Biblické mená pre dievčatá, ktoré vás možno prekvapia

Anna Veselá 0

Niektoré mená si takmer ihneď spojíme s Bibliou. Eva, vôbec prvé ženské meno, ktoré sa spomína v Starom zákone. Alebo Mária, meno ktoré sa najviac oslavuje v Novom zákone.

Známe sú nám tiež hebrejské mená ako Ester, Ráchel, Rút, Sára alebo Alžbeta. Ale čo tie iné, ako napríklad Abigail, Chloe, Pheobe, Priscilla či Tabitha? Veru, aj tieto mená sú biblické.

Možno hľadáte :

Meno na krst, alebo birmovné mená pre dievčatá

Biblické mená

Ktoré biblické mená vybrať pre dievča?
Shutterstock

Abigail

Abigail je starozákonné meno, ktoré sa spomína v Knihe Samuelovej. Znamená „radosť môjho otca.“ Abigail bola vzdelaná, bohatá a krásna žena, jedna z mála prorokýň Starého zákona.

Stála za úspešným plánom, ktorý mal zabrániť krviprelievaniu medzi jej zlomyseľným manželom Nábalom a kráľom Dávidom. Meno Nábal znamenalo blázon. Keď Nábal zomrel, Dávid požiadal Abigail, aby sa stala jeho ženou.

Chloe

Chloe je gréckeho pôvodu a znamená „nový rast.“ Meno Chloe sa spomína v Novom zákone, konkrétne v 1. Liste Korinťanom: „Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry.“

Z veršu sa dozvedáme, že Chloe bola kresťanka žijúca v Korinte, známa apoštola Pavla, ktorý ju označuje jednoducho krstným menom Chloe, a tak je pravdepodobné, že veriaci v tejto oblasti ju poznali.

Biblické mená pre dievčatá
Shutterstock

Dalila

Meno Dalila má hebrejský pôvod, význam „jemná, krehká.“ Toto starozákonné meno nájdeme v Knihe sudcov. Volala sa tak žena, do ktorej sa zamiloval mocný Samson. Tajomstvo jeho sily bola záhada a Dalila ju mala od Samsona vymámiť. Nechala sa podplatiť Filištíncami, proti ktorým bojoval.

Samson jej niekoľkokrát zaklamal, ale Dalila neprestala naliehať, až jej napokon vyzradil, že by stratil silu, keby sa oholil. Dalila využila to, že jej otvoril srdce a po tom, čo ho uspala, ostrihala mu sedem prameňov na jeho hlave a o silu naozaj prišiel.

Potom Samsona uväznili Filištínci, ktorí mu vypichli oči a uvrhli ho do väzenia. Samson neskôr poprosil Boha, aby mu ešte raz dal silu a mohol sa pomstiť Filištíncom za to, že ho oslepili. Podarilo sa mu ich zahubiť, aj keď pri tom zomrel s nimi.

Deborah

Meno Deborah je hebrejské a znamená „včela.“ Je to starozákonné meno, prvýkrát sa spomína už v Knihe Genezis. Deborah bola neterou Rebeky. V Knihe Sudcov sa spomína Deborah, prorokyňa Boha Izraela, manželka Lapidota.

 „Debora sedávala pod palmou medzi Ramou a Betelom na Efraimskom pohorí a Izraelovi synovia prichádzali k nej ta hore na súd,“ píše sa v Knihe Sudcov.

Bola jedinou izraelskou ženou – sudkyňou, cez ktorú hovoril Pán a použil ju tiež, aby oslobodil svoj ľud a porazil kanaánskeho kráľa.

Nevšedné biblické mená pre dievčatá.
Shutterstock

Lea

Ženské meno Lea je starozákonné hebrejské meno. Nachádzame niekoľko významov mena Lea, ktoré môže byť odvodené od hebrejského „la’ah, čo znamená „unavený“ alebo je príbuzné akkadskému „littu“, čo znamená „pekné dievča.“ Stretávame sa aj s prekladmi odvodenými z hebrejského lí-ah, ktoré znamená antilopa, gazela.

Lea je starozákonná biblická postava. Bola prvou manželkou patriarchu Jakuba a šesť z jej synov sa stalo vodcami 12 izraelských kmeňov.

Jakub bol zamilovaný do Leinej mladšej a krajšej sestry Ráchel, s ktorou sa chcel oženiť. Jej otec Laban však odmietol vydať ako prvú druhorodenú dcéru a dal Jakubovi namiesto nej prvorodenú, menej príťažlivú Leu.

Jakub sa oženil s obidvomi, ale Leu nemiloval. Sestry súperili o jeho lásku. Kým Ráchel zostávala dlho neplodná, Lea porodila Jakubovi štyroch synov a dúfala, že ju za to bude Jakub milovať.

Podľa knihy Genesis mala Lea „mierne,“ „vľúdne“ oči. Niektoré preklady však opisujú jej oči ako unavené, slabé, či mdlé. Podľa niektorých výkladov bola Lea predurčená stať sa manželkou Jakubovho brata Ezaua. Toho však stratila, keď predal Jakubovi svoje prvorodenectvo. Lea oplakávala svoj osud a práve pre tento jej neustály plač boli jej oči „mdlé.“

»»»»» Prečítajte si aj: Mená, ktoré by sme bez Vianoc nedávali deťom.

Ktoré mená vybrať pre dievčatá?
Shutterstock

Lýdia

Meno Lýdia má grécky pôvod a v preklade znamená „pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii“. Okrem toho môže grécke slovo ludía znamenať nielen „z Lýdie/Perzie,“ ale tiež krásna, vznešená.

Meno Lýdia sa spomína v Novom zákone, v skutkoch apoštolov. Podľa tradície bola svätá Lýdia prvou ženou pokrstenou v Európe a tým aj prvou konvertovanou na kresťanstvo. Lýdia sa spoznala so svätým Pavlom a svätým Lukášom, keď sa boli modliť za bránou gréckeho mesta Filipi.

Phoebe

Meno Phoebe je gréckeho pôvodu a znamená „žiarivá.“ Phoebe spomína apoštol Pavol v Liste Rimanom: „Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách. Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému.“ (16:1-2).

Keďže Pavol o nej hovorí ako o sestre, naznačuje, že bola tiež členkou Cirkvi. Jej meno, ktoré znamená „svetlá a žiarivá,“ podľa Pavlovho komentáru charakterizujú jej osobnosť a kresťanský život, aký žila.

Starozákonné hebrejské mená pre dievčatá
Shutterstock

Priscilla

Meno Priscilla je latinské a znamená: „staroveká, odveká.“ Priscillu spomína svätý Pavol v Skutkoch apoštolov, keď prišiel do Korintu: „Tam našiel Žida menom Akvilu rodom Ponťana, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim, a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval; boli výrobcami stanov.“

Po roku a pol ich so sebou zobral do Efezu, v ich dome bola cirkev (odkazuje na to aj v Prvom liste Korinťanom). Poslednýkrát sa o nich Pavol zmienil v Druhom Liste Timotejovi, v tom čase bol uväznený v Ríme. Aquila a Priscilla boli s Timotejom a až do konca slúžili iným kresťanom a šírili evanjelium.

Tabitha

Tabitha je aramejského pôvodu a znamená „gazela.“ Tabita bola učeníčka v meste Joppa, ktorá podľa opisu v Skutkoch Apoštolov vynikala dobrými skutkami a almužnami. Píše sa tiež, že Tabita v preklade znamená „Dorkas.“ Keď Tabita ochorela a umrela, zavolali k nej Petra.

„Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú. Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána.“ (9:36-42).

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 4,20 z 5)
Loading...
Author image

Anna Veselá

Vyštudovala som pedagogiku, ale odkedy som mamou, zisťujem, že sa stále mám čo učiť. Najviac o živote sa učím od svojich detí. Len čo zaspia, už aj píšem :)

články autora...

Pridaj komentár