30 znakov manipulátora

Anna Veselá 0

Ako funguje manipulácia? Ako spoznám manipulátora? Kto býva najčastejšie obeťou manipulácie? Kto dokáže manipulátorom a manipulácii čeliť najlepšie?

Canva

Manipuláciu niekedy využívajú rodičia, aby ovládali svoje deti. Touto taktikou chcú dosiahnuť, aby ich deti poslúchali. Mnohých to neomrzí, ani keď sú už deti dospelé.

Aby sa manipulátor presadil – na náš úkor – aby dosiahol to, že ho poslúchneme a zmeníme správanie, bude nás kritikou spochybňovať.

Manipulátor vyvoláva vinu

Manipulácia je veľmi rafinovaný psychický mechanizmus. A je aj dosť často využívaný. Keď po kritike partnera vždy prežívame pocit viny, je to signál, že s jeho kritikou niečo nie je v poriadku.

Čím silnejší pocit viny v nás partner vyvolá, tým je manipulácia masívnejšia, tvrdí psychológ Ján Hrustič. Manipulácia mení vzťah na ruiny a z človeka dokáže urobiť trosku.

“Likviduje u partnera sebavedomie, zneisťuje ho, vytvára v ňom pocit menejcennosti a aktivuje jeho prežívanie úzkosti a prežívanie pocitu viny,” píše Hrustič v publikácii Od osamelosti v partnerstve k blízkemu vzťahu.

Prečítajte si aj:

Keď partner miluje najviac sám seba.

30 znakov manipulátora

Podľa psychologičky Nazare-Age je možné určiť 30 charakteristických znakov manipulátora. Ak vieme niekomu pričítať prinajmenšom desať z nich, môžeme ho označiť ako manipulátora:

1. Vytvára u ostatných pocit viny a dovoláva sa pritom rodinných vzťahov, priateľstva, lásky, profesionálnej zodpovednosti a pod.

2. Prenáša zodpovednosť na druhých alebo sa snaží zo svojej zodpovednosti vykrútiť.

3. Neinformuje jasne o svojich žiadostiach, potrebách, citoch a názoroch.

4. Obyčajne odpovedá neurčito.

5. Mení svoje názory, správanie a city podľa situácie alebo osoby, s ktorou je vo vzťahu.

6. Svoje žiadosti zakrýva logickými dôvodmi.

7. Dáva druhým najavo, že nesmú nikdy meniť názor, musia byť dokonalí, všetko vedieť a reagovať okamžite na žiadosť aj otázky.

8. Spochybňuje kvality, schopnosti a osobnosť druhých, nenápadne druhých kritizuje a posudzuje, hovorí o nich s dešpektom.

9. Necháva svoje odkazy zabezpečovať inými ľuďmi alebo sa uchyľuje k neúprimnému informovaniu, namiesto osobného kontaktu telefonuje alebo necháva odkazy písomne.

10. Zasieva nesvár, podnecuje podozrievavosť, rozdeľuje, aby lepšie ovládal a je schopný rozvrátiť aj manželstvo.

11. Dokáže zo seba robiť obeť, aby ho ostatní ľutovali. Preháňa závažnosť choroby, sťažuje sa na neznesiteľných ľudí v okolí, na pracovné preťaženie a pod.

12. Nedbá na žiadosti druhých, aj keď tvrdí pravý opak.

13. Využíva morálnych zásad druhých k naplneniu vlastných potrieb. K jeho obľúbeným pojmom patrí ľudskosť, milosrdenstvo, rasizmus, hodnotenie “dobrá” alebo “zlá” matka a pod.

14. Skryto sa vyhráža alebo úplne otvorene vydiera.

15. Hrubo mení témy uprostred rozhovoru.

Shutterstock

16. Vyhýba sa pracovným schôdzkam, poradám, uteká z nich.

17. Zameriava sa na neznalosť druhých a snaží sa vyvolať dojem, že “má navrch.”

18. Klame.

19. Hlása lož, aby sa dozvedel pravdu, prekrucuje a interpretuje výroky druhých.

20. Je egocentrický.

21. Závidí napríklad aj partnerovi a vlastným deťom.

22. Neznáša kritiku a dokáže popierať úplne zrejmé fakty.

23. Nedbá na práva, potreby a želania iných.

24. Veľmi často žiada, vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.

25. Slovný prejav manipulátora znie logicky a koherentne, avšak jeho postoje, činy alebo spôsob života svedčia o pravom opaku.

26. Užíva lichôtky, aby sa zapáčil, dáva darčeky alebo nečakane preukazuje drobné úsluhy.

27. V jeho prítomnosti sa ľudia cítia nepríjemne a neslobodne.

28. Za svojimi cieľmi ide veľmi dôsledne, ale na úkor druhých.

29. Prinúti nás robiť veci, ktoré by sme pravdepodobne z vlastnej vôle nerobili.

30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria, i keď nie je prítomný.

  Kto sú obete manipulátorov

  Najčastejšie sa obeťou manipulátorov stávajú ľudia, ktorí sa v každodennom živote nevedia alebo nechcú dostatočne presadiť, hovorí francúzska psychologička a psychoterapeutka Isabelle Nazare-Age. Je autorkou knihy Nenechajte sebou manipulovať.

  Podľa psychologičky je takzvaných “pasívnych” jedincov v populácii najmenej tretina. Nie sú si istí vlastnou hodnotou a neodvažujú sa sebavedome postaviť ostatným. To manipulátor ľahko odhalí a využíva to.

  “Sú to ľudia, ktorým chýba sebadôvera a snažia sa prednostne uspokojovať potreby druhých. Niektorí na svoje vlastné potreby neberú príliš ohľad a robia všetko pre to, aby si o nich ostatní vytvorili priaznivý obraz.

  Správajú sa “šľachetne,” aby ich niekto neoznal ako “egoistov,” o nič nežiadajú, aby “nenaliehali,” držia sa až príliš v ústraní, aby “neobťazovali,” neodvažujú sa odmietnuť, aby nevypadali ako “necitliví,” “neľudskí,” alebo “málo ochotní,” píše Nazare-Age.

  Popieraním svojich potrieb môžu lepšie znášať sklamanie a záporné pocity.

  Kto najlepšie čelí manipulátorom

  Opakom pasívnych jedincov sú sebaistí a vyrovnaní jedinci. Pre nich platí nasledovné:

  • nepotrebujú žiadne klamstvá a úskoky, aby ich iní uznali,
  • dokážu vysloviť jasne a úprimne svoje názory, priania a pocity,
  • rešpektujú taktiež priania, potreby, pocity a názory druhých,
  • nedávajú nám najavo, že by naše odlišné potreby, názory a pocity boli niečo neprípustné alebo zavrhnutiahodné,
  • neuberajú nám na hodnote,
  • nevyvolávajú v nás pocity viny,
  • sú vľúdni a ohľaduplní,
  • nepretvarujú sa a nepodliehajú náladám,
  • ich myslenie a postoje bývajú jasné,
  • nechystajú druhým neustále nemilé prekvapenia,
  • vytvárajú stabilné profesionálne a sociálne vzťahy,
  • nepociťujú potrebu urážať a ponižovať ostatných, aby sami sebe pridali na hodnote,
  • nepopierajú svoje nedostatky (hoci nie je vždy ľahké si ich pripustiť a akceptovať) a súčasne si uvedomujú aj svoje kvality. Nevystavujú ich neustále na obdiv, aby druhému dali najavo svoju nadradenosť alebo poukázali na jeho nedostatky.

  Zdroj: Isabelle Nazare-Aga, Nenechte sebou manipulovat,

  1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
  Loading...

  Pridaj komentár