Koniec detstva sobášom neplnoletých

Anna Beňová 0

Dnes, 11. októbra, si svet po prvý raz pripomenie Medzinárodný deň dievčat. UNICEF pri tejto príležitosti vyzýva na ukončenie detských sobášov.

Až 70 miliónov žien, ktoré sú dnes vo veku 20-24 rokov, sa vydávalo ako neplnoleté a 23 miliónov z nich malo v čase sobáša menej ako 15 rokov. Detské sobáše oberajú deti o detstvo a možnosť chodiť do školy a zvyšujú riziko, že na nich bude páchané násilie a poškodzované ich zdravie. Detské sobáše sa síce týkajú aj chlapcov, ale dievčatá postihujú nepomerne častejšie.

Detské sobáše

sú definované ako sobáše dievčat alebo chlapcov pred dosiahnutím 18 roku života, bez ohľadu na to, či ide o formálne uzatvorené sobáše alebo neformálne zväzky, v ktorých žijú deti mladšie ako 18 rokov v partnerských, akoby manželských, vzťahoch.

Najnovšia štúdia Detského fondu UNICEF Committing to Child Survival: A Promise Renewed *, ktorá využíva dáta z posledných národných prieskumov vo svete, ukazuje, že jedna z troch žien, ktoré sú dnes vo veku 20-24 rokov, sa vydávala pred dosiahnutím veku 18 rokov. Spomedzi vydatých žien, ktorým je dnes 20-24 rokov, sa až 11 percent vydávalo pred dosiahnutím veku 15 rokov. Znamená to, že tretina detských sobášov sa udeje pred 15 rokom života dievčat.

Nezriedka sa vydávajú proti svojej vôli.

Nezriedka je ich nastávajúcim podstatne starší muž a nezriedka sa vydávajú proti svojej vôli. Predčasné sobáše a skoré tehotenstvá ohrozujú dievčatá na zdraví, často stoja v ceste vzdelaniu a majú vplyv na ich budúcnosť. Včasné a často neželané tehotenstvá vystavujú dievčatá zdravotným rizikám a nezriedka ich ohrozujú na živote. Komplikácie spojené s tehotenstvom patria medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti dospievajúcich dievčat. Až 90 percent všetkých pôrodov u dievčat vo veku 15-19 rokov pritom pripadá na vydaté tínedžerky. Navyše, detský sobáš znamená pre dievčatá prakticky okamžité ukončenie školskej dochádzky. Naproti tomu dievčatá, ktoré majú možnosť navštevovať strednú školu, sa vydávajú neskôr a sú viac pripravené na materstvo.

A hoci počet detských sobášov v posledných rokoch klesol, stále je vysoký a stretávame sa s ním prakticky v každom regióne sveta. V južnej Ázii tvoria detské sobáše 46% všetkých uzatvorených zväzkov, v krajinách sub-saharskej Afriky je to 37% v Latinskej Amerike a Karibiku 29%.

Koniec detstva

Pre neplnoleté dievča je svadba často niečím iným, než najkrajším dňom v živote. Znamená pre ňu koniec detstva, zvyčajne aj ukončenie školskej dochádzky a život v podriadenosti a závislosti na rozhodnutiach niekoho iného.

Preto sa UNICEF celosvetovo angažuje za to, aby bola prax detských sobášov ukončená. V roku 2011 UNICEF realizoval v 34 krajinách programy, ktorých cieľom upustenie od praxe detských sobášov. Výsledky z krajín ako Etiópia, Bangladéš, Burkina Faso, India a ďalších ukazujú, že kombinácia zlepšenej legislatívy, vzdelávacích kampaní a podpory v komunitách prináša pozitívnu zmenu do života dievčat. Zároveň prax ukazuje, že škola je najlepším prostriedkom proti diskriminácii a utláčaniu dievčat, pretože vzdelané dievčatá sa dokážu lepšie brániť a rozhodovať o vlastnom živote.

Pomôžte 

Programy UNICEF môžete podporiť aj zorganizovaním vlastnej aktivity v prospech projektu Školy pre Afriku  https://www.unicef.sk/preunicef  a prispieť k tomu, aby mali dievčatá lepšie šance na vzdelanie.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár