Životné minimum od júla 2023, dávky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok

Kristína Turnerová Kováčiková 4

Aktualizované 15.8.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. K 1. júlu 2023 sa zvyšuje životné minimum a s ním aj niektoré dávky, ktoré sú na životné minimum naviazané.

Životné minimum sa zvyšuje

Shutterstock

Sumy životného minima sa spravidla upravujú k 1. júlu kalendárneho roka. Podľa nových pravidiel tak, že sa sumy vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie.

Táto výška predstavuje oproti minulému roku 14,7 %, pričom ide o minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných nákladov.

Sumy životného minima

 • plnoletá osoba 268,88 eur  (zvýšenie o 34,46 eur)
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá osoba 187,57 eur (zvýšenie o 24,04 eur)
 • zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa  122,77 eur (zvýšenie o 15,74 eur)

Životné minimum jednotlivca

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 268,88 EUR mesačne.

ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby,

 • s 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 391,65 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 268,88 EUR a 122,77 EUR)
 • s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 514,42 EUR
 • s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 637,19 EUR
 • so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 759,96 EUR

Životné minimum dvojice

Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 456,45 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 268,88 EUR a 187,57 EUR).

 • Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 579,22 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 268,88 EUR, 187,57 EUR a 122,77 EUR).
 • Životné minimum dvojice s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu  701,99 EUR mesačne
 • Životné minimum dvojice s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu  824,76 EUR mesačne
 • Životné minimum dvojice so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu  947,53 EUR mesačne

Zvýšia sa aj dávky

Životné minimum ovplyvňuje nielen nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj výšku peňažných dávok, ktoré sú na životné minimum naviazané, napríklad:

 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,
 • minimálne výživné, náhradné výživné,
 • príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
 • opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • predčasný starobný dôchodok (sumu minimálnej penzie) a iné.

Zvýši sa rodičovský príspevok od 1.7.2023

Aj keď sa suma rodičovského príspevku zvykne upravovať až od 1. januára nasledujúceho roka, v roku 2023 sa rozhodlo o mimoriadnej valorizácii rodičovského príspevku už od 1. júla 2023. Neskôr sa tento dátum upravil na 1. august 2023.

V roku 2024 sa už rodičovský príspevok nemá zvyšovať.

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku:

a) zo sumy 301,00 Eur na sumu 345,20 Eur  (ak oprávnená osoba nemala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok)

b) zo sumy 412,60 Eur na  sumu 473,30 Eur  (ak oprávnená osoba mala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok).

c) pre rodičov, ktorí majú dvojičky na 431,50 eur (nižší RP) alebo 591,60 eur (vyšší RP)

Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

Prídavky na deti

Prídavok na dieťa ostáva zachovaný v sume 60 eur mesačne na dieťa, rovnako tak príplatok k prídavku na dieťa v sume 30 eur mesačne na dieťa.

Náhradné výživné

Zvyšuje sa náhradné výživné zo sumy 74,92 eur na sumu 85,94 eur.

Resocializačný príspevok

Zvyšuje sa resocializačný príspevok zo sumy 93,77 eur na sumu 107,55 eur.

Dávky v hmotnej núdzi

Zvyšujú sa aj dávky v hmotnej núdzi.

 • jednotlivec bez detí: 84,90 eur (o 10,90 eur)
 • jednotlivec s dieťaťom 1-4: 161,40 (o 20,70 eur)
 • jednotlivec s deťmi 5 a viac: 235,70 (o 30,20 eur)
 • dvojica bez detí: 147,50 eur (o 18,90 eur)
 • dvojica s dieťaťom 1-4: 220,70 eur (o 28,30 eur)
 • dvojica s deťmi 5 a viac: 297,50 eur (o 38,10 eur)

Ochranný príspevok

Zvyšuje sa ochranný príspevok zo sumy 75,70 eur na 86,80 eur.

Aktivačný príspevok

Zvyšuje sa aktivačný príspevok zo sumy 75,70 eur na 86,80 eur.

Prečítajte si aj:

Koľko eur na dieťa dostanem v roku 2024?

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň,

  akou novelou boli zvýšené sumy pomoci v hmotnej núdzi od 01.07.2023? Z akého zdroja máte túto informáciu?

  Novela zákona 417/2013 bola s účinnosťou od 01.04.20213 a ďalšia je schválená od 01.10.2023.

   

  zakonypreludi.sk/zz/2013-417/casove-verzie

Pridaj komentár