Dôležité termíny pre školákov (2017/18)

Mária Kopčíková 1

V školskom roku sú dni, ktoré si môžete poznačiť do kalendára – ak vás zaujímajú, týkajú sa vašich detí, pretože sa už ocitli v príslušnom ročníku.

 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Má slúžiť ako monitoring toho, čo sa deti naučili na prvom stupni ZŠ a má poskytnúť obraz o kvalite vzdelávania jednotlivých škôl tým, že zachytí pokrok školákov. Rodičia si môžu výsledky svojho školáka porovnať s priemerom v regióne i na celom Slovensku. Ministerstvo školstva vníma toto testovanie ako akúsi spätnú väzbu pre zostavovanie štátneho vzdelávacieho programu. 

Testovanie 5 v roku 2017 veľmi pradepodobne nebude, nerátajú s ním pedagogicko-organiziačné pokyny MŠSR.

Prečítajte si viac o obsahu „piatackeho monitoru.“ 

 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 Podávanie prihlášok na stredné školy a prijímacie skúšky na SŠ 

 • Do 20. 2. 2018 – pre odbory s talentovými skúškami
 • 25. 3. – 15. 4. 2018 – talentové skúšky
 • Do 10. 4. 2018 – pre ostatné stredné školy, osemročné i bilingválne gymnáziá
 • Prijímacie skúšky na SŠ: 
  • 1. kolo:  14. a 17. 5. 2018 
  • 2. kolo: 19. 6. 2018
 • 1. kolo:  14. a 17. 5. 2018 
 • 2. kolo: 19. 6. 2018
 • 1. kolo:  14. a 17. 5. 2018 
 • 2. kolo: 19. 6. 2018

Ak máte doma záujemcu o strednú školu, viac informácii o prihláškach a termínoch si prečítate tu.

 Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude:  

 • 13. marca 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • 14. marca 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
 • 15. marca 2018 (štvrtok) – matematika,
 • 16. marca 2018 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Od 1. septembra 2016 nadobudne účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z., podľa ktorého žiaci tried s bilingválnym vzdelávaním vykonajú externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Príslušné odbory školstva okresných úradov určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. – 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018

Mohlo by vás inšpirovať:  14 zaujímavostí o písomnej maturite.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018. 

Na vybraných stredných školách sa počas septembra, októbra a novembra 2017 a počas januára a februára 2018 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku. 

 Medzinárodné merania

V septembri 2017 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ), ktorej hlavnou sledovanou oblasťou je čitateľská gramotnosť.

Administráciu 7 hlavného merania v SR zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v apríli 2018. Školy zapojené do merania budú o presnom termíne realizácie merania informované.

V septembri 2017 sa začne príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2018 (medzinárodná štúdia monitorujúca vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie), ktorá je realizovaná formou online dotazníkového prieskumu učiteľov a riaditeľov škôl ISCED 2.

Zber údajov sa uskutoční v mesiacoch marec až máj 2018. 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Deti a mladí ľudia by sa konečne mali prestať toľko testovať. Majú bežné písomky, štvrťročky, polročné písomné práce, riaditeľské testy, ročníkové testy (individuálne podľa školy) a k tomu ešte kadejaké celoplošné testovania. A na čo je to dobré? Dochádza k zlepšeniu? Nedochádza. Tak načo to všetko je? Deti sú stresované, boja sa, rodičia (niektorí) aj školy na ne robia s testami bu-bu-bu, ako keby na výsledkoch reálne záležalo. Pritom tie výsledky nikoho nezaujímajú…iba ak štatistikov a ľudí, ktorí veria že niečo ukazujú.

Pridaj komentár