Kým som ich nestretla, neverila som, že sú

Mária Kohutiarová 0
foto: isifa.com

Už niekoľko rokov aktívne cez OZ Maják nádeje pomáha ľuďom, ktorých mnohí radšej obídu a zavrú nad nimi oči – nehodili by sa im totiž do dobrého života, kde im nechýba nič zo základných potrieb. Aby toho nebolo málo, téme chudoby na Slovensku sa venuje aj vo svojej diplomovej práci. Má v hlave paragrafy o chudobe a tiež plány, ako tomu predísť aspoň tam, kde vládze popri svojej veľkej rodine. Soňa Vancáková z Košíc.

V rámci diplomovej práce robíš prieskum o chudobe. Aké zaujímavé informácie ti priniesol?

Keďže prieskumná vzorka bola veľmi malá, výsledky ktoré tento prieskum priniesol nemôžeme brať ako smerodajné. Vzorka rodín bola náhodne vybratá z rodín z celého Slovenska.

Otázky boli zamerané na možnosti financovania základných potrieb, ako  aj možnosti zabezpečiť svojím deťom tábor, vysokoškolské vzdelanie alebo možnosť ísť s celou rodinou na dovolenku. Zaujímavé bolo subjektívne hodnotenie chudoby opýtaných rodín. Rozdiel medzi subjektívnym pocitom rodín mierne bohatých a bohatých bol veľmi veľký – napriek tomu, že tieto rodiny odpovedali na mnohé otázky rovnako. Výsledky sú v grafe. 

Len malá časť opýtaných rodín si nemôže dovoliť dovolenku. Zvyšná časť rodín bola takmer rovnako rozdelená na tých, čo si ju dovoliť môžu, alebo ju zaplatia s ťažkosťami.

V otázke zaplatenia táborov viac ako polovica opýtaných nemá problém tábory zaplatiť. Oproti „dovolenkám“ sa zväčšil však počet tých rodín, ktoré deti na tábor poslať vôbec nemôžu.

S umožnením štúdia na vysokej škole je to podstatne iné. Viac ako polovica opýtaných rodín len s ťažkosťami môže zaplatiť štúdium svojim deťom.

Chudoba neznamená len finančný nedostatok. S akými sprievodnými znakmi si sa stretávala?

Finančný nedostatok  je nutný a sprevádzajúci jav chudoby. Nie je však len jediným znakom, ktorý charakterizuje chudobné rodiny na Slovensku. Často krát je duchovná chudoba oveľa horšia. Rodiny a ich členovia prežívajú aj psychickú depriváciu. Tá sa prejavuje vylúčením, nemožnosťou kontaktu s inými ľuďmi. Napríklad   – matka nemá kde nechať svoje malé deti a nemôže si ísť oddýchnuť, nemôže ísť do divadla, na ples, na dovolenku s deťmi.. Je tu samota, ktorá sprevádza tieto rodiny, je tu depresia, rezignácia z možnosti zlepšenia životných podmienok… Rodina nemá prostriedky na vzdelávanie svojich detí, ktoré často krát nemôžu navštevovať ani krúžky a tak rozvíjať svoje talenty.

Ako vyzerá chudobná rodina na Slovensku?

Osobne sa stretávam s chudobnými rodinami – sú to rodiny v sociálnej, aj hmotnej núdzi, do ktorej sa dostali nie vlastnou vinou. Pokiaľ som osobne nepočúvala toľko strastiplných osobných príbehov a na vlastné oči nevidela chudobu mnohých rodín ktoré žijú vedľa nás, neverila som, že na Slovensku je takáto chudoba možná…

Chudobná rodina na Slovensku? Rodina, ktorú tvorí osamelá matka s nezaopatrenými deťmi – matka, ktorá bola týraná, alebo ktorú manžel opustil. Väčšinou bez vlastného bývania – v Krízových centrách. Sú aj rodiny v podnájmoch, kde sa tlačí v jednej izbe aj 8 ľudí.

Rodina často nemá prostriedky ani na potraviny – deti nenosia do školy desiaty, cestujú často na čierno, chýbajú im základné pomôcky do školy – následkom toho sú medzi spolužiakmi stigmatizovaní. Nezúčastňujú sa školských výletov… Stretávam sa s rodinami v krajnej núdzi,  ktoré žili odpojené od elektriny a teplej vody (podotýkam, že to nie sú Rómovia). Rodiny, kde perú veci v rukách, lebo nemajú pračku. Máme rodinu, kde zomrela matka a nemali ju za čo pochovať.. urnu mali pol roka doma v izbe… kým sme im nepomohli vyplatiť miesto na cintoríne.

Asi tak nejako vyzerá naozaj chudobná rodina na Slovensku.

Všeobecná predstava chudobných Slovákov vyvolá predstavu asociálov alebo Rómov…

Áno, je to pravda. Mnohí ľudia majú predsudky voči chudobným.  Automaticky spájajú chudobu s ich lenivosťou, závislosťou, asociálnym správaním. Sú to ľudia, ktorí sa nikdy osobne nestretli zoči – voči chudobnému a nezažili ich skromný  a chudobný príbytok… Myslím, že jedným z riešení zmeny týchto predsudkov voči chudobným je osobný kontakt. Konkrétna skúsenosť – môj manžel súhlasil s mojou pomocou chudobným, ale často krát sa mu príbehy ľudí zdali až vymyslenými a nemožnými… až po jednej návšteve rodiny s  9 deťmi, keď videl, v akých podmienkach bývajú radikálne zmenil postoj a nemusela som ničím vysvetľovať, prečo treba pomáhať…Lepšie raz vidieť, ako 100x počuť.

Čo potrebujú chudobní na Slovensku od štátu a čo od ochotných ľudí?

Chudobní na Slovensku potrebujú od štátu jednoznačne väčšie dávky v hmotnej núdzi, rodinných prídavkov,  rodičovského príspevku a príspevkov na školské potreby…Ako to však vyriešiť, aby sa tieto dávky nezneužívali istými skupinami – neviem. Isto však viem, že mnohé rodiny žijú nedôstojne a žalostne. Čím môžu pomôcť ochotní ľudia? Pomoci sa medze nekladú. Ak vedia o chudobnej rodine (osamelej matke s deťmi, rodine s viacerými deťmi, alebo vdove s deťmi) môžu sa jej konkrétne opýtať, akú pomoc potrebuje. Väčšinou sú to však základné potreby: potraviny, drogéria, zabezpečenie cestovných nákladov pre deti do školy, pomoc s vyplatením obedov, pomoc pri zakúpení školských pomôcok…Veľmi účinnou pomocou je postráženie detí, aby si matka mohla ísť oddýchnuť a načerpať sily, stáť jednoducho pri človeku a vypočuť ho…aby sa necítil uprostred množstva ľudí opusteným…

Svoj vklad pre chudobných si zrealizovala spolu s priateľmi v OZ Maják nádeje. Koľko rodín máte v starostlivosti a čo im poskytujete?

V júni 2010 sme spolu s ďalšími členmi založili Občianske združenie Maják nádeje práve pre pomoc chudobným rodinám (zatiaľ v Košiciach a blízkom okolí). Doteraz máme v databáze 54 rodín s 149 deťmi. Navyše sme niektorým rodinám pomohli len jednorázovo. S rodinami pracujeme pravidelne, čo znamená, že sa s nimi osobne stretávame, pomáhame im dostať sa z nežiadúcej situácie rôznymi spôsobmi. Podmienkou je byť v hmotnej alebo sociálnej núdzi a zúčastňovať sa pravidelných mesačných stretnutí na tvorivých dielňach. Tam rodina vyrába rôzne predmety a tak sa učí nielen prijímať, ale aj dávať. Okrem iného je to dobrý druh relaxu pre osamelé matky s deťmi a nachádzania nových sociálnych kontaktov.

Naše aktivity sú:

 • pomoc vo forme stravných lístkov
 • preplácame cestovné náklady, obedy deťom
 • preplácame dioptrické okuliare
 • umožňujeme výrazné zľavy pri výbere liekov v konkrétnej lekárni
 • výlety, krúžky
 • pomoc pri zaplatení elektriny, vody…
 • zabezpečujeme vzdelávanie pre deti (PC…)
 • financujeme deťom vzdelávacie a formačné víkendy
 • financujeme tábory
 • najnovšie pravidelne berieme deti do Štátneho divadla na rozprávky
 • umožňujeme matkám zúčastňovať sa na duchovných cvičeniach

Nová vláda avizovala zníženie mnohých sociálnych dávok. Čo by si im poradila ako človek s praxou v pomoci chudobným?

Čo by som poradila vláde? Aby jej členovia zostúpili dolu, medzi ľud! Aby na vlastné oči videli, zažili a precítili, čo znamená nemôcť sa najesť, čo znamená chodiť v zime v letných topánkach, alebo ako sa žije rok bez elektriny…Ak by prešli kus cesty s chudobnými a vošli do ich chudobných dvorov, potom by isto vytvárali dobré zákony a boli OPOROU pre ľud, ktorý im je „zverený“.

Niektoré informácie a výsledky z prieskumu:

Použitá metóda: dotazník s uzatvorenými otázkami

Vzorka prieskumu: účastníci stretnutia rodín (rodiny z celého Slovenska) vo veku min. 25 rokov

Domácnosť: najmenej 2 členovia

Počet respondentov: 220 (Bratislavský kraj (64),Trenčiansky (54), Žilinský (52), Košický (4) a Prešovský (6)

Príjmové skupiny: nezisťovali sme výšku príjmu (iba vnímanie subjektívnej chudoby/bohatstva)

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.

články autora...

Pridaj komentár