Majte deti! Budete dlhšie žiť

Saša/redakcia 0

K plnohodnotnému životu jednoducho potrebujeme rodinu. Štúdia na vzorke viac ako milióna ľudí ukázala, že ľudia, ktorí majú deti – žijú dlhšie.

Foto: isifa

V nedávno publikovanej štúdii vo vedeckom časopise Journal of Epidemiology & Community Health predstavili švédski vedci výsledky pozorovania rozdielnej dĺžky života u rodičov a u ne-rodičov, t.j. bezdetných jedincov.

Payback time?

Cieľom tejto štúdie bolo odhadnúť súvislosť medzi tým, či riziko úmrtia rastie v závislosti od toho, či má človek rodinu, to znamená deti a aj partnera. Dokonca skúmali, či si dlhšie požijú zosobášené dvojice, alebo dvojice, žijúce len v partnerskom zväzku.

Sledovaných bolo vyše 704-tisíc  mužov a viac ako 725-tisíc žien, narodených v rokoch 1911 až 1925, s trvalým pobytom vo Švédsku.

V štúdii, ktorá trvala do konca roku 2014, tiež zhromaždili dáta registra o rodinnom stave, počte a pohlaví všetkých detí, ktoré sledované ženy a muži mali.

Riziká smrti boli vypočítané pre každý kalendárny rok pre ľudí, ktorí majú aspoň jedno dieťa a pre ľudí bez detí.

Ukázalo sa, že mužom a ženám, ktorí mali aspoň jedno dieťa, rástlo riziko úmrtia pomalšie ako bezdetným. Ba čo viac – dokonca žili dlhšie

Foto:isifa

 

Rodičia budú po 60-tke žiť dlhšie, ako bezdetní

Riziko úmrtia, samozrejme, stúpalo s vyšším vekom oboch skupín, o niečo viac u mužov, ako u žien a rovnako tak bolo vyššie u nezosobášených.

Vedci ale ponúkajú zaujímavý záver, vyplývajúci z prepočtov štúdie:

  • Otcovia sa po šesťdesiatke dožili dokonca o dva roky viac ako bezdetní muži a matky žili o rok a pol dlhšie ako ženy bez detí.

Hoci predchádzajúce výskumy poukazovali na rozdiely v starostlivosti v prípade dcér a synov, pri tejto štúdii sa to nepotvrdilo. Pohlavie detí na dĺžku života rodičov nemá vplyv, tvrdia švédski vedci.

Jedná sa však o pozorovacie štúdie, takže žiadne pevné závery o príčine a následku nemožno vyvodiť.

To, že v staršom veku potrebujeme viac opatery a podpory je zrejmé. Vedci v spomínanej štúdii hovoria o vysokej pravdepodobnosti toho, že bezdetní ľudia trpia deficitom podpory v staršom veku. 

Vedci sa teda zhodli na tom, čo vlastne dobre vieme a čo bolo kedysi u nás prirodzené. Rovnako tak založenie si rodiny, ako aj postaranie sa o svojich rodičov.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár