Oplatí sa požiadať o vdovský dôchodok?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Nedávno sme dostali zaujímavú otázku, ktorá sa týka vdovského/vdoveckého dôchodku.

Je pravda, že sa neoplatí požiadať si o túto dávku, ak má pozostalý manžel vyšší starobný dôchodok ako mala nebohá manželka? Môžem prísť o peniaze, skráti sa mi môj vlastný dôchodok?

Shutterstock

Oplatí sa požiadať o vdovský dôchodok?

Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Obdobne vdovcovi príjem v prípade úmrtia manželky.

O túto dávku si môže požiadať žena, ktorá bola s nebohým mužom zosobášená. Podmienkou nároku je platne uzavreté manželstvo. Neskúma sa pritom dĺžka trvania manželstva, ani to, či manželia žili spolu v jednej domácnosti, prípadne či manželstvo plnilo svoju spoločenskú funkciu a pod.

Nárok na vdovský dôchodok nevzniká, ak sa žena so zomretým manželom rozviedla. Nárok nevzniká ani žena, ktorá žila so zomretým mužom v spoločnej domácnosti ako družka. Ak mali spoločné deti, nemôže si požiadať o vdovský dôchodok, ale deti si môžu požiadať o sirotský dôchodok.

Aká je výška vdovského dôchodku?

Suma vdovského dôchodku je 60 % sumy dôchodku zomretého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý manžel poberal alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Na vdovský dôchodok vo výške 60 % sumy dôchodku zomretého manžela má však iba tá vdova, ktorá sama nemá nárok na iný dôchodok.

Ak je sama vdova poberateľkou starobného dôchodku, nedostane vdovský dôchodok v plnej sume 60 %.

Na stránke Sociálnej poisťovne sa píše: „V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanete vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.“

Ako to je teda s dôchodkami v prípade súbehu?

Ako to je s dôchodkami v prípade súbehu?

Poslali sme nasledovné príklady expertom Sociálnej poisťovne.

Príklad č. 1

*Pán Andrej má starobný dôchodok 1000 eur. Jeho pani manželka Anna poberá starobný dôchodok vo výške 400 eur. Dokopy ako manželia disponujú sumou 1400 eur mesačne.

V prípade, že zomrie pán Andrej, na akú sumu vdovského dôchodku bude mať nárok jeho manželka Anna? A čo to spraví s jej dôchodkom? Koľko peňazí mesačne bude mať pani Anna po smrti svojho manžela, keď si požiada o vdovský dôchodok?

Odpoveď Sociálnej poisťovne:

Ak by zomrel pán Andrej, pozostalá manželka by poberala dôchodky úhrnom 800 eur mesačne.

Výpočet:

  • Vdovský dôchodok je 60 % z dôchodku manžela – 600 eur (60 % z 1000 eur).
  • Táto suma vdovského dôchodku (600 eur) sa porovná so sumou dôchodku pozostalej manželky (400 eur).
  • Keďže došlo k súbehu dvoch dôchodkov u jednej osoby, vyšší dôchodok (600 eur) sa bude vyplácať v plnej výške a nižší dôchodok (400 eur) sa kráti na polovicu (200 eur).
  • Pani Anne by sme vyplácali mesačne 200 eur starobný dôchodok a 600 eur vdovský dôchodok.
  • Pani Anna pred úmrtím manžela poberala dôchodok 400 eur mesačne, po úmrtí manžela 800 eur mesačne.

Príklad č. 2

*V prípade, že zomrie pani Anna, na akú sumu vdoveckého dôchodku bude mať nárok jej manžel Andrej? Čo to spraví so sumou jeho dôchodku? Koľko peňazí mesačne bude mať pán Andrej po smrti svojej manželky, keď si požiada o vdovecký dôchodok?

Odpoveď Sociálnej poisťovne:

Ak by zomrela pani Anna, pozostalý manžel by poberal dôchodky úhrnom 1120 mesačne.

Výpočet:

  • Vdovecký dôchodok je 60 % z dôchodku manželky – 240 eur (60 % zo 400 eur).
  • Táto suma vdoveckého dôchodku (240 eur) sa porovná so sumou dôchodku pozostalého manžela (1000 eur).
  • Keďže došlo k súbehu dvoch dôchodkov u jednej osoby, vyšší dôchodok (1000 eur) sa bude vyplácať v plnej výške a nižší dôchodok (240 eur) sa kráti na polovicu (120 eur).
  • Pánovi Andrejovi by sme vyplácali mesačne 1000 eur starobný dôchodok a 120 eur vdovecký dôchodok.
  • Pán Andrej pred úmrtím manželky poberal dôchodok 1000 eur mesačne, po úmrtí manželky 1120 eur mesačne.

„O pozostalostnú dávku zo Sociálnej poisťovne sa teda vždy „oplatí“ požiadať,“ uzatvára Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

»»»»»»»»» Prečítajte si aj: Skôr ako zomriem. Zoznam, ktorý pomôže pozostalým.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 3,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár