

Bolesť hlavy po fyzickej aktivite a po sexuálnom styku

Bolesť hlavy spojená s fyzickou aktivitou, po cvičení, ale aj pri orgazme (pred ním alebo po ňom). Bolesť má silnú intenzitu. Vyskytuje sa vo frontálnej, čiže čelovej časti ale aj v záhlaví. Jej trvanie je počas niekoľkých minút až hodínLiečba je prostredníctvom bežných analgetík, ale najhodnejšie je zvýšenie fyzickej kondície. V niektorých prípadoch nadváhy a obezity pomôže zníženie hmotnosti.

Pri prvom výskyte bolesti hlavy po fyzickej námahe sa odporúča vylúčenie subarachnoideálneho krvácania.

TIP: informácie sú dostupné aj v článku o príznaku bolesť hlavy na portáli Zdravotéka.sk

Chronická každodenná bolesť hlavy

Bolesť hlavy, ktorá pretrváva každý deň, je väčšinou komplikáciou spomínaných primárnych bolestí hlavy. Záchvaty bolesti hlavy sa prelínajú s obdobiami slabých bolestí. Objavujú sa stále častejšie, až sú prítomné každý deň.

Rizikom ich vzniku sú stavy, ako napríklad:

 • nadmerné užívanie niektorých liekov na bolesť aj v rozmedzí rokov (hlavne s kodeínovou zložkou, lieky určené na migrénu), ranné bolesti celej hlavy, tlakového a pulzujúceho charakteru
 • menopauza
 • neurotická osobnosť, depresie
 • stres v zamestnaní, rodine

Aké sú sekundárne bolesti hlavy

Tieto bolesti hlavy sú sekundárnym prejavom nejakého iného ochorenia alebo poranenia. Tieto choroby môžu byť závažné, človeka môžu ohroziť na zdraví a na živote. Dôležité je, sledovanie varovných signálov, teda vyššie uvedených červených vlajok.

Príkladom je aj bolesť hlavy, ktorá sa vyskytuje pri zvýšení telesnej teploty a pri horúčke. Čo je znakom rôznych ochorení. Napríklad, aj bolesť hlavy u detí, ktorú sprevádza nádchakašeľ, zvýšenie telesnej teploty môže značiť zápal horných dýchacích ciest.

Tabuľka znázorňuje najčastejšie príčiny sekundárnej bolesti hlavy

Názov

Doplňujúce informácie

Po úrazoch

Bolesť hlavy po úrazoch hlavy a krčnej chrbtice. Riziko vnútrolebečného krvácania. Ale aj pri otrase mozgu, pridruženie iných príznakov

Cievne mozgové príhody

Tie môžu byť krvácavé alebo pri trombóze či embólii, teda ak je obmedzené prekrvenie určitej časti mozgu. Pridružujú sa rôzne príznaky podľa miesta postihnutia. Poruchy rečipohyblivosti, čiastočná poruchy hybnosti či ochrnutie polovice tela, poklesnutý ústny kútik. Ale aj porucha správaniavedomia. Bolesť hlavy je častejšia pri krvácaní

 

Subarachnoideálne krvácanie, vzniká pri prasknutí mozgovej cievy, často pri námahe, sexuálnom styku, pri vysokom krvnom tlaku, rozčúlení sa, pri defekácii. Vznikajú náhle bolesti hlavy, na oboch stranách hlavy, v záhlaví, vracaniecitlivosť na svetlo a zvuk, meningeálne príznaky, dezorientácia, poruchy správaniavedomiabezvedomie

Trombóza mozgových žíl

Jej najčastejším príznakom je práve bolesť hlavy, je to závažný stav s ohrozením zdravia života

Nádor mozgu

Bolesť hlavy je najčastejším príznakom, ale podľa umiestnenia nádoru sa vyskytujú aj iné ťažkosti. Jedným symptómom je aj zvýšenie vnútrolebečného tlaku

Lieky

A to hlavne pri zvýšenom a prehnanom užívanízávislosti na liekoch proti bolesti. Bolesť sa vyskytuje aj pri ich vysadení, ako abstinenčný prejav

Z krčnej chrbtice

Pri cervkokraniálnom snydróme, keď bolesť vychádza z krčnej chrbtice do záhlavia, a teda zadnej časti hlavy, ale aj spánkov. Častá je aj bolesť vrchnej časti hlavy temena a čela. Vyvolá ju preťaženieprudký pohyb hlavy, nevhodná poloha pri ležaní a spánku, ale aj prechladnutie

Meningitída a encefalitída a iné neuroinfekcie

Vyvolávajú ich vírusy, baktérie, plesne ale aj huby. Príznačný je náhly nástup ťažkostí a rýchly priebeh aj do 24 hodínHorúčka, zvracanie, petechie, teda drobné krvné podliatiny – bodky. Medzi meningeálne príznaky patrí citlivosť na svetlostuhnutie šije – opozícia. Neskôr porucha správania, vedomia až smrť

Zápal nervu a neuralgie

Bolesť hlavy je častá aj pri zápale nervov, známa je aj neuralgia trojklaného nervu

Disekcia krčnej tepny

Pri rozštiepení, teda poškodení cievnej steny, prítomné sú jednostranné bolesti hlavykrku

Krvný tlak

Hlavne bolesť hlavy pri hypertenzii, a to pri vysokých hodnotách krvného tlaku, na ktoré nie je dotyčný zvyknutý. Neliečená, ale aj nedostatočne liečená hypertenzia. Riziko komplikácií, ako je napríklad cievna mozgová príhodainfarkt srdcového svalu

 

Hlava môže bolieť aj pri nízkom krvnom tlaku, teda hypotenzii

Zápal dýchacích ciest, sinusitída

Nádcha a aj zápal prínosových dutín spôsobí bolesť hlavy. Bolesť hlavy zhoršuje kašeľ, keď sa zvyšuje vnútrolebečný tlak

Zvýšenie telesnej teploty, horúčka

Na základe rôznych patologických mechanizmov v organizme, zápaly rôzneho druhuinfekčné chorobypohlavne prenosné ochoreniasepsa

Glaukóm

Hlavne pri glaukómovom záchvate

Pre hormonálne zmeny

U žien časté bolesti hlavy pri ovulácii, menštruácii, ale aj počas tehotenstva

Spánkové apnoe

Syndróm spánkového apnoe sa prejavuje bolesťou hlavy, ale aj dennou spavosťou, únavou, znížením pracovnej výkonnosti, chrápanímvynechávaním dýchania a lapaním po dychu, ale aj depresiami

Zmeny počasia

Vplyv okolitého prostredia na organizmus je známy, napríklad aj u hypertonikov je časté zvýšenie krvného tlaku pri zmenách počasia, s tým môže byť spojená aj bolesť hlavy

Režimová chyba

Napríklad, poalkoholové bolesti hlavy, teda bolesť hlavy po opici, ale aj po ťažkom jedle či prejedení sa


Arteriitis temporalis

Hortonova choroba

Bolesť hlavy a spánkovej tepny na dotyk pri jej zápale. Hlavne u ľudí nad 50 rokov

Temporomandibulárny kĺb

Porucha tohto kĺbu vyvoláva bolesť hlavy

Pri otravách

Napríklad pri otrave oxidom uhoľnatým (CO), ktorý vzniká pri horení, príklad je chronická intoxikácia pri vykurovaní obytného priestoruV malých priestoroch garážach, pivniciach, v kúpeľniach. V prípade prietokového ohrievača vody. Rýchly priebeh, bolesť hlavy, únava, nástup bezvedomia, pri pretrvávaní v miestnosti aj smrť

 

Vínne pivnice sú nebezpečné pre obsah oxidu uhličitého (CO2), ktorý vzniká pri kvasení

Bolesť hlavy u detí

Aj v tomto veku sa môžu vyskytovať bolesti hlavy. Rovnako, tak ako je to v prípade dospelých, dôležité je sledovať sprievodné príznaky a rôzne vyvolávajúce faktory. Príkladom primárnej bolesti hlavy je aj migréna.

Migréna je častou bolesťou hlavy v detskom veku. Vyskytuje sa u detí vo veku už okolo 10. roku života, ale častejšie v puberte. Podobne, tak sa môže vyskytovať aj bolesť hlavy zo stresu a psychického napätia. Ale aj v prípade neurotickej povahy dieťaťa. Tieto spadajú pod takzvané psychogénne príčiny.

shutterstock

Rodičia dobre poznajú aj bolesť hlavy u detí pri nádche či chrípke. Rizikom je komplikácia zápal stredného ucha. Vtedy sa môže pridružiť bolesť hlavy v oblasti za uchom. Ale aj v čelovej oblasti, tak je to napríklad pri zápale prínosových dutín.

Samozrejme, tak ako u dospelej populácie, aj u detí je časté bolenie hlavycelého tela a únava pri zvýšení telesnej teploty a pri horúčke. Známa je aj bolesť hlavy z očí, pri poruchách zraku. Keď sa na základe bolesti hlavy u detí odhalí zraková vada.

Častou príčinou bolesti hlavy v detskom veku sú aj ortopedické ťažkosti. A za touto bolesťou vtedy treba hľadať problém v krčnej chrbtici alebo poruchu temporomandibulárneho kĺbu. Bolesť hlavy od krčnej chrbtici vzniká ako komplikácia sedavého spôsobu života. Výnimkou nie je ani bolesť hlavy pre zubné kazy a zápaly zubného lôžka. Keď sa bolesť zubov vyskytuje spolu s bolesťou hlavy.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (14 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň,

  mam takyto problem: uz dlhsie (mozno aj tristvrte roka) ma pobolieva hlava v čelovej oblasti vpravo. Bola som uz na ORL vysetreni, prinosove dutiny su v poriadku. Krcny ma poslal na rtg. a ked ho uvidel, tak sa ma pytal, ci viem, ze mam riedke kosti. Samozrejme som o tom nevedela, lebo som nikdy na vysetrenie osteoporozy nebola, hoci mam 63 rokov. Tak som teda isla na vysetrenie, no osteoporozu nemam. Tak potom od coho ma ta hlava moze boliet…a uz ma boli skoro kazdy den. Nie je to nejaka silna bolest, ale bolest to je. Tak sa idem teda objednat na neurologiu, tu mi poradila doktorka kde som bola na vysetrenie na osteoporozu. Ale uz ma to znepokojuje, aby to nebolo nieco vazne. Ja som videla na tej rtg.snímke v oblasti kde ma ta hlava boli taky biely kruh ako 20 centovka…dakujem za odpoved

Pridaj komentár