„Aby sa uskutočnila zmena, je potrebné prímerie, nie vojna!“ hovorí vzťahová poradkyňa Denisa Zlevská.

Marcela Beňová 1

Spolu s manželom Miroslavom Zlevským stojí za projektom Vzťahovo, ktorý sa venuje pomoci a podpore manželských párov.

Aby manželstvo predchádzalo krízam, odporúča postaviť vzťah na prvé priečky v živote a venovať mu dostatok energie a čas. 

Zuzana Zuzáková Photography

 

Spolu s manželom vytvorila hru DUET 2, ktorá manželským párom otvára cestu k vzájomnej komunikácii. Hra vychádza pri príležitosti kampane Medzinárodný týždeň manželstva.

Nemáme na seba čas 

Projekt Vzťahovo sa venuje pomoci manželským párom žiť svoj vzťah plnohodnotnejšie. Kto za týmto nápadom a jeho realizáciou stojí?

Nápad realizovať Vzťahovo vznikol ako spontánna reakcia na skúsenosť pilotného vydania hry DUET v minulom roku.

Reakcie našich zákazníkov na hru i našich klientov na poskytovanú poradenskú prácu nás motivovali, aby sme urobili platformu, kde bude možné nájsť užitočné informácie o vzťahoch na jednom mieste – pod jednou strechou. 

Našim zámerom je prispieť ku kvalite vzťahov a priniesť praktické informácie o tom, čo je užitočné robiť pre naše vzťahy.

Projekt je z dielne Centra pre tréning a rozvoj, kde sa poradensky venujeme párom i jednotlivcom v rôznych náročných životných situáciách, ktoré sa týkajú aj vzťahovej problematiky.

Akú pomoc u vás manželské páry vyhľadávajú najčastejšie?

Obvykle nás v poradenskom centre navštevujú páry v krízovej situácii, kedy uviazli medzi sebou v probléme, na ktorý nevedia nájsť riešenie. Často sa nachádzajú v kríze, ktorá vyústila k vzájomnému vzdialeniu sa, odcudzeniu až nevere, a pomýšľaniu na rozchod. 

 

Chýba nám zábava a uvoľnenie

Ako tím ste priniesli neobvyklú pomôcku pre páry – hru DUET 2. Aký je jej hlavný cieľ?

Domnievame sa, že pomáhať párom v kríze je omnoho zložitejšie a náročnejšie ako posilňovať vzťahy, kým sú funkčné.

Intervencia je vždy komplikovanejšia ako prevencia. A práve prevencia je cieľom hry DUET 2. Má za cieľ posilňovať 7 základných partnerských zručností, ktoré psychologické výskumy označujú ako ťažiskové pre spokojný dlhodobý partnerský vzťah.

Keďže nechceme príliš psychologizovať, ale naopak, chceme podať naše skúsenosti i vedomosti ľahkou prístupnou formou, vznikol nápad na hru. Dvojice sa o sebe zábavnou formou mnoho dozvedia a manželia úplne prirodzene rozvíjajú to, čo je pre kvalitný vzťah najdôležitejšie.

Heslom tohtoročného nového vydania je: „Zahraj sa, zohraj sa.“, ktoré sa deje cez hádanie zaujímavých hádaniek a plnenie vtipných akčných úloh.

Čo chýba dnešným manželstvám? Nie je to práva hra, zábava a čas uvoľniť sa?

Áno. Jedna vec, ktorú sme videli v našej poradenskej praxi i okolo nás, bola, že manželia na seba nemajú čas. Akoby bolo všetko ostatné dôležitejšie než ich partnerský vzťah, ktorý je však základom pre fungujúcu rodinu i spoločnosť.

Uviazli sme v spleti povinností, ktoré sa javia ako prioritné a majú nálepku „musíme“. Vytráca sa blízkosť, spontánnosť a uvoľnenie.

Aj toto bola naša motivácia pre vytvorenie hry. Jednoduchým spôsobom sprostredkovať čas jeden pre druhého a vytvoriť priestor pre nenútený hodnotný rozhovor o inom, ako sú povinnosti, i spoločnú zábavu.

Zuzana Zuzáková Photography

Môže naštartovať malá zmena ako hodinka pri spoločenskej hre v manželstve nejaké zmeny?

Podľa referencií od párov, ktoré sme dostali na hru DUET usudzujem, že aj spoločná hodinka pri našej hre vie mnoho vecí posunúť vpred.

Hra manželom priniesla nové témy na rozhovor, oprášila minulé spoločné zážitky, na ktoré sa už akosi zabudlo a posunula vzájomné spoznávanie o krok vpred.

Na otázku tak môžem s pokojom odpovedať, že naša hra určite prispela k malým zmenám v partnerských vzťahoch, ktorých zavedenie do praktického života môže spôsobiť ďalšie významné zmeny.

Komunikácia bez kritiky

Mnoho manželstiev má problém, že aj keď sa jeden z partnerov usiluje o zmenu vo vzťahu, druhý ju odmieta. Ako môžeme partnera správne motivovať?

Situácia, keď jeden sa usiluje o zmenu a druhý ju odmieta, signalizuje, že vo vzťahu nie je niečo v poriadku. Vec sa má tak, že nikoho nemôžeme do zmeny dotlačiť a každý z nás na ňu má svoj čas, ktorý potrebujeme v istej miere akceptovať.

Základom komunikácie o zmene je vyjasnenie, že neobviňujeme, ale hovoríme o potrebe, ktorá vyviera zo vzniknutej situácie, nie z nedokonalosti partnera ako takého.

Aby sa uskutočnila zmena, je potrebné prímerie, nie vojna. Alfa a omega je teda komunikácia, ktorá beží na pozadí žiadanej zmeny. Vyhrážanie, obviňovanie a kritika sú len málokedy účinné.

Užitočné je hovoriť za seba, hovoriť o svojich potrebách a nápadoch na zmenu a objasniť, prečo je dôležité realizovať ich.

Zuzana Zuzáková Photography

 

Rastie iba to, čomu venujeme pozornosť

Ako zabrániť práci, povinnostiam či televízii, aby v manželstve kradla voľný čas?

Práca, sebarealizácia a s nimi spojené povinnosti sú absolútne prirodzenou súčasťou našich životov. Schopnosť nájsť si a udržať prácu sú základnými predpokladmi spokojnosti vo vzťahu, čo preukázali aj psychologické výskumy.

Nerada túto oblasť nášho života staviam do pozície niečoho negatívneho, zaťažujúceho. Aj vďaka nej sa rozvíjame a tvoríme hodnoty.

Avšak rovnako dôležitý ako manažment životnej energie vo vzťahu k angažovanosti sa v práci, je dôležitý aj manažment energie vo vzťahu k partnerstvu či rodine.

Ak má prosperovať oboje, je potrebné, aby sme investovali, a teda zachovali energiu pre obe stránky života.

Veľmi podobným fenoménom sú aj technológie, ktorých prínos pre naše životy je nepopierateľný. Prínosom sú však len dovtedy, kým my stanovujeme pravidlá pre ich používanie, a nie je naopak.

Hry, mobil, televízia sú dobrým sluhom, ale zlým pánom, a to nielen vo vzťahu k deťom, ale aj v partnerskom vzťahu. Pre napĺňanie tohto ich významu, je potrebné, aby zastávali také miesto v našom živote, aké im prináleží.

Vzťah musí byť prioritou

Jedným z problémov vzťahu je snaha o dokonalosť. Dá sa medzi dve kariéry, výchovu detí a stavbu rodinného domu „pretlačiť“ čas pre vzťah?

Určite áno, ak chceme. Základom je, aby sme si neustále uvedomovali, že rastie iba to, čomu venujeme pozornosť – teda čas a energiu. To ostatné chátra a pomaly sa rozpadá, lebo sa o to nestaráme.

Ak teda chceme, aby naše vzťahy napredovali, aby nás napĺňali, nie je inej cesty, len cez vedomé cielené kroky. Nejde ani tak o ich množstvo či dokonalosť, ako o to, aby boli cielené a kontinuálne.

Čas na seba nepretláčajme na rebríčku z nižších pozícií na tie vyššie, ale vnímajme ho ako základnú platformu všetkého ostatného, čomu sa venujeme, a držme jeho prioritu.

Na čo by nám bol dom, keby v ňom nemal kto bývať? K čomu skvelá kariéra, keď sa nie je ku komu vrátiť a s kým oslavovať úspechy? Ako možno vytvárať rodinu pre deti, ak v ňom pevne nestoja najdôležitejšie piliere?

Zuzana Zuzáková Photography

Veľa manželov prežíva sklamanie, keď sa zo vzťahu vytratí romantika. Existuje návod, ako si ju udržať, alebo sa s tým musíme zmieriť?

Sexualita samotná i jej prežívanie sa v priebehu partnerstva mení. Do hry vstupuje aj mužsko – ženské prežívanie sexuality, ktoré je rozdielne, hoci tajomne komplementárne.

Očakávať však rovnaké vzrušenie z nepoznaného, ak sa už roky poznáme, je naivné. Dnes už nie sme tými, ktorými sme boli kedysi. Už sa poznáme a vieme čo na koho platí.

Pre uspokojivú sexualitu je dôležité uvedomenie, že láska je zručnosť, láska je činnosť. Až keď „robíme lásku“, rodia sa v nás pocity spolupatričnosti, vzájomnosti.

Z nich sa potom rodí túžba a vášeň ako odpoveď na prežívanú spoločnú skúsenosť. Základom dobrého sexuálneho života je teda vzájomná oddanosť, ale aj ochota a otvorenosť hľadať nové cesty vzrušenia, blízkosti.

Rutina totiž často zabíja oheň vášne, vtedy pomáhajú kreatívne i dobrodružné nápady. Musíme však mať triezve očakávania, ktoré zo vzájomnej skúsenosti, ale aj postoj neustálej otvorenosti a zvedavosti voči sebe navzájom. 

Hľadajte balans

Hra DUET, ktorú ste pre páry pripravili, sa venuje viacerým oblastiam manželstva. Ktorý z nich býva najčastejšie kameňom úrazu?

Myslím, že u každého páru je neuralgický bod, na ktorý si manželia potrebujú dávať pozor, iný. U niekoho je to práve vyššie spomínaná sexualita, z ktorej sa vytratila romantika a vkradla sa rutina.

Iní uviazli v hľadaní balansu medzi rodinným životom a prácou a gniavi ich každodennosť. Viaceré páry zanedbali spoločnú komunikáciu o tom, čo prežívajú a čo tvorí ich život, chýbajú slová uznania, ocenenia či povzbudenia.

Vedieť sa dobre hádať je tiež veľkým umením, ale i čeliť stresu a nedovoliť mu, aby nabral silu tsunami. V každom partnerstve nájdeme niečo na zlepšovanie, i čosi, čo ide skvele. Nie je to tragédia, je to život.

Dôležité je vedieť o tom a napredovať. Hanba v tomto prípade nemá miesto, veď ide o viac – o vzťah. Manželstvo je veľkým dobrodružstvom, v dobrom i zlom. Je potrebné s tým rátať a čeliť tomu.

Problémy vo vzťahu neodkladajte

Mnoho párov odkladá riešenie problémov vo vzťahu, kým sa neobjaví neprekonateľná kríza. Ako postupovať, ak už s partnerom nedokážeme navzájom komunikovať?

Stáva sa, že niečo medzi nás vstúpi a stane sa akoby neprekonateľnou prekážkou. Zamorí územie nášho vzťahu, zoberie všetku nádej a prinesie pocity zúfalstva, beznádeje a hnevu. Vtedy je na mieste hľadať pomoc.

Niekedy pomôže rozhovor s dobrými priateľmi alebo s niekým v rodine. Ak sa však veci nehýbu vpred, a my chceme, aby sa hýbali, tak majme odvahu ísť aj za odborníkom.

Ten nám môže priniesť zaujímavé pohľady na situáciu a pomôže vytvoriť prostredie pre vytváranie riešení i realizovanie zmeny. Veľakrát som už vo svojej praxi od manžela či manželky počula – nechceli sme sem prísť, dotiahol ma partner.

A napokon zaznievali vyjadrenia – aká je škoda, že sme neprišli skôr. Veľmi odporúčam, aby manželia nečakali, kým sa veci nafúknu. Veď ani k lekárovi nejdeme až pred smrťou, ale vtedy, keď sa objavia príznaky.

No nemenej efektívna je aj občasná preventívna prehliadka v podobe dobrej partnerskej knihy, kvalitného spoločného času či zaujímavej prednášky alebo inšpiratívne videa. 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 4,70 z 5)
Loading...
Author image

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Pri tvorbe vety v trpnom rode nasledujte jednoduchý vzorec:

   

  Predmet + vyčasované sloveso „to be” + trpné príčastie (Past Participle)

   

  V našom predošlom príklade by to teda vyzeralo nasledovne:

   

  Windows (čo, teda predmet) + were (vyčasované sloveso „to be”) + painted (trpné príčastie slovesa to paint)

   

  Ak chcete do vety v trpnom rode pridať ďalšie informácie, musíte ich pridať vždy na koniec vety, a to so správnou predložkou.

   

  V prípade informácie o strojcovi deja predložkou by. (Lawn was mown by robot.)

   

  V prípade určenia miesta či spôsobu predložkou in. (Lawn was being mown in my backyard.)

   

  Pri tvorbe akéhokoľvek času či opytovacieho spôsobu vetu v trpnom rode budujeme podľa rovnakých pravidiel ako normálnu vetu (meníme časy slovies pri vete v inom čase, pri otázke meníme slovosled).

Pridaj komentár