Koľko stojí svadba na úrade?

Kristína Kováčiková 2

Za uzavretie manželstva na úrade sa v zásade neplatí. Pokiaľ sú však snúbenci o čosi náročnejší, napríklad chcú mať sobáš mimo oficiálnej sobášnej siene alebo je jeden zo snúbencov cudzinec, môže sa to premietnuť do výšky rôznych správnych poplatkov.

Ingimage

Snúbenci zaplatia podľa zákona o správnych poplatkov za tieto povolenia:

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20 € 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

35

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

70

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

200

V bratislavskej Petržalke za svadbu mimo petržalskej sobášnej siene v Cik Cak Centre zaplatíte 248,50 eur.

„Väčšinou nás žiadajú, aby sa sobáš konal v ich záhrade pri rodinnom dome. V takomto prípade sa platí 198.50 eur,“ upresňuje výšku poplatkov karloveská matrikárka Eliška Luknárová:

„V prípade, že sa snúbenci berú mimo oficiálnu obradnú sieň v Karlovej Vsi, t.j. Devín, Botanická záhrada, prípadne iné vhodné miesto v našom matričnom obvode, tak sa platí 198,50 eur, ale to je len poplatok u nás. Ďalší poplatok platia snúbenci v Botanickej záhrade, t. j. 330 eur alebo Mestskému múzeu 170 eur za sobáš na Devíne.“  

Prečo do kasy matričného úradu môže poputovať viac peňazí ako „len“ 66 eur za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenú miestnosť, nám vysvetlil Tomáš Halán, hovorca bratislavského Starého mesta:

„Staré Mesto, rovnako ako iné obce, vyberá iba zákonom stanovené poplatky. Je potrebné rozlišovať

 • správny poplatok – ten je daný zákonom o správnych poplatkoch,
 • úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu – ten je určený v uznesení mestskej časti č. 105/2011 a
 • prenájom priestorov – tento poplatok si určuje majiteľ nehnuteľnosti, v ktorej sa obrad uskutoční.

„Poplatky mestská časť Bratislava Staré Mesto vyberá podľa toho, či sa sobáš uskutoční v Zichyho paláci alebo na inom vhodnom mieste, v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú pevne stanovené v zákone 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. A v zmysle uznesenia č. 105/2011 je vyberaný poplatok ako príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu, pohybuje sa od 100 do 300 EUR.“

Prečítajte si tiež: Svadba na lúke alebo v reštaurácii?

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň,

   

  obce nemajú žiadne zákonné zmocnenie na vyberanie iných poplatkov (nech to nazvú akokoľvek) za uzavretie manželstva, ako tých, ktoré určuje zákon o správnych poplatkoch (položka 18). Zákon o rodine, ani zákon o matrike nezmocňujú obec na úpravu poplatkov, ani podmienok pri uzatváraní manželstva.

   

  Inak povedané, akékoľvek ďalšie poplatky, ktoré sú mimo položky 18, alebo nad jej rámec, sú nezákonné. A ak ich obec vyberá ide o nezákonný postup a zneužitie právomocí pri výkone verejnej moci.

 2. A však, keď poslanci mestskej, alebo miestnejčasti odsúhlasia poplatok za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti na 300 € je to rámci zákona, keď položka 18 má stanovené poplatky ináč.

Pridaj komentár