Rakovina sa rada vracia.

Katarína Gudiaková 1

Rakovina prsníka je dnes relatívne rozšírené ochorenie, príčiny môžeme hľadať v civilizačných faktoroch, strave, v strese, dlhšom živote, genetických predpokladoch.

Rakovina prsníka však je závažné ochorenie, ktoré sa nekončí vyliečením zhubného nádoru.

Sledovanie pacientok je nutné celoživotne, pretože môže nastať recidíva zhubného nádoru prsníka. To dnešná medicína vie a uvedomuje si to, žena, ktorá si prešla šokom z ochorenia a dobrými správami po prekonaní liečby, je stále pacientkou, ktorá momentálne príznaky rakoviny nemá.

Web pre pacientky

A práve pacientkam, ktoré už žijú s rakovinou prsníka, prekonali ju, alebo sa im vrátila, sú určené webové stránky www.karcinomprsnika.sk, ktoré vznikli ako projekt Sekcie karcinómu prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Internetové stránky ponúkajú informácie, ktoré vysvetľujú ako ochorenie vzniká a ako postupuje, ale aj to, ako sa ochorenie  a jeho liečba dajú zvládať. Pacientky sa tu budú môcť obracať aj na odborníkov s otázkami o možnostiach terapie.

Psychologická podpora, sociálne otázky

Rakovina je aj ochorením, pri ktorom pacientka potrebuje aj psychickú podporu, preto sa na stránkach objaví aj psychologická poradňa. Medzi najčastejšie nezdravotnícke problémy pacientok s touto diagnózou patria aj  sociálne otázky. Sekcia venovaná práve sociálnemu poradenstvu vznikla s podporou Sociálnej poisťovne. Informačný portál je prvou viditeľnou lastovičkou väčšieho súboru aktivít Prekroč svoj čas. Nasledovať bude organizácia vzdelávacích a konzultačných stretnutí s pacientkami v onkologických centrách na celom Slovensku, ktoré sa sústredia najmä na terapeutickú, psychologickú a sociálnu pomoc. 

Karcinóm prsníka

Rakovina prsníka je pomenovanie pre viacero typov zhubného ochorenia prsníkovej žľazy, ktoré sa rozdeľujú podľa lokalizácie v prsníkovej žľaze. Primárne sa týka žien, aj keď výnimočne postihuje aj mužov. Je to jeden z najrozšírenejších karcinómov vôbec, tvorí 18 – 20% všetkých zhubných nádorov u žien. Karcinóm prsníka sa objavuje najčastejšie medzi 40 – 50 rokom života, ale občas aj skôr. Ročne sa na Slovensku s rakovinou prsníka stretne približne 2500 nových pacientok.

Dnes je perspektíva prekonania zhubného nádoru a ďalšieho života vysoká.

Pre úspešnosť záchytu a liečby platí:  

  1. pri prvom podozrení vyhľadať odbornú pomoc 
  2. dodržiavať postup liečby a dôverovať lekárovi
  3. vydržať v nastavení na liečbu, aj keby sa dostavovali signály vyčerpania a depresií
  4. informovať lekára o všetkých alternatívnych a doplnkových liečbach, ktoré chce pacient na sebe vyskúšať a konzultovať s ním postup
  5. prijať diétny režim a medikamentóznu podporu

Liečba zaberie u veľmi vysokého percenta pacientok – či už chemoterapia, rádioterapia, chirurgia – pokiaľ sa začne včas, pacientka po prekonaní prvého štádia nemusí javiť žiadne známky rakoviny. Je zdravá a môže žiť ďalších 30 a viac rokov. A môže žiť bez návratu rakoviny. Ale mala by byť neustále pod dozorom, pretože istá predispozícia na návrat rakoviny u takýchto pacientok je.  Ale, bohužiaľ, sú pacientky, ktorým sa choroba vráti po dvoch, troch rokoch. 

 Rakovina prináša aj silnú psychickú záťaž. Len spolupráca lekára, pacienta a jeho rodiny  môžu viesť k pozitívnym výsledkom.  Nevzdať sa je veľmi dôležité. S nádormi sa dá bojovať mnohými spôsobmi, dnes je medicína úžasná, že dokáže predlžovať život veľmi dlho. Je množstvo spôsobov liečby aj ďalších štádií rakoviny, ktoré medicína má overené. Slovensko sa v tomto smere doposiaľ snažilo držať krok s najnovšími poznatkami a postupmi, ktoré pre tento druh ochorenia vo svete sú.

O podrobnostiach ochorenia či možnostiach liečby sa viac dozvedia návštevníci portálu www.karcinomprsnika.sk. Niektoré správy, aj keď sa týkajú karcinómu prsníka, môžu byť aj trochu dobré.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár