Prispejte, prosím

Mária Kohutiarová 0

Oteplieva sa a zrazu sa tým pokladničkám v rukách dobrovoľníkov nie je možné vyhnúť. Sú všade. Uchichotané študentky aj zrelé ženy. Stoja, malá krabička je natrčená mierne dopredu, a s ňou vetička smerom k okoloidúcim: „Prispejte, prosím…!“ Niekedy sa už zdá, že je tých zbierok priveľa – a nielen vám prebleskne hlavou otázka: Ako to vlastne s tými zbierkami je?

Pod kontrolou

Napriek tomu, že sa nájdu „šikovní“, ktorým  na oklamanie dôverčivých darcov stačí prilepiť si kríž Červeného kríža na krabičku a majú úspech, mať možnosť oficiálne vyhlásenú zbierku nie je až také jednoduché.

Skôr, než sa dostanú dobrovoľníci do ulíc, organizátori zbierky majú čo robiť. Podľa zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách musí byť vopred určený verejnoprospešný účel zbierky, ktorá môže žiadať dobrovoľný príspevok tak od fyzických, ako aj právnických osôb.

Verejnoprospešný účel zbierky musí byť presne vymedzený najmä do sfér, ktoré financiami neoplývajú, ako sú napríklad zdravotníctvo, školstvo, šport, ale  často aj humanitárna a charitatívna pomoc, či podpora sociálne alebo zdravotne ohrozených skupín či ľudí.

Zbierku môže vyhlásiť po podaní písomnej žiadosti o zbierku a po jej  odsúhlasení miestne príslušným orgánom štátnej správy a udelením povolenia na ňu len právnická osoba, ktorá má miesto vzniku či pôsobenia na území Slovenska. Pokiaľ ide o celoslovenskú zbierku, túto právomoc má Ministerstvo vnútra SR. Ak zbierka presahuje teritóriom oslovených darcov hranice republiky, spolupracujú na jej povolení aj Ministerstvo financií a Ministerstvo zahraničných vecí. Zo žiadosti o povolenie zbierky musí byť jasné časové ohraničenie zbierky, účel, spôsob konania, náklady na konanie, kontakty zodpovedných osôb, ako aj adresa a ostatné právne náležitosti organizátora zbierky vrátane čísla účtu, na ktorý sa bude prevádzať vyzbieraná čiastka. Toto všetko by malo byť aj v povolení na zbierku, kópiu ktorého musí mať každý dobrovoľník pri sebe.

Zbierku môže orgán, ktorý ju povolil, aj zrušiť, ak sa zistí porušenie pravidiel zbierky alebo iné skutočnosti v rozpore so zákonom. Organizátor zbierky je povinný do 30 dní urobiť vyúčtovanie zbierky orgánu štátnej správy, ktorý ju povolil. Náklady na zbierku po vyúčtovaní nesmú stanoviť predpísanú hranicu. Zbierku je možné, ak poruší pravidlá alebo je nepovolená, prostredníctvom orgánu štátnej správy previesť do štátnej kasy. Každú povolenú zbierku je možné si overiť na internetovej Ministerstva vnútra.

Zákon presne tiež vymedzuje, čo verejnoprospešná zbierka nie je a kto ju robiť nemá – tak napríklad vhodenie eura do „zvončeka“ v kostole podľa zákona zbierkou nie je.

Ako overiť, či je všetko ok?

Keď ste už ale vonku a niekoho uvidíte zbierať, môžete ho aj vy skontrolovať, či je všetko tak, ako má byť. Každý dobrovoľník, bez ohľadu na vek, musí byť riadne označený – väčšinou by mali mať špeciálne visačky alebo iné viditeľné označenie, z ktorého je jasné, že tento človek je zaregistrovaný  u organizátora zbierky ako dobrovoľník.  Dobrovoľník má byť slušný a nevnucovať sa. Pri akýchkoľvek pochybnostiach je možné zavolať organizátorovi zbierky, resp. polícii a overiť si priamo, či je zbierka povolená aj vo vašom mieste a či je ako dobrovoľník zaregistrovaný ten človek, ktorého ste videli. Menný zoznam dobrovoľníkov musí mať organizátor zbierky k nahliadnutiu.

Každý dobrovoľník musí mať pri sebe kópiu povolenia k zbierke, kde je okrem iného aj presne vymedzené, kde môže a nemôže dobrovoľník stáť a vyberať príspevky. Často je obmedzený alebo zakázaný pohyb v nemocniciach, úradoch štátnej správy, na pošte alebo iných verejných organizáciách. Vtedy je namieste sa opýtať priamo, či má dobrovoľník povolenie vyberať  práve na tomto mieste.

Pokladnička, ktorú má dobrovoľník, musí byť uzamykateľná, resp. zabezpečená pred otvorením, označená logom zbierky a pečiatkou organizátora zbierky.  Dajte pozor, aby táto pečiatka či nalepené logo nebolo porušené – je to dôvod na privolanie kontroly. Mnohí organizátori majú svoje pokladničky unikátne očíslované a evidované. Z pokladničky vám nikdy nemôže dobrovoľník vydávať peniaze!

Pri zbierke nikdy nie je potrebné nič podpisovať, už vôbec nie písať adresy či iné kontakty, aj keby to bol podľa vás originál hlavičkového papiera organizátora a „dobrovoľníci“ by vás presviedčali o nutnosti evidencie darcov. Rovnako vás nikto nemôže donútiť prispieť – zbierka je stále založená na báze dobrovoľnosti.

Zbierky sú jednou z úžasných možností pomôcť tým, ktorí jednoducho sú na takúto formu odkázaní – na druhej strane vy máte právo a povinnosť vedieť, ako to vlastne celé so zbierkami je od začiatku po koniec.

Spracované z  https://www.minv.sk/?verejne-zbierky a vlastných zbierkových a dobrovoľníckych skúseností.

 

 

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.

články autora...

Pridaj komentár