Svadba na lúke alebo v reštaurácii?

Kristína Kováčiková 0

Povedať si „áno“ na palube letiaceho balónu alebo v potápačskom úbore pod vodnou hladinou? Možno v zahraničí nemajú o podobné úlety núdzu a keď si snúbenci písknu, matrikárka sa prezlečie aj za Elvisa Presleyho. Za adekvátny správny poplatok 🙂 

Na Slovensku sme však tak trochu „konzervy,“ o netradičné, zážitkové sobáše sa až tak netrháme. Máme radšej klasiku, čo potvrdzujú aj sobášiaci z rôznych kútov Slovenska.

Ingimage

Obľúbené sú sobáše v hoteloch a záhradách

“Zatiaľ boli zo strany snúbencov požiadavky na uzavretie manželstva väčšinou v priestoroch hotelov a v záhradách hotelov,” hovorí Marta Kleimanová, vedúca oddelenia matriky v Trnave. S požiadavkou sobášneho obradu na  netradičnom mieste sa doteraz nestretli. 

V bratislavskej Karlovej Vsi, kde pomerne bežne sobášia pod otvoreným nebom, napríklad v Botanickej záhrade, ešte neboli zaskočení nezvyčajným nápadom zo strany snúbencov:

„Našťastie sme nemali nejaké zvláštne priania, lebo do balóna, alebo pod vodu by ma nikto nedostal,“ skonštatovala karloveská matrikárka Eliška Luknárová.

V balóne, ktorý však (našťastie 🙂 kvôli poveternostným podmienkam nevzlietol, sobášila pani matrikárka Kristína Majorová z bratislavskej Petržalky. Išlo o výhru na svadobnom veľtrhu, ktorý sa pravidelne koná v Inchebe.

Blízky Sad Janka Kráľa je tiež obľúbeným miestom sobášov pod holým nebom. Snúbenci však musia mať v rukách aj alternatívu, keby počasie neprialo svadobným plánom vonku. Najčastejšie sú to blízke reštaurácie (Au Cafe alebo na lodiach).

Prečítajte si tiež: Koľko stojí svadba na úrade?

Uletené sobáše limituje zákon

Zákon o rodine celkom jasne pomenúva miesto uzavretia manželstva v prípade cirkevného sobáša: „manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.“

Naproti tomu občiansky sobáš nefixuje na konkrétne, vopred určené miesto. Prakticky majú matričné úrady osobitnú miestnosť uspôsobenú na sobášiace účely, tzv. sobášnu alebo obradnú sieň.

Svojim vizuálom a atmosférou musí naplniť formulu zákona, podľa ktorej snúbenci verejne a slávnostným spôsobom vyhlasujú, že uzavierajú manželstvo. Túto formulu – verejne a slávnostným spôsobom – môže však naplniť aj ktorékoľvek iné vhodné miesto.

Záleží na mienke matriky

Podľa zákona o rodine miestne príslušný matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.

Matričný úrad môže, ale aj nemusí povoliť uzavretie manželstva na inom mieste. Vaše predstavy o mieste uzavretia svadby, napríklad na poli neoranom, v Botanickej záhrade alebo na nádvorí neobarokového kaštieľa, musia korešpondovať s predstavami matričného úradu o tom, že je dané miesto vhodné.

“Vzhľadom na náročnosť dodržania všetkých skutočností (vážnosť, verejnosť, slávnostný spôsob obradu), podľa môjho názoru je jednoduchšie a výrazne finančne lacnejšie, ak sa sobáš uzaviera v miestnosti na to určenej, prípadne na mieste, ktoré svojím charakterom spĺňa všetky vyššie spomenuté podmienky – napr. hrad, zámok, reštaurácia, hotel…”  myslí si štiavnická matrikárka Zuzana Šemodová.

Ingimage

 

Matrika si musí miesto sobáša vopred pozrieť

Matriky v rámci rôznych častí Slovenska v zásade vedia vyhovieť snúbencom, ktorí prídu s nápadom zosobášiť sa pod otvoreným nebom na lúke, pri jazere, v hoteli alebo v reštaurácii.

“Takéto požiadavky sú úplne štandardné a nemáme problém ich splniť,” dáva zelenú svadbám mimo obradnej siene Mgr. Michal Dzurjanin z Mestského úradu v Trnave. Samozrejme, za predpokladu, že ide o miesta, ktoré spĺňajú všetky kritériá vhodnosti.

Každý matričný úrad si nastolenú požiadavku snúbencov vopred overí – skontrolujú “terén.” Ak prejde testom, nič nebráni tomu, aby sa na danom mieste uskutočnili ďalšie svadby v budúcnosti, čo potvrdzuje aj PhDr. Andrej Jančovič z Mestského úradu v Nitre:

Mimo obradnej siene chodíme sobášiť na miesta, ktoré máme už overené , alebo ak chce niekto niečo nové, tak si chodíme priestor pozrieť a dohodnúť potrebné veci.”

V Žiline, ako uviedol PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta, je potrebné písomne požiadať o svadobný obrad s uvedením požiadavky, a to minimálne pol roka pred obradom, “pretože je potrebné, aby zamestnankyňa matriky uskutočnila obhliadku miesta, či spĺňa náležitosti v zmysle zákona.”

Prečítajte si tiež: Sobášny obrad v litere zákona

V reštaurácii to môže byť problém

Hrady, paláce, kaštiele či kúrie v zásade bez okolkov spĺňajú všetky atribúty “vhodného” miesta na uzavretie sobáša. Ešte pripadajú do úvahy hotely a ich záhrady. Problematickejšie to však môže byť s reštauráciami.

Gabriela Šoltésová, matrikárka z bratislavského Ružinova, je toho názoru, že obrad by sa mal uskutočniť mimo reštaurácie. Väčšinou teda sobášia v nejakom salóniku v hoteli, kde sú vytvorené podmienky na obrad.

“Podľa vyjadrenia MV SR by sa sobáše nemali uskutočňovať v reštauráciách, kde je umiestnená reklama, prípadne v nákupných centrách,” potvrdzuje slová kolegyne bystrická matrikárka Marta Čellárová.

Sú však matričné úrady, ktoré radšej prijmú výzvu sobášiť v reštaurácii ako pod otvoreným nebom:

“V prípade svadby pod holým nebom je potrebné zvážiť nepredvídateľné vplyvy počasia a možnosti narušenia slávnostného charakteru obradu, pokiaľ ide o verejné priestranstvo, kde sa pohybujú napríklad psíčkari, cyklisti a podobne,” upozorňuje na vec Tomáš Halán, hovorca bratislavského Starého mesta.

Treba sa radšej na alternatívu daždivého svadobného dňa pripraviť a zvážiť možnosti presunúť obrad pod holým nebom do uzavretých priestorov: “Napríklad priestor v záhrade, ktorá je ohradená a má krytý prístrešok, či pri objekte ako je reštaurácia Pohoda, Hrad, Albrecht, s vykonaním sobášneho obradu nie je problém.”

Ingimage

 

Ktoré miesta sú nevhodné?

“Miesta, kde napríklad nie je spevnená podlaha (trávnik alebo na lodi, ktorá by nebola ukotvená) sa sobáše nemôžu vykonať, lebo by určite slávnostnosť obradu nemohla byť zachovaná,” myslí si Viera Zámečníková, matrikárka z bratislavského Nového mesta.

Banskobystrická matrikárka Marta Čellárová spomína miesta, kde by nebolo možné zabezpečiť dôstojný priebeh uzavretia manželstva, napríklad nákupné centrá:

“V našich zásadách máme prijaté aj opatrenie, že by sa nemal obrad uskutočňovať na miestach, kde by to bolo životu nebezpečné (let balónom, lietadlom, a podobné extrémy).“

S obchodnými centrami by mala problém aj Gabriela Šoltésová, matrikárka z bratislavského Ružinova, ktorá za nevhodné miesto na sobášenie považuje okrem toho aj reality šou.

Netradičné sobáše?

“Najnetradičnejší sobáš sme mali v Radošinskom naivnom divadle, kde sme sobášili fanúšikov tohto divadla priamo na pódiu,” prezradila Viera Zámečníková, matrikárka z bratislavského Nového mesta.

Ani matrikárka z bratislavského Ružinova, Gabriela Šoltésová, sa nenechala zahanbiť: “Výnimočné miesto na sobášenie sme mali v rádiu.”

“Robili sme sobáš aj na Agrokomplexe – priamo na výstave SVADBA od a. po z, kde sa robil tzv. ukážkový obrad civilný, aj cirkevný. Tiež sme boli jeden sobáš robiť v Divadle A. Bagara,” pridal čosi do zbierky netradičných sobášov čosi PhDr. Andrej Jančovič z Mestského úradu v Nitre.

„Mali sme motorkársku svadbu. S najdlhším motorkárskym sprievodom sa usilovali aj o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Podarilo sa im to,“ uzatvára petržalská matrikárka Kristína Majorová.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár