Diktáty pre tretiakov

Klára Grafová 0

Diktáty pre tretiakov sú zamerané najmä na vybrané slová.

V treťom ročníku sa deti zoznamujú s jednotlivými vybranými aj príbuznými slovami. Ak deti zvládnu základné vybrané slová v 3. ročníku, budú na ne lepšie nabaľovať ďalšie vybrané slová, ktoré pribudnú v 4. ročníku.

diktaty-na-vybrane-slova

Písať diktáty s tretiakmi doma?

Diktáty nemajú byť pre deti strašiakom. Slúžia na upevňovanie prebraného učiva, na overovanie pochopenia daných gramatických javov, o ktorých sa deti v príslušnom ročníku učia.

Pre rodiča – ak ich s dieťaťom precvičuje doma – sú aj informáciou, či jeho dieťa potrebuje niečo „dovysvetliť“. Zároveň domácim precvičovaním diktátov pomáhame deťom zrýchliť ich pracovné tempo – čo je pre niektoré deti veľmi nápomocné a znižuje to ich mieru stresu pri písaní diktátu v škole.

Prečítajte si aj: Špecifická vývinová porucha pravopisu – dysortografia.

Diktáty pre tretiakov

Ako už bolo spomenuté, jednotlivé diktáty sú zamerané najmä na vybrané slová, prípadne slová s l, ĺ, r, ŕ, či slovné druhy. Vyberte si, ktoré z tém potrebujete práve precvičiť – kliknite na konkrétnu tému, dostanete sa tak na „vaše“ diktáty na domáce precvičovanie.

Zameranie diktátov pre tretiakov

  Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

  Slová s „l, ĺ, r, ŕ“

 B/ Vybrané slová po „b“

 M/ Vybrané slová po „m“

  P/ Vybrané slová po „p“

  Opakovanie učiva za 1. polrok

 Vybrané slová po „r, s“

  Vybrané slová po „v, z“

  Slovné druhy

  Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

Ukážky diktátov pre tretiakov

Canva/diktáty pre tretí ročník

Diktáty pre tretiakov na opakovanie 2. ročníka

Môj kamarát sa volá Peter  Motyka. Žije pri meste Žilina. Má svojho koníka Pejka a jedno žriebätko. Občas behajú a chytajú sa. Pejko rád erdží a má dlhé nohy. Peter bude džokejom. Minulý týždeň mal len deväť rokov.

Prečítajte si viac: Diktáty pre tretiakov na opakovanie 2. ročníka.

Diktáty pre tretiakov na slová s l, ĺ, r, ŕ

Nečakane spŕchol letný dážď. Lístie na stro­moch zdĺhavo šumí. Krčím sa pod bukom vedľa cesty plnej kamenia. Opieram sa chrb­tom o peň. Prihopká ku mne zajac. Srsť má mokrú, zhrčkavenú. Naťahuje tenký krk, vrtí hlavou.

Prečítajte si viac: Diktáty pre tretiakov na slová s l, ĺ, r, ŕ.

Diktáty pre tretiakov na vybrané slová

Diktáty alebo doplňovačky?

Vybrané slová si môžu tretiaci a štvrtáci precvičiť aj formou tzv. doplňovačiek. Aj to je forma diktátov, hoci ich nediktuje učiteľ alebo rodič. Pri diktátoch na doplňovanie musí dieťa pracovať samostatnejšie.

Doplňovačky pre tretiakov

Sú rýchlejšie a šikovnejšie oproti diktátom na diktovanie. Výhodou je, že si zároveň žiak musí premyslieť celé slovo, do ktorého treba doplniť i alebo y.

Prečítajte si aj:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (28 hlasov, priemerne: 3,90 z 5)
Loading...
Author image

Klára Grafová

Obyčajná mama som. V práci pomáham deťom a rodinám a tí ma neskonale inšpirujú. Milujem voňavú jar a pokojný les.

články autora...

Pridaj komentár